Codul deontologic

1. JURNALISTUL ┼×I MASS-MEDIA
 
1.1 Jurnalistul este persoana care se ocup─â de colectarea, fotografierea, înregistrarea, redactarea, editarea sau publicarea de informa┼úii referitoare la evenimente locale, na┼úionale, interna┼úionale de interes public, cu scopul disemin─ârii publice, câ┼čtigându-┼či traiul în propor┼úie semnificativ─â din aceast─â activitate.
1.2. Jurnalistul î┼či va exercita profesia în scopul servirii interesului public, conform propriei sale con┼čtiin┼úe ┼či în acord cu principiile prev─âzute de normele profesionale ┼či prezentul Cod Deontologic.
1.3. În accep┼úiunea acestui cod, mass-media reprezint─â totalitatea mijloacelor de informare în mas─â indiferent de platforma tehnologic─â, înfiin┼úate ┼či administrate în acest scop.
 
2. INTEGRITATE
 
2.1. Jurnalistul este dator să semnaleze neglijenţa, injustiţia si abuzul de orice fel.
2.2 Jurnalistul are dreptul de a fi informat, la angajare, asupra politicii editoriale a instituţiei mass media.
2.3. Jurnalistul are dreptul de a se opune cenzurii de orice fel.
2.4. Jurnalistul are dreptul la clauza de con┼čtiin┼ú─â. El are libertatea de a refuza orice demers jurnalistic împotriva principiilor eticii jurnalistice sau a propriilor convingeri.
Această libertate derivă din obligaţia jurnalistului de a informa publicul cu bunăcredinţă.
2.5. Implicarea jurnalistului în orice negocieri privind vânzarea de spa┼úiu publicitar sau atragerea de sponsoriz─âri este interzis─â.
 
3. CONFLICTE DE INTERESE
 
3.1. Jurnalistul va evita s─â se afle într-o situa┼úie de conflict de interese. Institu┼úiile mass media vor asigura jurnalistului un mediu de lucru în care se practic─â o separare total─â a activit─â┼úilor jurnalistice de cele economice.
3.2. Pentru a evita conflictele de interese, se recomand─â ca jurnalistul s─â nu fie membru al vreunui partid politic.
3.3. Jurnalistului îi este interzis s─â fie informator sau ofi┼úer acoperit al unui serviciu secret.
3.4. Jurnalistul trebuie s─â depun─â anual o declara┼úie de interese la conducerea institu┼úiilor mass-media la care este angajat sau cu care colaboreaz─â. Se recomand─â ca mass-media s─â fac─â publice online respectivele declara┼úii. Jurnalistul poate decide unilateral s─â î┼či fac─â public─â declara┼úia de interese pe site-ul unei organiza┼úii profesionale.
 
4. CADOURI, SPONSORIZ─éRI ┼×I ALTE BENEFICII
 
4.1. Folosirea statutului de jurnalist ┼či a informa┼úiilor ob┼úinute în exercitarea meseriei pentru a ob┼úine beneficii personale sau în favoarea unor ter┼úe p─âr┼úi este inacceptabil─â ┼či constituie o grav─â înc─âlcare a normelor deontologice.
4.2. Jurnalistul nu va accepta cadouri în bani, în natur─â sau orice alte avantaje care îi sunt oferite pentru influen┼úarea actului jurnalistic. Se permite acceptarea de materiale promo┼úionale sau a altor obiecte cu valoare simbolica. Dac─â un jurnalist particip─â la deplas─âri în interes de serviciu la care a fost invitat, va face public─â modalitatea de finan┼úare a deplas─ârii.
4.3. În exercitarea profesiei ┼či în rela┼úiile pe care le între┼úine cu autorit─â┼úile publice sau cu diverse persoane juridice de drept privat (societ─â┼úi comerciale, funda┼úii, asocia┼úii, partide, etc), jurnalistului îi sunt interzise în┼úelegeri care ar putea afecta impar┼úialitatea sau independen┼úa sa.
 
5. CORECTITUDINE
 
5.1. Jurnalistul care distorsioneaz─â inten┼úionat informa┼úia, care face acuza┼úii nefondate, plagiaz─â, folose┼čte f─âr─â drept fotografii sau înregistr─âri audio-video sau def─âimeaz─â s─âvâr┼če┼čte abateri profesionale de maxim─â gravitate.
5.2. Jurnalistul va atribui citatele cu acurate┼úe. Citatele trebuie s─â fie exacte, iar în cazul cit─ârii par┼úiale, jurnalistul are obliga┼úia de a nu denatura mesajul persoanei citate.
5.3. În spiritul corectei inform─âri a publicului, în cazul autorilor de produse jurnalistice care nu de┼úin statutul de jurnali┼čti profesioni┼čti, se impune precizarea statutului acestora.
5.4. Este obligatorie separarea clar─â a produselor jurnalistice de cele realizate în scop publicitar. Materialele în scop publicitar vor fi marcate distinct ┼či vor fi prezentate astfel încât s─â nu poat─â fi confundate cu cele jurnalistice.
 
6. VERIFICAREA INFORMAŢIILOR
 
6.1. Jurnalistul va face demersuri rezonabile pentru a verifica informa┼úiile înainte de a le publica. Informa┼úiile false sau cele despre care jurnalistul are motive temeinice s─â cread─â c─â sunt false nu vor fi publicate.
 
7. RECTIFICAREA ERORILOR
 
7.1. Jurnalistul are datoria de a corecta cu promptitudine orice eroare semnificativ─â ap─ârut─â în materialele publicate.
7.2. Dreptul la replic─â se acord─â atunci când cererea este apreciat─â ca fiind îndrept─â┼úit─â ┼či rezonabil─â. Dreptul la replic─â se public─â în condi┼úii similare cu materialul jurnalistic vizat, în cel mai scurt timp posibil. Dreptul la replic─â poate fi solicitat în termen de 30 de zile calendaristice de la apari┼úia produsului jurnalistic.
 
8. SEPARAREA FAPTELOR DE OPINII
 
8.1. În relatarea faptelor ┼či a opiniilor, jurnalistul va ac┼úiona cu bun─â-credin┼ú─â.
8.2. Jurnalistul nu are dreptul s─â prezinte opinii drept fapte. Jurnalistul va face demersuri rezonabile pentru a separa faptele de opinii.
8.3. Jurnalistul trebuie s─â exprime opinii pe o baz─â factual─â.
 
9. VIAŢA PRIVATĂ
 
9.1. Jurnalistul este dator s─â respecte dreptul la via┼úa privat─â ┼či demnitatea persoanelor (inclusiv aspectele care ┼úin de familie, domiciliu ┼či coresponden┼ú─â).
9.2. Amestecul în via┼úa privat─â este permis numai atunci când interesul public prevaleaz─â în fa┼úa protec┼úiei imaginii persoanei. În astfel de cazuri, îi este permis jurnalistului s─â prezinte public fapte ┼či informa┼úii care privesc via┼úa privat─â.
 
10. PROTECŢIA VICTIMELOR
 
10.1. Identitatea victimelor accidentelor, calamit─â┼úilor, infrac┼úiunilor, cu prec─âdere cele ale agresiunilor sexuale, nu trebuie s─â fie dezv─âluit─â, cu excep┼úia situa┼úiei în care exist─â acordul acestora sau al familiei (când persoana nu este în m─âsur─â s─â-┼či dea acordul) sau când prevaleaz─â interesul public. De acela┼či regim de protec┼úie a identit─â┼úii beneficiaz─â ┼či persoanele defavorizate (bolnavi, persoane cu dizabilit─â┼úi, refugia┼úi, etc.).
 
11. PROTECŢIA MINORILOR
 
11.1. Jurnalistul va proteja identitatea minorilor implica┼úi în evenimente cu conota┼úie negativ─â (accidente, infrac┼úiuni, dispute familiale, sinucideri, etc), inclusiv ca martori. În acest sens, înregistr─ârile video ┼či fotografiile vor fi modificate pentru protejarea identit─â┼úii minorilor.
11.2. Fac excep┼úie situa┼úiile în care interesul public cere ca minorii s─â fie identifica┼úi. De asemenea, fac excep┼úie cazurile în care jurnalistul ac┼úioneaz─â, cu acordul p─ârin┼úilor sau tutorilor, în interesul superior al minorului.
 
12. DETALIEREA ELEMENTELOR MORBIDE
 
12.1. Jurnalistul va evita descrierea detaliate de tehnici ┼či metode infrac┼úionale, tehnici suicidale, vicii ┼či nu va utiliza imagini violente ┼či alte elemente morbide. De asemenea, jurnalistul va evita s─â provoace, s─â promoveze ┼či s─â dezvolte subiecte de pres─â pe marginea unor evenimente morbide. Infrac┼úiunile, crimele, terorismul, precum ┼či alte activit─â┼úi crude ┼či inumane nu trebuie încurajate sau prezentate într-un mod pozitiv.
 
13. DISCRIMINAREA
 
13.1. Jurnalistul este dator s─â nu discrimineze ┼či s─â nu instige la ur─â ┼či violen┼ú─â. Se vor men┼úiona rasa, na┼úionalitatea sau apartenen┼úa la o anumit─â comunitate (religioas─â, etnic─â, lingvistic─â, sexual─â, etc) numai în cazurile în care informa┼úia este relevant─â în cadrul subiectului tratat.
 
14. PREZUMŢIA DE NEVINOVĂŢIE
 
14.1. Jurnalistul este dator s─â respecte prezum┼úia de nevinov─âtie, astfel încât nici un individ nu va fi prezentat drept f─âptuitor pân─â când o instan┼ú─â juridic─â nu se va fi pronun┼úat, printr-o decizie definitiv─â ┼či irevocabil─â.
14.2. Nu se vor aduce acuza┼úii f─âr─â s─â se ofere posibilitatea celui învinuit s─â î┼či exprime punctul de vedere. În cazul unor p─âreri divergente, jurnalistul va da publicit─â┼úii punctele de vedere ale tuturor p─âr┼úilor implicate.
 
15. PROTECŢIA SURSELOR
 
15.1. Jurnalistul are obliga┼úia de a p─âstra confiden┼úialitatea surselor în cazul în care acestea solicit─â acest lucru, dar ┼či în cazul în care dezv─âluirea identit─â┼úii surselor le poate pune în pericol via┼úa, integritatea fizic─â ┼či psihic─â sau locul de munc─â.
15.2. Protec┼úia secretului profesional ┼či a confiden┼úialit─â┼úii surselor este în egal─â m─âsur─â un drept ┼či o obliga┼úie al jurnalistului.
 
16. TEHNICI SPECIALE DE COLECTARE A INFORMAŢIILOR
 
16.1. Ca regul─â general─â, jurnalistul va ob┼úine informa┼úii în mod deschis ┼či transparent. Folosirea tehnicilor speciale de investiga┼úie jurnalistic─â este justificat─â atunci când exist─â un interes public ┼či când informa┼úiile nu pot fi ob┼úinute prin alte mijloace.
16.2. Utilizarea tehnicilor speciale de investiga┼úie trebuie s─â fie men┼úionat─â explicit în momentul public─ârii informa┼úiilor. 
 
STATUTUL JURNALISTULUI 
ELABORAT DE CONVENTIA ORGANIZATIILOR DE MEDIA
  
1. Profesiunea de jurnalist este libera si independenta, în concordanta cu principiile dreptului la libera exprimare si ale dreptului la informatie, enuntate de Declaratia Universala a Drepturilor Omului, de Conventia Europeana a Drepturilor Omului, de Constitutia României, precum si de Codul Deontologic al Jurnalistului, ce face parte integranta din prezentul Statut .
 
2. Jurnalist este acea persoana care exercita dreptul inviolabil la libera exprimare si a carei principala sursa de venituri este obtinuta din realizarea de produse jurnalistice – fie ca angajat, fie independent – indiferent de domeniul mass-media în care lucreaza (presa scrisa, audiovizual, online, etc.).
 
3. Profesiunea de jurnalist este recunoscuta de organizatiile profesionale, patronale si sindicale, semnatare ale acestui Statut.
 
4. Rolul, conduita profesionala, drepturile si obligatiile jurnalistului sunt prevazute în Codul Deontologic al Jurnalistului, parte integranta a acestui statut.
 
5. Prevederile Codului Deontologic sunt liber consimtite de jurnalistii membri ai organizatiilor profesionale, patronale si sindicale, semnatare ale acestui statut.
 
6. Implementarea prevederilor prezentului statut, precum si ale Codului Deontologic cade în sarcina organului specializat al fiecarei organizatii semnatare.
 
7. Unitatea de implementare poate media orice litigiu dintre jurnalist si angajator.
 
8. Jurnalistul are dreptul sa se adreseze unitatii de implementare în litigiile dintre el si angajator, referitoare la exercitarea profesiei.
 
9. Nici una dintre prevederile statutului, ale Codului Deontologic sau ale Contractului Colectiv de Munca nu poate fi interpretata contrar principiilor internationale privitoare la libera exprimare.
 
10.  Jurnalistii  ce nu sunt membrii nici uneia dintre organizatiile semnatare   ale prezentului statut vor putea depune o declaratie de acceptare a prevederilor acestuia la secretariatul Conventiei Organizatiilor de Media.
 
11.  În egala masura, prezentul statut este deschis spre aderare tuturor organizatiilor profesionale, patronale si sindicale ale jurnalistilor ce nu au participat la elaborarea lui, dar care se regasesc în prevederile acestuia.
 
Prezentul statut a fost adoptat de catre Conventia Organizatiilor de Media, la Sinaia, în perioada 9 – 11 iulie 2004.

Recomand─âri din Actualitate

╚śtiri din Actualitate

Recomand─âri din Eveniment

╚śtiri din Eveniment

Recomand─âri din Administra╚Ťie

╚śtiri din Administra╚Ťie

Recomand─âri din Politic─â

╚śtiri din Politic─â

Recomand─âri din Sport

╚śtiri din Sport

Recomand─âri din Social

╚śtiri din Social

Recomand─âri din S─ân─âtate

╚śtiri din S─ân─âtate

Recomand─âri din Justi╚Ťie

╚śtiri din Justi╚Ťie

Recomand─âri din Economie

╚śtiri din Economie

Recomand─âri din Educa╚Ťie

╚śtiri din Educa╚Ťie

Recomand─âri din Cultur─â

╚śtiri din Cultur─â

LOC DE DAT CUÔÇŽ EPIGRAMA (305)

Duminic─â, 9 Iunie 2024321

Recomand─âri din Opinii

╚śtiri din Opinii

Niculina, sufletul orașului meu

Marţi, 23 Aprilie 20245509

Recomand─âri din Special

╚śtiri din Special