Loc de dat cu…EPIGRAMA (LXIX)

Loc de dat cu…EPIGRAMA (LXIX)

Rubrică realizată de profesor Georgică Manole, scriitor, epigramist:

Când medicul şi scriitorul german Samuel Hahnemann a creat homeopatia, nu s-a gândit  că principiile acestui segment medical vor fi preluate  şi de alte domenii decât cel pentru care a fost iniţiat. Unul dintre principiile homeopatiei, cel al similarităţii,  l-au determinat  pe părintele conceptului s-o definească printr-o propoziţie care vrăjeşte din prima clipă: „Similarul se vindecă prin similar”  sau, cum ar zice românul, „Cui pe cui se scoate”. Viaţa a preluat acest principiu al similarităţii pe care, cu timpul, l-a transformat în mode , cel mai la îndemână exemplu pe care pot să-l dau fiind unul foarte cunoscut: pentru tineretul de azi tratare homeopatică înseamnă să vindeci înstrăinarea cu înstrăinare. Dar poate că mai la îndemână ar fi altul: a doua zi de dimineaţă, marii consumatori de alcool îşi tratează viciul tot cu un produs similar. Până şi epigramiştii ştiu că romanele din romane se scriu şi epigramele din epigrame. Numai că  poeţii şi romancierii apelează la un alt principiu al homeopatiei, acela al diluţiei, aici eliminând conotația negativă pe care îl poate da termenul.  Se vorbeşte despre „o turmentare homeopatică” la Francois Villon, alţi poeţi scriu „pentru a se mângâia şi lecui homeopatic”, iar Gheorghe Grigurcu, după unii recenzenţi, scrie poezie ca pe „un leac homeopatic”. La o lansare la care am participat de curând, cel care prezenta cartea a ţinut să adauge că poemele autorului sunt „remedii de tip homeopat”, iar cititorii de cronici și recenzii literare întâlnesc adesea o sintagmă: „doză homeopatică”. Mulţi spun că simţul critic al lui Maiorescu ar fi „inoculat în doze homeopatice”, iar Cărtărescu, într-un interviu, crede că „marea poezie a lumii reale n-o găseşti decât extrem de rar şi-n doze homeopatice”. Şi exemplele ar putea continua. Se atestă tot mai mult ideea că literatura, în general,  are atribute homeopate atât pentru cititor cât şi pentru autor. 

Până la urmă  Grigore Cotul lasă  la o anumită oră din zi creta şi  catalogul, iese de sub teroarea „metodelor moderne” şi trece graniţa în Ţara Epigramei. Se dispensează zilnic de formalismul şi rigorile şcolii, însă intrând în noul topos creator, se supune altui formalism.  În esenţă, vindecându-se de un formalism prin alt formalism,  se supune zilnic unui tratament homeopatic. Cum o face? Prin umor.  Aşa a putut scrie „Ironii homeopatice” (Editura „PIM”, Iaşi, 2019). Ca arhitectură, cartea se supune principiului potenţării. Textul este organizat pe 15 „doze homeopatice” (poftim, am comis-o şi eu!) în care simţul umorului al autorului e pus în evidenţă atât pentru îngrijirea sufletului cititorilor,  cât mai ales pentru ca aceştia  să-i detecteze echilibrul său sufletesc:

ANUNŢ LA MICA PUBLICITATE

Frumos, fidel, puţin „nebun”,

Bogat, inteligent şi blând,

Accept schimbări şi mă supun…

Dar nu mai ştiu ce vreau să vând!

 

POVESTE DE IARNĂ

Magia iernii m-a cuprins

Atunci când au căzut nămeţii,

Iar eu, în albul neatins,

Eram la capătul lopeţii.

 

VIAŢA ÎN CUPLU

Am, ca orice soţ, frustrări

Mai intense ori uşoare,

Însă am şi defulări

Când m-apuc să bat covoare.

 

SOŢ REMANIAN

Acasă, când ne-am împărţit

Pe portofolii, fiecare,

În cazul meu s-a nimerit

Să mai rămân la…integrare.

 

ÎNTOARCEREA FIULUI RISIPITOR

Promit că vin acasă;

De sărbători mă-ntorc

Să stau cu voi la masă…

Să mai aveţi un porc.

 

Modalităţile de „dozare” (homeopatică!?) a textului, căldura interioară pe care o degajă precum şi puternica cultivare a sufletului autorului, mă determină să apreciez ca inspirată alegerea titlului, semn că Grigore Cotul poate face uşor asocieri şi transferuri semantice (vezi şi titlurile date grupajelor de epigrame).  În ceea ce priveşte cele două „doze” de dialoguri epigramatice din finalul volumului în discuţie, nu am mai multe de adăugat decât a făcut-o  distinsul epigramist Al. D. Funduianu: „Prin încrucişări (mentale!) / Ies chestii simpatice: / Ironii sentimentale” / Şi „(…) homeopatice”.  (Georgică Manole).

 

Pentru voi, epigramiştii, Ştiri.Botoșani.Ro  a inventat acest LOC DE DAT CU… EPIGRAMA. Aşteptăm creaţiile voastre  pe adresa de mail manolegeorgica@yahoo.com  până în fiecare  zi de vineri a săptămânii. (Georgică  Manole)

 

STRATEGIE

Metode multe s-ar distinge,

Dar una e de căpătâi:

Pe un duşman să-l poţi învinge,

Prieten fă-ţi-l mai întâi! (VASILE LARCO)

 

MULŢI DUŞMANI

Duşmanul focului e apa,

Al omenirii e atomul,

Al bolovanului e grapa,

Pe când al omului e…omul. (VASILE LARCO)

 

DRUMUL VINULUI

Procesu-i scurt, de bună seamă,

Şi nu ai cum să faci nevroză,

Căci din podgorie la cramă

E cale numai de-o…ciroză! (VASILE LARCO)

 

MOŞ NICOLAE

Dimineaţa pe răcoare,

Măturând pe coridoare,

Am avut – vă jur – surpriza

Să găsesc în ghete…CRIZA! (PETRU-IOAN GÂRDA)

 

IMUNITATE LA CRIZĂ

Dacă trec de criza asta,

Binecuvântez nevasta,

Că prin crize repetate

Mi-a creat imunitate! (PETRU-IOAN GÂRDA)

 

IMPOSIBILA DISPONIBILIZARE

Pe cei ce mă avertizează

Că mă disponibilizează,

I-avertizez că nu-i posibil,

Căci sunt, din fire, disponibil. (PETRU-IOAN GÂRDA)

 

CONSTATARE

Un miros înţepător

Când comut la un jurnal,

Vine din televizor…

Nu vă zic pe ce…canal!  (GRIGORE COTUL)

 

DUPĂ PRIMUL DISCURS ÎN ENGLEZĂ

Traducători de prima mână,

Surprinşi cu toţii, au de dus:

La cum vorbeşte în română,

E imposibil de tradus. (GRIGORE COTUL)

 

MĂSURĂ POPULISTĂ

Guvernul a promis, fireşte,

Să nu mai iasă lumea-n stradă,

Că la-nceput de an va creşte

Vizibil…stratul de zăpadă. (GRIGORE COTUL)

 

CONFRATE LIPSIT DE TALENT

Mânia prinde-ncet să-l roadă

Şi-i agresiv precum un ţap,

Când versul nu-i mai sună-n coadă

Dar nici ideile în…cap! (MIHAI HAIVAS)

 

MĂRTURISIRE

Eu sunt politicos, om bun,

În faţă nu mă bag nicicând,

Chiar morţii permanent îi spun

Că mai aştept şi stau la rând. (MIHAI HAIVAS)

 

SUGESTIE UNUI SCRIITOR LĂUDĂROS

Al tău CV complet de autor,

Ar trebui, amice, să conţină

Şi pozele, alb-negru sau color,

Din viaţa-ţi scurtă…intrauterină! (MIHAI HAIVAS)

 

FUDUI VS. INDISCREŢI

Oamenii, pe-acest pământ,

Diferiţi sunt la tot pasul:

Unii stau cu nasu-n vânt,

Alţii, îşi prea bagă nasul! (MIHAI HAIVAS)

 

SPRE EUROPA

La nivel de trai civilizat

Adevărul nu mai e de-ascuns:

Nu trăieşte omul din furat…

Când nu ştie a fura de-ajuns. (GHEORGHE BÂLICI)

 

 

SCENA NOASTRĂ POLITICĂ

Politica e-o scenă foarte mare

Şi-actorii joacă toţi cu mult talent

Aici la Chişinău, dar, evident,

Sufleorul e la mare depărtare… (GHEORGHE BÂLICI)

 

EGO SUM

Sunt firul de nisip cernut,

Nu fac la nimeni niciun rău;

Dar dacă nu m-ai cunoscut,

Eu pot s-ajung şi-n ochiul tău! (ION DIVIZA)

 

PREŢ

Mi-a spus un deputat vestit

Că n-a vorbit nicicând în glumă:

Mă rog, şi eu sunt om cinstit,

Dar nu chiar pentru orice sumă! (ION DIVIZA)

 

FEMEIA FĂRĂ VÂRSTĂ  

Când ea arată ca o floare

Şi ochi-i fulgeră scântei,

Tu te-ntrebi ce rost mai are

Să afli anii dumneaiei?... (MIHAI SĂLCUŢAN)

 

OPTIMISM

Tot pământu-i pare rai,

Viaţa dulce poezie,

Cu frumoase ca-n serai…

Că-i bărbat cu fantezie! (MIHAI SĂLCUŢAN)

 

PERSOANĂ CU HANDICAP 

Pe-un bărbat în pasă proastă

Sunt dispus să-l înţeleg,

Că fiind lipsit de-o coastă

Nu mai este om întreg. (MIHAI SĂLCUŢAN)

 

FIDELITATE ÎNTRE POLITICIENI

E un angajament fratern

Şi-i respectat cu străşnicie:

Stau împreună în guvern

Apoi la fel…şi-n puşcărie! (ELENA MÂNDRU)

 

ASEMĂNARE

Vorbei să-i găsesc eu rostul,

Spun pe-un ton deloc strident:

E primejdios şi prostul,

Dar şi cel inteligent! (ELENA MÂNDRU)

 

EVOLUŢIA VEŞMINTELOR FEMEIEŞTI

Cu o frunză ne-a fost dată:

Viţă, brusture, arţar

Şi-acum tot o frunză poartă

Însă numai de mărar. (MIHAI BATOG-BUJENIŢĂ)

 

GUVERNUL

Fiind numit „executiv”

Guvernul, competenţă crasă,

Ia măsuri şi, inventiv,

Execută doar în masă. (MIHAI BATOG-BUJENIŢĂ)

 

ŢARA MEA CA O REGINĂ

Calcă maiestuos augusta

Vorbind despre nişte hoţi

Căci săltându-i vântul fusta

I-au văzut bugetul toţi. (MIHAI BATOG-BUJENIŢĂ)

 

ÎN TRANZIŢIE 

Cum ai găsit femeie

Spre bunăstare cheie

Şi ai acum de toate?

E simplu... din păcate. (GHEORGHE I. GHEORGHE)

 

UNEI FETE

Nu ştiu cine-i „precupeţul”,

Cum a fost „evaluată”,

Dar i-a spus odată preţul

Şi de-atunci nu mai e fată. (GHEORGHE I. GHEORGHE)

 

PE PLAJĂ 

Remarcau fetele toate

Fără pic de melodramă:

Şi-a dat cu bronzul pe spate

Şi pe faţă cu aramă. (GHEORGHE I. GHEORGHE)

 

PRIMARUL SEPTUAGENAR

De când a ajuns pe post

Şi-nvârteşte nişte bani,

Toţi îl bagă unde-a fost

Acum şaptezeci de ani! (GIREL BARBU)

 

TRISTUL ADEVĂR

Citind raportul de ţară,

Situaţia e clară:

Pe cuprinsul ţării mele,

Sărăcia-i de trei stele! (GIREL BARBU)

 

REVOLUŢIE?... SAU LOVITURĂ DE STAT?

Un singur lucru e de spus

La o nebuloasă pată:

Că amândouă s-au produs

Planificat!...Deodată! (NAE BRĂDĂŢEANU)

 

LI S-A ACRIT DE-ATÂTA DRAGOSTE  

Cu Chanel, Cartier, Chopard,

Te-ai fi vrut lângă români,

Doar că lor li-i prea amar

Să-i mai rabde pe jupâni. (NICOLAE MĂTCAŞ)

 

CE-A FOST VERDE S-A USCAT?

Hojma cum ziceai vulpește

Că poporul te iubește,

De ce, oare, la votare,

S-a stins dragostea cea mare? (NICOLAE MĂTCAŞ)

 

PARALELISM OMNIPREZENT

Nu doar statul vai de el

Naște altul - paralel.

Și-n partidele rebele

Roiesc CEX-uri paralele. (NICOLAE MĂTCAŞ)

 

ALEGERI (I)

Am ales grâu din cultură,

Bob cu bob, cât cocul!

S-a dovedit căzătură

Şi-îl paște...padocul. (LIVIU BALAC)

 

ALEGERI (II)

Sunt bucuros nevoie mare!

În minte azi a prins contur

O importantă întrebare:

N-ați vrea sa mai pupați un tur? (LIVIU BALAC)

 

TU BEI, OR NO TU BEI ?

 E clasica poveste,

 Nicicând contrariată:

 Bețivul se trezește,

 Dar prostul niciodată. ( DUMITRU BUJDOIU)

 

MOR OAMENII LA VOT

Așa e datul, voia sorții,

În loc să moară candidații,

Aflăm că mor numai votanții;

Oricum, mai nou, votau și morții. (DUMITRU BUJDOIU)

 

NOTA DE PLATĂ

Pesediști, lachei, mișei,

S-au săturat de femei;

Or fi ele bune-n pat,

Dar sunt blege la furat.  (DUMITRU BUJDOIU)

 

FRF SCHIMBĂ ANTRENORII CA-N BANCUL CU OLTENI

Daum, Contra-avură lotul,

Dar, eșec...Veni Rădoi;

Câți manageri-au supt potul,

Dacă mai semnară doi ? (DUMITRU BUJDOIU)

 

CURSUL EURO/LEU 

Azi, de-arunci  un ban în sus,

(Asta-n  bancă se probează!)

Până cade, banu-i dus

Că se devalorizează!  (MAX OPAIŢ)

 

ALEGERI ANTICIPATE 

Ne-a invadat  pesta porcină!

Mai rar aşa eveniment,

Prevenţia-i cu carantină…

Dar începută-n Parlament!  (MAX OPAIŢ)

 

 ALEGERI PREZIDENŢIALE

 Am ales iar preşedinte,

S-a câştigat un nou mandat,

 Iar perdantul,  ţine minte,

La cerc e..."PI_eR_ PĂTRAT”!  (MAX OPAIŢ)

 

PROCES DE DIVORŢ 

La tribunal, un fapt bizar!...

Desi, c-o văduvă-nsurat

Ea, vrând să divorţeze azi

I-a spus: Mă laşi...cum  m-ai luat!? (MAX OPAIŢ)

 

NECESITATE

E cenzură pe arginţi,

Pe silabele din gură,

Peste clipele fierbinţi…

E nevoie de cenzură! (TEODOR JACOTĂ)

 

PERSONAJE

Unul e opac, obtuz,

Ne lasă fără cuvinte,

Altu-I constipat, confuz…

Însă cu ce har ne minte! (TEODOR JACOTĂ)

 

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

O femeie infectată cu COVID a decedat la centrul de dializă din Botoșani. Bilanțul morților a ajuns la 1248

Vineri, 29 Mai 2020
406

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a raportat, vineri seară, opt noi decese înregistrate în rândul românilor infectați cu noul coronavirus. Bilanțul ajunge, ...

Mânz găsit de jandarmi în zona industrială. Proprietarul a fost sancționat

Vineri, 29 Mai 2020
247

În această seară, jandarmii i-au restituit unui bărbat din localitatea Stâncești un mânz în vârstă de cinci luni. Mânzul a fost găsit în zona i...

Peste 700 de polițiști și jandarmi vor asigura ordinea publică în minivacanța de 1 iunie

Vineri, 29 Mai 2020
164

Polițiștii botoșăneni împreună cu celelalte structuri de ordine și siguranță publică sunt la datorie și acționează pentru ...