Loc de dat cu…EPIGRAMA (176)

Loc de dat cu…EPIGRAMA (176)

Am citit o carte  semnată de Sorin Şirineasa, intitulată simplu „Haiku” (Editura  C. N. „Imprimeria Naţională”  S. A., Bucureşti, 2005). Volumul se deschide cu o „Tabletă de prieten” semnată de cel considerat a fi  „regele hyperspatziului”, acelaşi care a impus o ipoteză metafizică originală sub titlul „Ipoteza Kosmosului Germinativ” , scriitorul Viorel Padina.

Ce pot să spun eu mai mult despre autorul acestui volum  decât o face Viorel Padina: „Eu nu mărturisesc decât atât: că, supt ochii mei, Nichita Stănescu şezu şi plânse, recitând personal, cu vocea-i spartă de prea multă căldură umană ce izvora din pieptu-i de aramă – izbit sistematic de Kama „cu săgeata-i otrăvită” – versurile acestui hipersensibil Sorin, în faimosu` salon de la domiciliu-i din Piaţa Amzei nr. 7-9, mi se pare, şi desigur că n-o să-mi replicaţi voi – care îl veneraţi mai mult decât mine pe Maestru – cum că Nichita fu un sentimental minor sau că nu se pricepea  la poeţi. Din contră, purissimu` a simţit numaidecât, el, mai repede şi mai precis decât oricine, enormu`  filon de ingeniozitate ce zăcea în suavul pe atunci, flăcăiandru de Şirineasa, mlădios, măsliniu, ager şi sclipitor ca o trestie de Toledo.”

Având girul lui Nichita Stănescu, Viorel Şirineasa va scrie şi haiku, explicându-ne şi de ce: „Pentru că absolutul devine perceptibil, ideile pot fi comprimate, în totalitatea lor, în doar şaptesprezece silabe (cât chin înnobilator) şi, mai ales că, un astfel de mini-poem dezvăluie, în toată splendoarea lui, un sadea de samurai, la muntele fudji ctitor de înţelepciune şi frumuseţe, dar şi pentru înălţimea, ameţitor de divină, a sentimentului şi dragostei fără egal, neînţeles de tulburător strecurată, până la ultima picătură, în chiar profunzimea miezului fermecătoarei, de adorată niponie.”

Parcurgând  poemele haiku ale lui Sorin Şirineasa  admiram  cum se insinuează  numerele prime 5, 7 şi 17 în cuvinte care puse într-un mănunchi numit haiku asigură transformarea emoţiei într-o temă cu valenţe spirituale. Numerele prime, ca o clasă specială printre numerele naturale, au dat ordin celor trei surate ale lor să reprezinte arhitectura unui haiku, o clasă specială între poemele lumii. Şirineasa vine  cu o modalitate de exprimare specială prin faptul că gândurile lui desenează prin cuvinte şi nu întâmplător aşezarea în pagină e ca un tablou într-o expoziţie: „însetat câmpul. / în acul ierbii luna / rotindu-şi raza.”; „vioi scatiul. / câine scheunând prelung, / traşi prin omăt, plopi.” ;  „asfinţit căprui. / scârţâie carul sub fân, / surd, un răcănel.”;  „cântecul mierlei, / din ochiul bălţii luna / clipind cu broaşte”; „casa pustie. / brusc, o fereastră cade, / strivind o frunză.”; „doar câmpul însăşi. / mici-un copac gol rotind / omătul pustiu.”; „trandafiri în parc. / copita de cerb scurmă / în miezul clipei.”

Cititorului atent îi sare în ochi dubla subiectivitate a poemelor haiku marca sufletească Sorin Şirineasa: ele sunt rezultatul creaţiei  pornite dintr-o simţire subiectivă (autorul), adresându-se altei simţiri subiective (cititorul). Şirineasa este un explorator al alternanţelor practicând un joc între static şi mişcare pentru a suplini acuta lipsă a verbelor şi un altul între observaţia simplă şi reflecţia inteligentă pentru a ne duce dincolo de imaginea panoramică: „venirea mamei / două silabe, superb / împreunate”; „uliţe goale / fulg de nea adăpostit / în podul palmei”;  „natură-n declin. / dealul cu meniscul rupt / sfârtecat de rău.”; „podul casei gol. / singur, vântul fugărind / vechile scrisori.”

Şi mai spune Sorin Şirineasa de ce scrie haiku:  „…ca semn de adâncă recunoştinţă la genialitatea poeţilor samurai, puşkini, nichitastănescieni, waltwithmanieni, în vecii vecilor, iubiţi de eminescu.Întregul acest citat se concentrează într-un poem de o subtilă gândire eminesciană: „limba română, / duioasă mierlă venind / din cerul lumii.”

Mai adaug ceva, poemele  haiku ale acestui volum sunt străbătute şi de o undă de durere,  Şirineasa căutând să-şi îmbrăţişeze rănile sufletului cu versuri, lăsând silabele să cadă printre doruri mai vechi, simţindu-se din ce în ce mai singur şi mai EL. (GEORGICĂ MANOLE)

 

Pentru voi, epigramiştii, Ştiri.Botoșani.Ro  a inventat acest LOC DE DAT CU… EPIGRAMA.  Aşteptăm creaţiile voastre  pe adresa de mail manolegeorgica@yahoo.com  până în fiecare  zi de vineri a săptămânii. (Georgică Manole).

 

BILANŢ

Sunt de-acum, nimic de spus,

„Mulţumit” (în ghilimele):

Văd şi eu un preţ redus…

Cel al străduinţei mele! (VASILE LARCO)

 

LA „BECIUL DOMNESC”

Pe scări cobor, în jur privesc

Butoaie, vinuri fel de fel,

Iar beciul chiar ar fi domnesc,

De-ar fi şi Păstorel în el! (VASILE LARCO)

 

LA PERINIȚĂ

Când o chem și eu, pe bune,

Pe nevastă-mea nu pot

Să o pup, căci scurt îmi spune

„Dragă azi te-ai lins pe bot!”. (MIHAI HAIVAS)

 

UNDE DRAGOSTE NU E...

Când caznele se înmulțesc

Iar dragostea-i în agonie,

Căsătoria,-n mod firesc,

Devine doar o căsnicie. (MIHAI HAIVAS)

 

SPERANŢA CAPULUI FAMILIEI

PRIVIND TĂIERILE DIN VENITURI

Guvernul, cu-acest ultim pas,

Cu-aşa tăieri o s-o mai moaie

Fiindcă ce mi-a mai rămas,

La ce le-ar folosi să-mi taie?! (GHEORGHE BĂLĂCEANU)

 

ÎI DOARE ŞI PE GUVERNANŢI

Ei ştiu că-s dări şi traiu-i dur,

Dar prea îi acuzăm în grabă

Că au un interes obscur...

Şi-i doare-n... ultima silabă. (GHEORGHE BĂLĂCEANU)

 

ACTUALITATE ROMÂNEASCĂ

Toate merg în ţară bine,

Alb cu negru se îndură;

Traiul e ca-ntre albine:

Unul lucră, altul fură. (CONSTANTIN PROFIR)

 

BĂRBAT “AUTORITAR”

Mai mereu îţi dă povaţa:

Zbir să fii ca şef, nu lord;

Însă-n toate-ntreabă soaţa

Dacă este de acord. (CONSTANTIN PROFIR)

 

 

CONSTATARE

În viața asta, uneori, 

Mai întâlnești și oameni care 

Te-ajută lesne să cobori...

                        De la urcare. (Al. D. FUNDUIANU)

 

 

IDILĂ STINSĂ

Constatând că-i obsedat,

Cunoscuta "fată rea"

În final tot a cedat...

              Nu mai vrea. (Al. D. FUNDUIANU)

 

IGNORANŢĂ

Plătesc impozite la stat,

Şi sunt convins c-ar fi firesc,

De câtă vreme i-am tot dat,

Să-mi zică-o dată “Mulţumesc!” (GRIGORE COTUL)

 

PÂRTIE!

- DEci…gata cu joaca!

(imaginea-i rară):

- E soacra cu placa…

Cu placa dentară! (GRIGORE COTUL)

 

CONSTATARE

Acest volum e cât un bolovan

Şi nu avea nevoie de lansare:

Cu-n şut puternic de pe tobogan

Îi poţi trezi pe unii din visare. (ELENA MÂNDRU)

 

PROZATOR FOST EPIGRAMIST

Scrisul tău îmi dă migrene

Şi-mi produce chiar frisoane:

Ca să n-ai timp de romane,

Te provoc să scrii catrene! (ELENA MÂNDRU)

 

TRANSPLANTUL DE ORGAN

Sfară în țara întreagă s-a dat;

Venit-au fraţi, complicii şi verii,

Să-l vadă pe cel de ei ajutat

Transplantându-şi organul puterii. (MIHAI BATOG-BUJENIŢĂ)

 

BOGAȚII DE IERI ȘI DE ASTĂZI

Şcoli, spitale şi donaţii

Făceau când nu te-aşteptai,

Iar astăzi toţi bogaţii

Joacă table în Dubai. (MIHAI BATOG-BUJENIŢĂ)

 

UNEI ÎMPOPOŢONATE

Ai jura că-i o pagodă

Când vezi fusta ei şi ia,

Dar va fi şi ea la modă

Când se va purta prostia. (PETRU-IOAN GÂRDA)

 

CAPUL NEPLECAT

Cum mă cam scoase din papuci

Când mă trata precum pe-un câine,

I-am spus lui şefu: „să te duci…”,

Aşa că azi m-a scos din pâine. (PETRU-IOAN GÂRDA)

 

 

IDEI

Le-avem în minte fiecare

Dar, se cunosc şi oameni care,

Ades, atâta-s de cuminţi

Că rareori le scot din minţi! (ION MORARUI)

 

 

UNEIA

Acum sfidează toţi bărbaţii

C-un aer intelectual

Că dânsa are „şcoala vieţii”

Ce-a frecventat-o…la seral! (ION MORARU)

 

FEMEIA ÎN ALB

Femeia se dezbracă-n pat,

Ca frunza veştedă-n zăpadă,

Când de pe cracă a picat

Şi-n aer, dă discret din coadă. (VALENTIN DAVID)

 

DEFILEUL DRAGOSTEI

Frumuseţea este-o trecătoare

Printre munţi de vise care mor

Ce uneşte, cu puteri bizare,

Băncile din parc, de dormitor! (VALENTIN DAVID)

 

 

RECLAMAŢIE   

Am fost surprins și nu e prima dată

De-așa o reclamație ciudată,

Mi se plângea că este frig și ger

Agentul termic din calorifer. (GEORGE EFTIMIE)

 

DERUTĂ   

Cum tendințele sunt clare

Moșul s-a decis, e gay,

Așadar și prin urmare

Vine doar... la băieței. (GEORGE EFTIMIE)

 

SCUZE ŞI  ACUZE   

Afirmă multă lume, cu temei,

Că răul vine doar de la femei

Și-atunci, ca misoginul, recunoști:

E vina lor că nasc atâția proști!... (ION DIVIZA)

 

 

VIZITĂ CONJUGALĂ

LA STAŢIUNEA BALNEARĂ   

Soața a plecat, în fine,

S-a făcut la băi vedetă;

Ca să o admir mai bine,

Iau și arma cu lunetă!... (ION DIVIZA)

 

 

AMICALĂ 

(lui G. M.)

 Prieten drag, îţi spun cinstit

 Că nu vreau să mă bag în seamă

 Acuma însă, negreşit,

 Prefer să-ţi scriu o... epigramă! (MAX OPAIŢ)

 

 

SCRIE, AMICE…

(lui Max Opaiţ)

Scrie, amice, unde-i drama?

Rămână vorba (ca în tren!):

Atent să fii ca epigrama

Să nu devină…doar catren! (GEORGICĂ MANOLE)

 

 

SĂ NU RĂMÂNĂ…

(lui G. M.)

Să nu rămână doar ca-(n)tren

Iau sfatul tău, când scriu, fireşte,

Convins că-n astfel de catren,

                   Nu se…glumeşte! (MAX OPAIŢ)

 

AVERTISMENT

(lui M. O.)

Pune mâna pe plaivas,

Scrie-o epigramă tare

Şi-atenţie la picioare…

Intră tare … don` Haivas! (GEORGICĂ MANOLE)

 

ÎN CASA POPORULUI

De câtva timp, se joacă tare,

Că nu se ştie ce-i în cărţi,

Şi laolaltă, pe culoare,

Se joacă... ,,Hora-n două părţi"  (MAX OPAIŢ)

 

REMARCĂ ...SAVANTĂ!

Ştiu asta de la un savant ;

Dar, informaţia-i tardivă:

,,Iubirea celei cu amant

           E… RELATIVĂ! (MAX OPAIŢ)

 

MĂRTURISIRE

Mi-am pus speranţa-n ochi albaştri,

În părul blond, dar an de an,

Cu un Guvern de policaştri,

Nu cred să mai vedem vreun ban! (MAX OPAIŢ)

 

 

RĂZBOIUL ,, ROZELOR ,,

Deciziile tot s-amână

Şi lumea, azi, vorbeşte-n soaptă

Că bate vant de-o săptămână,

De ,, roze "şi pe partea...,,dreaptă "!  (MAX OPAIŢ)

 

TOT MAI BINE ŞI MAI BINE

Eram pe strada mea un om stimat,

Dar – faptul pare-a fi de necrezut –

De când mă vede toată lumea beat,

Am început să fiu şi om văzut… (GHEORGHE BÂLICI)

 

LUPTĂ PE VIAŢĂ ŞI PE MOARTE

Cu băutura, răul ăsta mare,

Luptat-am toţi vitejii sub colnic

Şi-I drept că ne-a învins pe fiecare,

Dar nici din rău n-a mai rămas nimic… (GHEORGHE BÂLICI)

 

EROUL NOSTRU

Europa vrem să ştie:

În moderna Românie,

Mândri suntem de ILIE –

SCUlă de democraţie. (SORIN FINCHELSTEIN)

 

 

ZIUA JANE ADAMS

Doamna asta a luptat

Pentru drepturi la femei,

La săraci și la căței

Dar de homo a uitat... (ŞTEFAN BAŞNO)

 

 

 

 ZIUA PASTELOR FĂINOASE ÎN FORMĂ DE INELE!
Mi le pune-n farfurie
Scumpa, draga mea soție
Ca să îmi aduc aminte
Cine-n casă-i președinte... (ŞTEFAN BAŞNO)

 

 

ZIUA CASELOR DE TURTĂ DULCE

O casă doar din dulce turtă

Precis te dă în diabet

De-aceea eu mă dreg la burtă

C-o țuică sau un Cabernet... (ŞTEFAN BAŞNO)

 

 

ZIUA DE LUPTĂ CONTRA PNEUMONIEI

Lupta contra pneumoniei

A devenit ceva sordid

De când patronul pandemiei

E mai puternicul covid! (ŞTEFAN BAŞNO)

 

ZIUA TRICOURILOR DESPRE CRĂCIUN

Un gând mă chinuie tembel

Sunt acceptate de Bruxelles?

Am devenit mai circumspect,

Să fiu politically correct! (ŞTEFAN BAŞNO)

 

 

ESTE ZIUA ETNIEI TĂTARE

Spuneam: „Ho, că nu dau tătarii!”

Când era mare îmbulzeală

Cam ce fac astăzi bugetarii

Când sunt reduceri la haleală! (ŞTEFAN BAŞNO)

 

ESTE ZIUA MAIMUȚEI -

PROTEST

Ne exprimăm ritos dezaprobarea

Față de teoria darwinistă!

Și ca să se înlăture eroarea

Propunem: Omul - aut de pe listă! (ŞTEFAN BAŞNO)

 

 

ZIUA FRAȚILOR WRIGHT

Dacă Vlaicu și cu Vuia

Ar fi fost americani

Frații Wright aveau statuia

Undeva, la Drăgășani! (ŞTEFAN BAŞNO)

 

ZIUA PULOVERELOR URÂTE

Pulovere dețin, frumoase,

Aduse chiar de Moș Crăciun

Ar trebui nițel mai "groase"

Că omul crește! Știi ce spun... (ŞTEFAN BAŞNO)

 

M-AM PIERDUT

C-o damă trăsnet azi m-am întâlnit

Şi m-am pierdut la primul „iubiţel”!

M-am căutat apoi, m-am regăsit

Dar nu de tot ci…fără portofel. (DAN NOREA)

 

NU TOATE DRUMURILE DUC LA ROMA

Zic acei ce se mai plimbă:

- Nu mai sunt cum se spunea

Şi-i normal că se mai schimbă,

Duc acum la DNA. (VASILE MANOLE)

 

AL DOILEA JOB

Cum miniştrii, senatorii,

N-au de lucru cât ar vrea,

Azi o fac pe scriitorii

La DIICOT şi DNA! (VASILE MANOLE)

 

 

LIGA NAȚIUNILOR, B3:

CU BOSNIA, FINLANDA,  MUNTENEGRU
A avut baftă Burleanu,
Poate promovăm la anu’;
N-avem antrenor, nu-i bai;
Prost să fii, noroc  să ai. (DUMITRU BUJDOIU)


ALFA, BETA, DELTA, OMICRON…
Și-a cinșpea slovă la greci
Oferă tot loc de veci;
Ce dracu vrea Internetul,
Să-nghițim tot alfabetul? (DUMITRU BUJDOIU)

ĂSTA ERA MOȘUL?
Nu fuse Moș Niculae,
Ci un macăr, Arafat;
Care ne-a adus o…laie,
Relaxări la…amendat. (DUMITRU BUJDOIU)


GARGARAGIUL BECALI NE SCAPĂ LA TV DE COVID
Țara-a cheltuit stupid,

Pe vaccinuri, bunăoară;
El ne-ar fi scăpat rapid,
Doar c-o țuică și-o gargară. (DUMITRU BUJDOIU)

CELE CINCI SIMȚURI
De la un timp s-au tocit;
Și soața lui îl lăsase,
Doar un simț îi mai rămase,
Ăl lasciv, de…pipăit. (DUMITRU BUJDOIU)


NI-I DOR DE PERLA NOASTRĂ: „NOTRE-DAME”

Stimați concetățeni: messieurs, mesdames,

Ne copleșesc mișmașuri și tranzacții.

La renovare vrem aceeași „Notre-Dame”,

Nu Disneyland - un parc nou de distracții.(NICOLAE MĂTCAȘ)

 

GREU DE CAP

Prin vaga istorie, vodă prin lobodă, bietul, se plimbă,

Greu să-l aduci să-nțeleagă comunitatea de limbă!

Ani câți să mai treacă și veacuri ori ierni se perinde la geam,

S-ajungem tot el să perceapă  și comunitatea de neam?! (NICOLAE MĂTCAȘ)

 

ATENȚIE LA COTITURĂ!

Frate-al meu, pe alt meleag varég,

Un ciulin vremelnic aciuat,

Nu poți spune despre-un neam întreg

Că e leneș și înapoiat. (NICOLAE MĂTCAȘ)

 

SPOVEDANIA UNUI DEPUTAT

La patruzeci liceu-am terminat.

O facultate-n opt ani, tenebroasă.

La șasezeci mai iau un doctorat,

Un loc de deputat și-o jună-n casă. (NICOLAE MĂTCAȘ)

 

PREA MULTE VREȚI

De un' să știe-un deputat titrat,

Pretins c-a studiat fără frecvență,

C'-un act de absolvire nu-i licență

Și-un doctorat cârpit e-un plagiat?! (NICOLAE MĂTCAȘ)

 

DEMISIE DE LEZ-ONOARE

Cu licențe inventate,

Cu lucrări, de fapt, ce nu-s

Sau, în mare, plagiate...

S-a retras. Cu capul sus. (NICOLAE MĂTCAȘ)

 

OCHIUL DRACULUI

I-a furat o altă-alesul:

Fáină foc, stare - cât șura.

Interesul poartă fesul,

Aparența - cătătura. (LERU CICOARE)

 

POM DE ANUL NOU DIN DOZE DE VACCIN UTILIZATE

Propaganda noastră pro vaccin

Când se ține astăzi de noi gânj,

Te-ai mira să vezi și-o mostră din

Pop supozitoare antitrânj? (LERU CICOARE)

 

NU CUMVA ȘI PE MOȘ CRĂCIUN L-AU CONFISCAT?

Moș Crăciun venind hăt din Laponia

Într-un nițuién ce zboară, tras de reni,

Mai dihai să-l ducă la pici pronia,

Decât brusc la vaccinare prin Berceni. (LERU CICOARE)

 

LUME CE GÂNDEA ÎN BASME...

Moș Crăciun, prin lumi de basm umblat,

Sol de daruri, trompetaș serbării,

Cum te-au scos din mit și transformat

În propagandist al vaccinării? (LERU CICOARE)

 

COPIII ÎL IAU LA ROST PE MOȘ CRĂCIUN

Credeam că ne-aduci, când vii,

Dulciuri, poame, jucării,

Iar tu vii cu sacul plin

Cu seringi și cu vaccin... (LERU CICOARE)

 

 

DACĂ VOI NU MĂ VREȚI, EU VĂ VREAU ...”

Câțu-mâțu, leopard,

Bagă bățu-a harț prin gard

La guvern, doar l-ar lua

Azi în seamă cineva. (LERU CICOARE)

 

S.O.S. ACADEMIEI  ROMÂNE

Din UE o dictatură

Ne impune-o subcultură.

Să n-o calci pe bătătură,

Decât să iei apă-n gură?! (NICOLAE CRIHĂNEANU)

 

CINE TE IUBEȘTE, ACELA TE NECĂJEȘTE

Se împung - dar nu-s pe ducă! -

Un măciucu și-o măciucă.

Pusă, ea, pe rățoială:

„Ne desparte o vocală!” (NICOLAE CRIHĂNEANU)

 

STAT EȘUAT

Măi state, măi, așa ai eșuat,

Ne-ai pus pe gheb   stenahoríi purcoaie,

Încât ai scos români la exportat

Și ai ajuns a importa gunoaie. (NICOLAE CRIHĂNEANU)

 

JÚDOKA TORI VERSUS JÚDOKA UKE

Că exersezi vechi tehnici în judó

Chiar în privat, dar fără kimonó,

Poți fi din post trântit - obol mâniei:

Ai șifonat imaginea regiei! (NICOLAE CRIHĂNEANU)

 

LEGE A INTERCEPTĂRII CONVERSAȚIILOR ELECTRONICE?

Condamnăm vechiul regim

Violând spațiul intím

Și-acceptăm a fi-ascultate

Conversațiile private? (NICOLAE CRIHĂNEANU)

 

COMBATERE SAU PROMOVARE A MIGRĂRII?

Polițiști de frontieră

Ce-și făceau fantastic treaba,

De pribegi grijind ca-n seră...

Credeți c-o făceau degeaba? (NICOLAE CRIHĂNEANU)

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Dorohoianca de 10 la Bacalaureat, după contestații: „Este nevoie de foarte multă determinare”

astăzi, 18:24
122

La nivelul județului Botoșani, după rezolvarea contestațiilor, șapte candidați au obținut media 10, printre care și o elevă din Dorohoi.Anamaria-Adelina Gîrțu a învățat la ...

De sâmbătă, comunicarea hotărârilor din procesele civile se va face, din oficiu, prin e-mail

astăzi, 18:15
104

În cazul deciziilor luate de instanțele civile, comunicarea lor urmează să se facă, începând de sâmbătă, în primă fază, prin e-mail, potrivit unei legi oficializa...

Atenţionare de călătorie: În Bulgaria au intrat în vigoare noi prevederi referitoare la taxele de drum

astăzi, 14:02
305

În Bulgaria, începând cu luna iulie, au intrat în vigoare noi prevederi referitoare la taxele de drum (TOLL) pentru circulaţia autovehiculelor de transport marfă şi pasageri...