Loc de dat cu... EPIGRAMA (238)

Loc de dat cu... EPIGRAMA (238)

Mihai Schweitzer, scriitor ataşat Dorohoiului, locul natal al lui Păstorel şi Octavian Cotescu, s-a născut pe 9 februarie 1924 la Dumbrăveni (Suceava) şi a decedat pe 22 martie 2002 la Dorohoi (Botoşani). Reţin din „Dicţionarul scriitorilor şi publiciştilor botoşăneni” realizat de Silvia Lazarovici: „Poet, prozator şi epigramist, a absolvit Şcoala Normală „Vasile Lupu” din Iaşi (promoţia 1944), Şcoala Profesională CFR din Brăila (1945 – 1947) cu specializările telegrafist şi impiegat de mişcare. A funcţionat ca învăţător la Şcoala Primară Băneşti – Găltofani, judeţul Argeş (1944 – 1945), telegrafist şi impiegat de mişcare în diferite unităţi de pe raza Regionalei CFR  Iaşi (1947 – 1970), tehnician principal transporturi în cadrul IJPIPS Dorohoi (1972 – 1981). Detenţie politică la Suceava, Văcăreşti, Aiud şi Botoşani (1968 – 1972)”.

După cum se poate observa, n-a profesat decât un an în învăţământ, comuniştii interzicându-i să-şi practice meseria pentru care s-a calificat pe motiv că la o inspecţie, cei care i-au făcut-o au observat că pe peretele clasei n-a acoperit teritoriul Basarabiei susţinând că e teritoriu românesc. A fost nevoit să urmeze  o şcoală profesională CFR. O poezie cu conţinut naţionalist i-a adus o condamnare de şase ani din care a executat patru. La eliberare va constata că soţia divorţase de el, astfel că se va stabili la Dorohoi, pe acolo pe unde, pe foarte aproape, s-au născut Vasile Larco şi Mihai Haivas. Mihai Schweitzer a publicat trei cărţi de umor, prima dintre ele fiind cea pe care o avem în discuţie, „Pastilograme” (epigrame şi alte pastile satirico – umoristice, Editura „Panteon”, Piatra Neamţ, 1996).  

Poetul Daniel Corbu, un cititor atent al epigramelor lui Mihai Schweitzer, este îndrituit să scrie: „Îmi închipui că autorul (trăitor de câţiva ani buni în oraşul Dorohoi, membru al importantei grupări literare „Septentrion”), este un incomod pentru cei care-l înconjoară. Precum regele Midas (blestemat să transforme  tot ce întâlnea în aur), Mihai Schweitzer transformă tot ce atinge în epigramă”. Dorin Mandachi, un recunoscut monografist al Dorohoiului, spune. „Cu familia distrusă în urma divorţului, s-a stabilit la Dorohoi în 1972 şi s-a încadrat la staţia CFR Dorohoi. Dar, harul literar nu a fost distrus. După rigurozitatea şi precizia din activitatea profesională s-a destins cochetând cu epigrama. Umilinţele din anii de detenţie comunistă nu i-au învins încrederea în viaţă. Umorul deconectant şi l-a exprimat în cele trei volume de „Pastilograme”(1996, 1998, 1999). Ironia lui a săgetat diferite racile omeneşti şi nu i-a iertat nici pe comunişti”.

Placheta în discuţie, ea însăşi o pastilă (14 cm / 10 cm / 45 pagini) conţine un număr mic de  „pastile” pe care autorul le asociază epigramei. Şi asta pentru că, pe lângă o bună cunoaştere a mecanismelor epigramei, autorul preia şi două caracteristici ale pastilei: ancorarea în realitate şi prezenţa unor evidente puseuri pamfletare.  Ca participant activ la şedinţele  grupării literare de la Dorohoi („Septentrion”), Mihai Schweitzer nu-şi ierta colegii cu valenţe critice sau literare: Unui critic şablonist – „Sistemul tău se dovedeşte / Total lipsit de gust; / Şi-ntrucâtva se potriveşte / Cu… patul lui Procust!”; Unui critic unilateral – „Metoda lui e cvasinegativă, / Căci adevărul doar cu-n ochi îl vede; / De ai talent, îţi este împotrivă, / De nu, cu certitudine te crede!”; Criticilor neofili (favorizanţi ai talentelor tinere) – „Criteriile voastre literare / Îmi par un enigmatic joc secund, / Căci, promovând talentele „uşoare”, / Ceilalţi (mai „grei” fiind) se duc la fund…”; Unui autor de carte – „Ţi-am citit cartea, Dorine, / Şi ţi-o spun (parole d`honneur) / Că de şapte ani (reţine!) / Eu ţi-s… primul cititor!”; Unui prozator încarnat – „Eşti prozator, din cap până-n picioare; / (Discuţii nici măcar nu mai încap) / De-aceea, nici nu este de mirare, / Că proza ta duhneşte a ciorap!”;Poezii „fără titlu” – „Doar două cauze par de conceput / În acest gen ciudat de poezie: / Ori poezia n-are conţinut, / Ori autorul…doarme când o scrie!”: reţetă literară – „Se fierb la foc mocnit: minciuni curate, / Gogoşerii şi poante răsuflate; / (Di toate, câte două kilograme); / Apoi se sting cu… epigrame!”.

Secvenţele cu aforisme şi panseuri au o notă aparte: ele sunt evidenţiate  tot prin catrene care oscilează între un entuziasm ascuns şi o ironie vizibilă, pornită dintr-o chimie interioară.  Mai mult, stilul acestui autor este completat de un fel de forjare a ironiei: Subtilitate – „Nu-i sinonim „a tipări” / Cu „a publica” / Cum nu-i totuna „a privi” / Cu … „a vedea”!; Destin – „Suntem proscrişi de providenţă să / Mizăm, la nesfârşit pe orice carte / Şi să uităm şi azi, şimâine, că / Pe ultima din ele scrie … „moarte”!.

Pastilogramele lui Mihai Schweitzer nu vin dintr-o natură săracă, o cultură superficială, ci dinspre una conştientă, considerată a fi un postulat suprem al artei. (VA URMA)

 

Pentru voi, epigramiştii, Ştiri.Botoșani.Ro  a inventat acest LOC DE DAT CU… EPIGRAMA.  Aşteptăm creaţiile voastre  pe adresa de mail manolegeorgica@yahoo.com  până în fiecare  zi de vineri a săptămânii. (Georgică  Manole).

 

FACEREA LUMII

Domnul ne clădi cu zel

Din titan, nu din cârpeli,

Unii sunt făcuţi de El,

Alţii, doar din învârteli. (FLORINA DINESCU)

 

FLAGRANTUL CONJUGAL

Moment teribil de jenant,

Cu soţ, soţie şi amant,

Urmat de un scandal adhoc,

Sau… compromisul echivoc. (ELENA MÂNDRU)

 

EDUCAŢIE

Bunul simţ, azi e ştiut,

Nu mai e prezent nicicum;

Unii l-au pierdut pe drum,

Alţii, nici nu l-au avut. (CĂTĂLINA ORŞIVSCHI)

IARNA  LA  ȚARĂ

Bătrânii nu-și mai află locul
Fiind de-o vreme singurei
Cum n-au nici cu ce-aprinde focul,
Se ceartă până sar scântei. (VASILE LARCO)

 

MUTAȚII  DE  TEMPERATURĂ

Când fulgii poposesc pe ram
Și bate crivățul în geam,
E ger, dar ca-n oricare iarnă,
Căldura-i strânsă în povarnă. (VASILE LARCO)

 

IARNA  ÎN  FAMILIE

Afară-i ger, în casă-i frig,
Cu toții stau în pat covrig
Dar atmosfera se-ncălzește
Când despre bani se amintește. (VASILE LARCO)

 

DUPĂ  DIVORŢ  

Când ieşit-au din instanţă
Au pornit-o pe alei;
El o ţine la distanţă,
Ea o ţine tot pe-a ei! (MIHAI HAIVAS)

 

BABA ŞI ZIUA SÂNILOR GOI 

Ideea e de nota zece,
E chiar un obicei frumos,
Dar n-are chef să se aplece
Să şi-i culeagă de pe jos. (PETRU IOAN GÂRDA)

 

 

INFIDELITATE

Mă-ntorc de la iubită

Cu haina şifonata

Şi fruntea descreţită

De o tigaie lată. (GRIGORE COTUL)

 

PENTRU O VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ

Eu şi soaţa consumăm

Cam doi litri de lichide,

Dar e greu să ne-ncadrăm

Până cârciuma se-nchide. (GRIGORE COTUL)

 

 

UNUI OM POLITIC

Cu părul sur şi împlinit la trup,

El are-acum apucături de lup

Dar se transformă-n miel adeseori

Faţă de masa de… alegători! (ION MORARU)

 

UNEI BLONDINE

Deşi săracă-n judecăţi

Se laudă că-i preţioasă,

Că are două facultăţi…

La zece metri, lângă casă. (GHEORGHE I. GHEORGHE)

 

RICHARD AL TREILEA

Din noroaie şi din apă,

Zice riga, teatral:

Un regat aş da pe-un cal…

Dar aş accepta ş-o iapă. (SORIN FINCHELSTEIN)

 

OTHELLO

În batista asta, drace,

S-a turnat Chanel cu tona…

Mea culpa, Desdemona,

Ştiu că foloseşti Versace! (SORIN FINCHELSTEIN)

 

 

ŢĂRANUL MOLDOVEAN  ŞI

COLECTIVIZAREA FORŢATĂ   
Cu pantalonii rupți în craci,
El s-a trădat că-i din culaci:
Prin găuri, bată-le pustia,
Lumea-i văzuse... bogăția. (ION DIVIZA)

 

BANII ŞI CIORAPUL   
Bogătanul fără cap
Þine banii la ciorap,
"Banii n-au miros", declară
...Dar ciorapul te omoară! (ION DIVIZA)

 

 

EDUCAŢIA-PRIORITATE NAŢIONALĂ

Învăţământul a mai progresat

De când on-line, se-nvaţă azi; mai nou,

Sunt absolvenţi cu Diplomă... de stat

La craşmă, festivaluri sau bistrou!  (MAX OPAIŢ)

 

 

RAIUL PE PĂMÂNT

Adam şi Eva-n Paradis

Aveau probleme cu ţinuta;

Aici, nonconformişti, precis

Se bat în brand-uri, duşi cu ...pluta!  (MAX OPAIŢ)

 

 

ETERNUL VIS FEMININ

Azi, femeia îşi doreşte

Flori, cadouri şi inel.

Pe bărbatul ce-l iubeşte,

Şi-l doreşte ... ,,ghiocel"!(MAX OPAIŢ)

 

TABLOU ROMANTIC

În dulcea nopţii răcoare

S-a stins până şi ecoul,

Sus pe cer, e carul mare,

Lângă ea e… boul! (DUMITRU MONACU)

 

FATALITATE

Un lucru pare veşnic neschimbat:

Nu orice om cunoaşte rostul glumii;

De-aceea ne-am şi diferenţiat,

În umorişti şi… resturile lumii! (MIHAI SCHWEITZER)

 

UNUI VECIN DE SCARĂ

Noi suntem amândoi afoni, vecine,

Şi, totuşi, e ceva ce ne separă:

Tu cânţi când este linişte pe scară,

Iar eu când te aud cântând pe tine! (MIHAI SCHWEITZER)

 

COMPOZITORUL

Dintre note muzicale

Soaţa, foarte inspirată,

Îl scotea din ale sale

Doar cu notele de plată. (VASILE MANOLE)

 

 

 

DECIZIE FRF: doar doi jucători SUB 21 de ani

Este o proastă poveste

Să promovezi juniori;

Ar trebui, deseori,

Să joace doar doi și…PESTE.  (DUMITRU BUJDOIU)

 

 

ELITA POLITICĂ

S-au înmulțit peste poate

Doctorate plagiate;

Proștii țării educate,

Care scriu “mâncațiași-i frate!”  (DUMITRU BUJDOIU)

 

 

ROMÂNII ULTIMII DIN UE și la răsfoit cărți (Ziarele)

Ne cred proști, inculți, deșeuri,

Ultimii la răsfoit;

Dar, suntem ași la citit…

Cărți,…cu chinte, full, careuri.  (DUMITRU BUJDOIU)

 

AVANAJELE ALZHEIMER-ului

Sunt: să uiți de datorii,

Să uiți când mai faci prostii;

Cel mai mare avantaj

E,să uiți de mariaj.  (DUMITRU BUJDOIU)

 

MACABRE: CE MAI RECICLĂM DE LA MORȚI

Stenduri, plăci de șold, dentare,

Proteze și cărucioare,

Cercei nas, buric, bucale

Și jucării sexuale.  (DUMITRU BUJDOIU)

 

VECINEI

Sapă, soro,- n curte,  sapă,

Până scoți mâlul din apă.

N-o face pe șmechera,

Că ne seacă Dunărea! (LERU CICOARE)

 

LA CANAL SE LUCREAZĂ ZI ȘI NOAPTE

Nu vede domnia, draga,

O navă săpând cu draga?

Tâlcul: Nu știe bărbatul

Cea ce știe tot satul. (LERU CICOARE)

 

DE CE NU REACȚIONEAZĂ ONG-URILE

LA DEZASTRUL ECOLOGIC DIN DELTA DUNĂRII?

ONG-urile nu tac

Dacă superi un gândac,

Și nu strigă „S.O.S!” sau „Stop!”

Când distrugi un biotop??! (LERU CICOARE)

 

CÂND I-I ÎN PERICOL HABITATUL

Poate, omul, laș un pic,

Să umble cu ciocul mic,

Dar barza, cu ciocul mare,

Când i-i viața la-ncercare? (LERU CICOARE)

 

AVIZ POLITICIENILOR

N-am intrat – nu vă-mbufnați,

La vecini nu tréceți hatul.

Când va fi – o să aflați,

Știe el, iluminatul. (LERU CIOARE)

 

NU DOAR UNII,

CI TOȚI DEMNITARII SĂ CITEASCĂ PRESA

Noi ți-am însușit preceptul:

Informat – poți discuta.

N-ar fi bine, înțeleptul,

Să-l urmezi și dumneata? (LERU CICOARE)

 

ARME-N LOC DE UNT?

Când îți chiorăie stomacul,

Dar iei arme-n loc de unt,

Ăsta-i semn c-ai dat de dracul:

Și el sur, și tu – cărunt… (NICOLAE CRIHĂNEANU)

 

 

PLAGIAT

Duși cu ruble și-autocarul

La concert în Lujnikí;

La protest în PAN*- cu carul,

Lei și suflete   …kakí. (NICOLAE CRIHĂNEANU)

 

*PAN -Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău.

 

 

CE INPUT ȘI CE OUTPUT!...

Când să urce, asta-i lege:

 „Noi vom face!”, „Noi vom drege!”,

Când să spună ce-au făcut,

Tot guvernul parcă-i mut. (NICOLAE CRIHĂNEANU)

 

CAPITALĂ CULTURALĂ EUROPEANĂ

SUB ÎNALTUL PATRONAJ AL CUI?

Culturală ca dotare,

Ai avut – trist – ghinionul

Că, la inaugurare,

A lipsit însuși   … patronul. (NICOLAE CRIHĂNEANU)

 

ONG-URILE-S DE VINĂ!

Cum ați vrea s-avem hidrocentrale

Ori, de-a lungul țării, autostrăzi,

ONG-uri când ne stau în cale?

Să le smulgem ca pe niște mlăzi! (NICOLAE CRIHĂNEANU)

 

PERSONAJ GOGOLIAN ÎNTR-UN TIMP ORWELLIAN

Cícikov-ul crudei noastre sorți

Un specific are-al lui aparte:

Nu mai vinde azi suflete moarte –

Defibrilatoare de la morți! (NICOLAE MĂTCAȘ)

 

CE L-AM MAI PENÍ, PNRR-UL!

Cu proiecte-ale lui pește,

Raportări apă de ploaie,

A lucra – mimăm – nemțește,

Dar controlul ne despoaie. (NICOLAE MĂTCAȘ)

 

AVERE LA   …NEVEDERE

Când avem salarii speciale,

Avem dacă pensii speciale,

Mai e mult pân’ vom avea – oficiale –

Declarații de avere speciale?? (NICOLAE MĂTCAȘ)

 

SPOR LA SALARIU PENTRU RISC DE ÎMBOLNĂVIRE?

Bieții! Stând la monitoare

(Ba: șezând la monitor!),

S-au gândit: da n-ar fi oare

Chip să ceară înc-un spor?! (NICOLAE MĂTCAȘ)

 

 

D’ALE POȘTEI ROMÂNE

Poștă, parc-ai fi cu cai,

Duci coletul în doi ai,

În loc de Mangalia,

Tocmai în   …Mongolia! (NICOLAE MĂTCAȘ)

 

CÂND JUSTIŢIA VA FI DREAPTĂ?

Justiţia va fi dreaptă

Doar atunci când n-ai să vezi

Criminali liberi pe străzi

Şi incuietori la poartă! (IOAN TIMOFTE)

 

 

FATA CU PANTOFII CUI

Pe fata cu pantofii cui

Cum dai banu`, cum te sui;

Moşului-i place şi lui

Are bani...dar n-are cui! (IOAN TIMOFTE)

 

 

BUZUNARELE SUNT GOALE

Azi hoţii de buzunare

S-au lăsat de căutare...

Căci la toţi iesiţi în cale

I-au găsit cu ele… goale! (IOAN TIMOFTE)

 

 

CE FACI CAND NU AI CE FACE

Când te-apucă plictiseala

Şi-ţi vin numai gânduri sure

Iţi dai jos din cap căciula

Şi-o păzeşti...să nu ţi-o fure ! (IOAN TIMOFTE)

 

OMUL ȘI BĂUTURA

Omu-i  pe cărarea lui,

După legea Domnului.

Când băutura-i tare,

Nu-ţi ajunge o cărare. (ADRIAN TIMOFTE)

 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Parc destinat persoanelor cu dizabilităţi, inaugurat la Iași de Ziua Copilului

Joi, 1 Iunie 2023
51

Primarul Mihai Chirica a inaugurat, joi, de Ziua Copilului, unul dintre cele mai mari spaţii de joacă din oraş şi din ţară destinat şi persoanelor cu dizabilităţi, acesta fiind amplasat &icir...

Botoşăneanul „uns” şef al Finanţelor la Iaşi l-a prins la avere pe preşedinte: şase case, la o leafă de aproape 10.000 lei pe lună

Joi, 1 Iunie 2023
204

De la două locuinţe (o casă şi un apartament) în anul 2015 şi economii în conturi de aproape 30.000 de euro tot atunci, botoşăneanul Doru Viorel Alupoaei, „uns” şef al ...

Ligia Deca amenință: „Dacă greva continuă, nu vom putea evita prelungirea anului școlar sau reprogramarea examenelor”

Joi, 1 Iunie 2023
102

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, avertizează că dacă profesorii continuă greva, nu vor mai putea fi evitate consecinţe, precum reprogramare de examene sau prelungirea anului şcolar.Ea a fos...