Ședință publică pentru posturile libere din învățământul botoșănean

Ședință publică pentru posturile libere din învățământul botoșănean

Cu doar câteva zile înainte de începerea noului an școlar, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani organizează ședință publică de repartizare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate.

Ședința va avea loc luni,  28 august, începând cu ora 10.00, în Aula Colegiului Național A.T Laurian. 

Repartizarea se va face pentru: 
- cadre didactice titulare prin detașare la cerere prin continuitate;
- cadre didactice titulare prin detașare la cerere în ordine descrescătoare a mediilor (concurs Titularizare 2017);
- candidaţi cu media de repartizare minimum 7 (șapte) la concursul de TITULARIZARE, sesiunea 2017, conform art. 61 alin. (9) din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5739/14.11.2016 cu modificările și completările ulterioare.

Candidații vor avea asupra lor actul de identitate. În cazul în care candidatul nu este prezent personal sau printr-un împuternicit (procură notarială în original) la ședința publică de repartizare, cererea acestuia nu se soluționează.

 

Spune-ne opinia ta