Jandarmeria din Botoșani a prezentat raportul activității instituției, din prima jumătate a acestui an

Jandarmeria din Botoșani a prezentat raportul activității instituției, din prima jumătate a acestui an

Joi după-amiază, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani s-a desfăşurat şedinţa Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani, în care a fost prezentată contribuţia efectivelor de jandarmi la activităţile organizate pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice în zona de competenţă în semestrul I 2019.

În semestrul I 2019 structurile de ordine publică ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani au fost implicate în executarea acţiunilor de asigurare a ordinii publice în zona de competenţă, au participat la menţinerea ordinii publice în sistem integrat cu Poliţia şi au desfăşurat acţiuni/misiuni în sprijinul şi cooperare/colaborare cu diferite instituţii/organe cu atribuţii de control pe diferite domenii de activitate/competenţă, în scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de actele normative în vigoare.

În perioada analizată, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani a acţionat pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, acordând atenţie asigurării şi restabilirii ordinii publice, domeniu de bază al acţiunii de aplicare a legii, în conformitate cu atribuţiile Jandarmeriei Române prevăzute de Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române. Totodată, unitatea a participat la menţinerea ordinii şi siguranţei publice în sistem integrat cu Poliţia în mediul urban, pe raza mun. Botoşani, Dorohoi, oraşele Săveni şi Darabani precum şi în mediul rural, şi a executat acţiuni în colaborare/cooperare cu structurile M.A.I. şi diferite
instituţii/asociaţii/structuri pe linia prevenirii şi combaterii faptelor antisociale, în baza planurilor/protocoalelor de cooperare/colaborare.

La data de 30.06.2019, efectivele de care I.J.J. Botoşani dispune pentru executarea misiunilor de ordine publică sunt următoarele:
a) Detaşamentul 1 Jandarmi Mobil - 70 jandarmi;
b) Grupa de Jandarmi Supraveghere şi Intervenţie Săveni - 9 jandarmi;
c) Grupa de Jandarmi Supraveghere şi Intervenţie Dorohoi - 15 jandarmi;
d) Grupa de Jandarmi Supraveghere şi Intervenţie Darabani - 10 jandarmi.

În funcţie de evoluţia situaţiei operative, gradul de risc preconizat al manifestărilor publice şi efectivele avute la dispoziţie, se pot solicita efective în sprijin de la Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău sau se pot face demersurile către eşalonul superior pentru preluarea integrală a unei misiuni de asigurare a ordinii publice de către această structură.


 

Priorităţi, direcţii de acţiune şi obiective specifice în domeniul ordinii publice

Organizarea şi executarea misiunilor din competenţa I.J.J. Botoşani au avut ca scop realizarea principalelor obiective cuprinse în Planul Strategic Instituţional al M.A.I. 2017 - 2020, Hotărârea Guvernului nr. 779/2015 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Ordine şi Siguranţă Publică 2015-2020 şi Planul de acţiuni al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani în anul 2019.
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani are ca prioritate creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor şi a desfăşurat activităţile şi misiunile din competenţă în vederea îndeplinirii următoarelor obiective specifice:

 • Creşterea eficienţei acţiunilor de asigurare/restabilire a ordinii publice
 • Creşterea eficienţei acţiunilor de menţinere a ordinii publice
 • Creşterea eficienţei activităţilor de prevenire şi combatere a faptelor antisociale
 • Creşterea eficienţei acţiunilor speciale şi antiteroriste
 • Creşterea eficienţei acţiunilor speciale şi antiteroriste
 • Asigurarea ordinii şi siguranţei publice

În semestrul I, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani a executat 147 misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia diferitelor manifestări/adunări publice, cu un efectiv de 1227 jandarmi, faţă de 235 de misiuni de asigurare în semestrul I 2018.

În contextul organizării şi desfăşurării alegerilor europarlamentare şi a referendumului naţional din 26 mai 2019, au fost executate 228 misiuni cu 569 jandarmi, premergător şi pe timpul desfăşurării alegerilor europarlamentare şi a referendumului naţional.

Misiunile de asigurare a ordinii publice din semestrul I 2019 au avut loc în contextul manifestărilor publice organizate cu diferite ocazii, respectiv sărbători religioase, Ziua copilului - 1 iunie, manifestări cultural - artistice organizate anual de administraţiile publice locale din mediul rural/urban şi de către entităţi cu profil cultural-artistic, acţiuni de protest, adunări publice cu caracter politic, competiţii sportive, respectiv meciurile internaţionale de rugby ale echipei naţionale, meciurile de fotbal din campionatul judeţean de fotbal şi întreceri sportive de cros şi marş.

De asemenea, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani a acţionat pentru asigurarea ordinii publice la centrele de examen repartizate şi la centrele de evaluare, cu ocazia desfăşurării evaluării naţionale la clasele a VIII-a, fiind executate 13 misiuni cu 80 de jandarmi.
În semestrul I 2019 unitatea a participat la executarea unor misiuni de asigurare a ordinii publice în afara zonei de responsabiliatate, respectiv în mun. Iaşi, cu ocazia unei adunări publice cu caracter politic şi cu ocazia vizitei Suveranului Pontif. Pe timpul executării misiunilor nu au fost înregistrare evenimente cu impact negativ asupra siguranţei participanţilor sau a ordinii publice, s-a cooperat cu structurile I.P.J. Botoşani şi I.S.U.J. Botoşani, participante la misiuni, cu organizatorii adunărilor/manifestărilor publice, reprezentanţii administraţiilor publice locale pe raza cărora acestea s-au desfăşurat, astfel că s-au luat toate măsurile organizatorice pentru desfăşurarea în condiţii de legalitate şi siguranţă a tuturor evenimentelor publice care
s-au subscris Legii nr. 61/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.

Totodată, s-a relaţionat şi cooperat foarte bine cu Poliţia Locală Botoşani, instituţie care a asigurat punerea în aplicare a măsurilor organizatorice dispuse, măsuri care au permis desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a manifestărilor publice (ex: degajarea unor căi de comunicaţie/ eliberea unor parcări, spaţii publice/locuri de desfăşurare a adunărilor publice).
Toate misiunile de asigurare a ordinii publice din această perioadă au fost executate cu personalul subunităţilor de ordine publică, nefiind solicitate efective în sprijin din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Bacău şi nu au fost făcute demersuri către eşalonul superior de preluare a unor misiuni de asigurare a ordinii publice de către această structură.

Cadrul dispoziţional intern care reglementează organizarea şi executarea misiunilor şi acţiunilor de asigurare a ordinii publice a creat premisele unei cooperări foarte bune cu I.P.J. Botoşani şi I.S.U.J. Botoşani, iar prezenţa activă şi vizibilă a jandarmilor, poliţistilor şi a lucrătorilor I.S.U. a făcut ca fiecare misiune de asigurare a ordinii publice să se desfăşoare în condiţii de siguranţă pentru toţi participanţii.

Menţinerea ordinii publice

În semestrul I 2019 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani a acţionat în sprijinul structurilor de Poliţie pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice, prin constituirea de patrule mixte în sistem integrat, sub conducerea şi coordonarea factorilor de decizie din cadrul structurilor teritoriale de Poliţie, în conformitate cu Ordinul M.A.I. nr. 60/2010 privind organizarea şi executatea activităţilor de menţinere a ordinii publice, sens în care au fost constituite 2260 patrule de ordine publică mixte cu Poliţia pe raza mun. Botoşani, Dorohoi, oraşele Săveni şi Darabani şi în mediul rural, faţă de 2384 patrule în semestrul I 2018, iar pentru asigurarea capabilităţilor de intervenţie în domeniile de competenţă pe linie de ordine publică şi pază şi protecţie instituţională, au fost constituite 1164 patrule/echipe auto de intervenţie proprii cu 4394 jandarmi, faţă de 1234 patrule/echipe în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Din cele 2260 patrule mixte cu Poliţia, 1980 patrule au fost constituite în mediul urban, faţă de 1884 în semestrul I 2018, 150 patrule în mediul rural, faţă de 418 în semestrul I 2018 şi 130 de patrule au fost constituite cu Poliţia T.F., faţă de 82 în aceeaşi perioadă a anului trecut.
Media zilnică a patrulelor de ordine publică mixte a fost de 12, iar a patrulelor/echipelor de jandarmi a fost de 10, fiind folosiţi, zilnic, în medie, 32 jandarmi în cadrul patrulelor/echipelor proprii.

Din cele 1836 patrule/echipe auto de jandarmi, au fost constituite 1084 echipe/patrulele auto de intervenţie, faţă de 1138 în semestrul I 2018, 80 echipe auto speciale de intervenţie At., faţă de 96 în trimestrul 1 2018, 86 patrule de jandarmi în mediul urban şi rural, faţă de 88 în semestrul I 2018 şi 586 patrule în zona instituţiilor de învăţământ din responsabilitatea unităţii – 4 unităţi şcolare în mun. Botoşani, 2 în mun. Dorohoi şi câte o unitate şcolară în oraşele Săveni şi Darabani, faţă de 457 patrule constituite în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Menţinerea ordinii şi siguranţei publice prin patrulele mixte în sistem integrat Poliţie-Jandarmi a constituit o prioritate pentru unitatea noastră, acţionandu-se permanent pentru asigurarea efectivelor necesare de jandarmi solicitate de structurile de Poliţie.

În acest sens, cooperarea dintre I.J.J. Botoşani şi I.P.J. Botoşani, la toate nivelurile de reprezentare se realizează direct şi nemijlocit între factorii de decizie, ceea ce contribuie la creşterea eficienţei activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice şi la scurtarea timpului de reacţie/intervenţie în situaţii de tulburare a ordinii publice.

Constatarea faptelor de natură penală şi contravenţională

În semestrul I 2019 personalul operativ al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani a constatat 79 infracţiuni cu 88 făptuitori, faţă de 75 infracţiuni constatate în aceeaşi perioadă a anului trecut, astfel:

 • 32 infracţiuni la regimul produselor accizabile ( Legea nr. 86/2006)
 • 18 infracţiuni la regimul substanţelor interzise (Legea nr. 143/2000)
 • 9 infracţiuni de furt (art. 228 C.P.)
 • 5 infracţiuni la regimul piscicol (O.U.G. nr. 23/2008)
 • 5 infracţiuni de distrugere (art. 235 C.P.) 
 • 5 infracţiuni de tulburare a ordinii şi liniştii publice (art.371 C.P.)
 • 3 infracţiuni de loviri sau alte violenţe (art. 193 C.P.)
 • 1 infracţiune de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase (art. 372 C.P)
 • 1 infracţiune de ameninţare (art. 206 C.P.)

Din cele 79 de infracţiuni, 67 au fost constatate în mediul urban, din care 52 pe raza mun. Botoşani, 10 pe raza mun. Dorohoi, 4 infracţiuni pe raza oraşului Darabani şi 1 infracţiune pe raza oraşului Săveni, iar 12 infracţiuni au fost constatate în mediul rural.

Din analiza genurilor de infracţiuni constatate în perioada analizată, se evidenţiază infracţiunile la regimul produselor accizabile (ţigări, alcool) şi infracţiunile constatate la regimul substanţelor interzise, de referinţă fiind constatarea de către jandarmi a 2 infracţiuni prevăzute de Legea nr. 143/2000, respectiv depistarea unei persoane de sex masculin pe raza. mun. Botoşani, care deţinea o cantitate ridicată de diferite tipuri de droguri de mare risc, constatarea finalizându-se cu arestarea preventivă a persoanei.

Pe timpul executării misiunii de menţinere a ordinii publice în sistem integrat cu Poliţia, au fost constatate 53 infracţiuni cu 57 autori, astfel:

 • 21 infracţiuni de furt (art.228 C.P.)
 • 11 infracţiuni de loviri şi alte violente (art. 193 C.P.)
 • 4 infracţiuni de violenţă în familie (art. 199, alin.1 C.P.)
 • 4 infracţiuni la regimul rutier (art. 334 C.P)
 • 3 infracţiuni de distrugere (art. 253 C.P.)
 • 3 infracţiuni de ameninţare ( art. 206 C.P.)
 • 2 infracţiuni la regimul produselor accizabile ( Legea nr. 86/2006)
 • 1 infracţiune la regimul substanţelor interzise/droguri (art. 4 alin.1 din Legea nr. 143/2000)
 • 1 infracţiune de tentativă de tâlhărie (art. 233-234 C.P.)
 • 1 infracţiune de violare de domiciliu ( art. 224 C.P.)
 • 1 infracţiune de tentativă de înşelăciune (art. 244 C.P.)

În ceea ce priveşte constatarea faptelor de natură contravenţională, în semestrul I 2019 au fost constatate 2158 contravenţii, faţă de 1889 contravenţii constatate în semestrul I 2018, fiind aplicate 1612 amenzi în valoare de 535.160 lei, faţă de 1463 în aceeaşi perioadă a anului trecut şi 546 avertismente, faţă de 426 avertismente aplicate în semestrul I 2018, fiind achitate 34 amenzi în valoare de 6400 lei.

Pe categorii de acte normative, la Legea nr. 61/1991 au fost constatate 1713 contravenţii (1483 în sem. I 2018), la Legea nr.12/1990 au fost constatate 222 contravenţii (206 în sem. I 2018), la Legea nr. 349/2002 au fost constatate 46 contravenţii (85 în sem. I 2018), la Legea nr. 171/2010 au fost constatate 3 contravenţii (8 în sem. I 2018), la O.U.G. nr. 23/2008 au fost constatate 137 contravenţii (60 în sem. I 2018), la O.U.G. nr. 55/2008 au fost constatate 9 contravenţii (3 în sem. I 2018) şi 28 de contravenţii la alte acte normative.
Personalul operativ s-a implicat în mod activ în descoperirea faptelor de natură contravenţională şi tragerea la răspundere a persoanelor depistate.

Pe linia combaterii comerţului ilicit şi a contrabandei cu produse accizabile provenite din Republica Moldova şi Ucraina, în semestrul I 2019 au fost ridicate 1426 pachete de ţigări şi 31,5 litri alcool, cu ocazia constatării celor 32 fapte de natură penală la regimul produselor accizabile, faţă de 947 pachete ţigări ridicate în trimestrul I 2018.

În perioada analizată s-au desfăşurat 140 acţiuni de intervenţie preventivă pe domeniile prioritare de acţiune la nivel local, din care 73 de activităţi în cadrul Campaniilor preventive Adolescenţă fără delicvenţă! şi Vacanţă în siguranţă! la unităţile de învăţământ din responsabilitatea unităţii, activităţi la care au participat 2719 elevi şi 67 acţiuni preventive la misiunile de asigurare a ordinii publice la manifestări sportive, acţiuni de protest si alte genuri de manifestări care s-au desfăşurat în spaţiul public.

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Al-Mawas a fost prezentat oficial la FC Botoșani. "Perla Siriei" va purta tricoul cu numărul 9 - VIDEO

Vineri, 4 Decembrie 2020
290

Al-Mawas, jucătorul pe care sirienii îl compară cu Hagi și Maradona, a fost prezentat oficial astăzi, la sediul clubului, într-o conferință la care au asistat antrenorul Marius Croit...

CSM Botoșani - CSM Buzău 26-26! Surpriză mare oferită de băieții lui Florin Ciubotariu!

Vineri, 4 Decembrie 2020
231

CSM Botoșani a reușit astăzi să obțină primul punct din Liga Zimbrilor și scăpa, cel puțin până la meciul dintre Reșița și Vaslui, de la ora 19:15, de ultimă poziție din clasament...

Ziua Națională a României, omagiată de elevii unui liceu din Botoșani într-un mod inedit

Vineri, 4 Decembrie 2020
220

În cadrul programului dedicat Zilei Naționale a României, elevii de la Liceul ”Dimitrie Negreanu” și-au amintit de cuvintele lui Grigore Vieru: ”Patria este un copil da...