Festivalul "Floare Albastră" nu va mai avea loc acest an

Festivalul "Floare Albastră" nu va mai avea loc acest an

Primăria comunei Mihai Eminescu aduce la cunoștință că cea de-a XIII-a Ediție a festivalului “Floare Albastră”  ce urmă a fi organizată în zilele de 9 și , respectiv, 10 mai 2020, NU VA AVEA LOC, avându-se în vedere că în momentul de față pe teritoriul țării este instituită starea de urgență, iar în conformitate cu prevederile Ordonanței Militare nr. 1/ 2020 art. 3 este interzisă  organizarea și desfășurarea oricărui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, în spații deschise.  

Că în fiecare an, cum ne-am obișnuit, am demarat Procedura de achiziție publică, dar aceasta nu a mai putut fi concretizată prin semnarea unui contract de achiziții, având vedere faptul că de la dată inițierii și până la finalizarea acesteia a fost constituită stare de urgență .

Având în vedere că artiștii care au concertat  în anul 2019 au avut un real succes, fiind un public cu un număr semnificativ mai mare de persoane prezente față de anii precedenți, am apreciat că locuitorii comunei, și nu  numai, merită, prin organizarea festivalului, un mod plăcut de divertisment.

La eveniment urmau a fi prezenți artiști de seamă precum CORINA, LIDIA BUBLE, ANSAMBLUL LĂUTARII DIN CHIȘÎNĂU, CONSTANTIN BAHRIN, NICOLAE FURDUI IANCU, MARIUS ZGAIANU, DANIELA CONDURACHE, CONSTANTIN ENCEANU, DORU OCTAVIAN DUMITRU, ROMICĂ ȚOCIU ȘI CORNEL PALADE.

Suma alocată pentru organizarea celei de-a XIII- a ediție a festivalului a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/ 12.02.2020 privind aprobarea bugetului local inițial pentru anul 2020 , urmare a Referatului de necesitate emis în ultimul trimestru al anului 2019, conform art. 3 alin (1) din H. G. 395/2016,  adică intenția de organizare a evenimentului este din anul 2019, moment în care nimeni nu ar fi prevăzut starea de urgență în care se află, din păcate, astăzi țară noastră.

După aprobarea  Bugetului local pentru anul 2020, precum și a Strategiei anuale de achiziții publice și a Planului de achiziții publice, Consiliul Local a aprobat prin H.C.L. nr. 12/12.02.2020 inițierea procedurii de achiziție publică pentru Organizarea festivalului Floare Albastră.

Urmare aprobare H.C.L. nr. 12/12.02.2020, la dată de 13.02.2020 s-a demarat procedura de achiziție publică, în conformitate cu prevederile art. 7 alin (1) lit. d), coroborat cu art. 68  alin. (2) lit.  b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

Astfel, în baza prevederilor sus-menționate, prin care este stabilit că: În cazul în care valoarea estimată  este mai mică decât pragul valoric prevăzut  la art. 7, alin. (1) lit. d),   procedura de atribuire pe care autoritatea contractantă trebuie să o aplice este  procedura proprie, fapt pentru care, respectând legislația în vigoare,  autoritatea contractantă a aplicat PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE- offline – cu publicarea anunțului de participare pe site-ul instituției publice.

În urmă finalizării procedurii de atribuire și înainte de încheierea/ semnarea contractului de achiziție publică  autoritatea contractantă  a solicitat ofertantului câștigător să posteze și în SEAP oferta cu prețul, denumirea contractului și CPV – ul achiziției publice în termen de maxim 3 zile calendaristice de la primirea înștiințării. ACEASTĂ CONDIȚIE A FOST INTRODUSĂ TOCMAI PENTRU A SPORI TRANSPARENȚă PROCEDURII DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ, PUBLICAREA ANUNȚULUI ȘI PE SITE-UL DE LICITAȚII NEINFLUENTAND ÎN NICIUN MOD PROCEDURA DE ACHIZIȚIE.

Din cele relatate reiese în mod cert că  intenția Autorității contractante ( Primăriei) a fost de a păstra tradiția, respectând pașii  legali în organizarea Festivalului Floare Albastră, în cel de-al XIII lea an consecutiv.

Pe această cale, în ciuda situației critice în care ne aflăm, Primăria anunță că o parte din investițiile care au fost de asemenea aprobate de la începutul anului, sunt în proces de derulare.

Până în prezent s-au încheiat contracte de prestări servicii, și, respectiv execuție lucrări pentru următoarele obiective:
1) “Modernizare drumuri comunale și sătești în comună Mihai Eminescu, județul Botoșani “ – Această investiție presupune asfaltarea a 6 km de drumuri comunale și sătești. 
Pentru întreținerea drumurilor comunale și sătești este prevăzut inchierea unui contract având drept obiect “ Întreținere drumuri comunale și sătești prin impietruire”.
2) “Decolmatare șanțuri  și canale – comună Mihai Eminescu, județul Botoșani”
3) Construire teren de sport cu suprafață de joc sintetic în satul Cucorani, comună Mihai Eminescu, județul Botoșani”
4) Întocmire proiect tehnic pentru realizarea obiectivului “ Reabilitare, modernizare și extindere Cămin Cultural sat Cervicesti, comună Mihai Eminescu, județul Botoșani”
5) Proiectare și execuție lucrare “ Înființare și extindere rețele de apă și apă uzată în localitatea Catamaresti, comună Mihai Eminescu, județul Botoșani”.

Pentru contractele sus menționate, în termen de câteva zile se vor emite Ordine de începere.

În final, ne bucurăm că suntem în atenția multor persoane carcotase care, ne dau ocazia de a demonstra mereu că respectăm întru totul legislația în vigoare, implicit a prevederilor tuturor ordonanțelor emise odată cu instituirea stării de urgență.

(A).