Loc de dat cu…EPIGRAMA (LXXXX)

Loc de dat cu…EPIGRAMA (LXXXX)

O rubrică realizată de profesor Georgică Manole, scriitor, epigramist:

Finalizată şi tipărită în 1985, în plină etapă a naţionalismului comunist (1971 – 1989, după  etapizarea făcută de Eugen Negrici), când era în toi campania de reîndoctrinare şi se impunea cu incisivitate protocronismul, Giuseppe Navarra consultă, cu acribie, peste 300 de cărţi de autor şi alte 35 de culegeri şi antologii, alcătuind un volum de 190 pagini. Antologatorul îşi proiectează un algoritm care se deosebeşte, oarecum,  de antologiile apărute până atunci şi pe care îl sistematizăm din cuvântul înainte al acestuia: 1. „s-a ţinut cont de sentinţa dată de Al. O. Teodoreanu: „Nu există volum de epigrame. Există numai una sau două epigrame care au servit de pretext pentru tipărirea unui volum”;  2. „alegerea unui singur catren din creaţia fiecărui epigramist” ; 3. „criteriul 2. e şi inechitabil, dar pe de altă parte şi democratic”; 4. „inechitatea derivă din faptul că îl plasează pe autorul consacrat pe picior de egalitate cu cel căruia nu i-a reuşit decât o singură epigramă în întreaga sa carieră”; 5. „democratic, tocmai pentru că oferă categoriei la urmă amintite, şansa, altfel imposibilă, de a figura într-o antologie”.

Antologia e importantă  şi prin faptul  că ne arată, cu aproximaţia de rigoare,  subiectele pe care le abordau epigramiştii până la nivelul anului 1985. Registrul tematic în care expandează selecţia, e drept subiectivă, fiind de autor, şi ţinând cont şi de etapa istorică a României,  îl reprezintă relaţia bărbat-femeie-căsătorie prin 64 de epigrame.  Paradoxal, soacra se regăseşte în doar 4 creaţii.  Urmează scriitorii, cu preponderenţă poeţii, în 40 de situaţii. Acelaşi număr,40, îl întâlnim şi la referirile la diferite stări caracterologice (nesimţirea, timiditatea, ipocrizia, minciuna, fumatul, parvenitismul, chiulul, egoismul etc.).  Slugărnicia, trufia şi demagogia sunt obiective pentru 39 de epigrame, în timp ce 23 şi le atribuie lor, epigramiştii înţepându-se unii pe alţii. Urmează: proştii şi prostia (25), actorii (17), debutanţii în arte (14), vânzătorii, ospătarii, croitorii cu miză pe ciubuc (16), beţivii (11), prietenii, trădătorii (8), avocaţii, juriştii (10), medicii (5), şoferii (4), preoţii (4), pictorii (3), elevii (5), hoţii (2), pletoşii (3), melomanii (4), restul fiind atribuite datornicilor, sportivilor, vânătorilor, unor proverbe româneşti, filozofilor etc. Am făcut această statistică pentru a demonstra că politicienii, miniştrii, deputaţii MAN, secretarii de partid, prim-secretarii PCR lipsesc în totalitate, epigramiştii fiind obligaţi să se  autocenzureze pentru a nu intra în conflict cu partidul unic, iar pentru cei care au scris şi-n alte situaţii istorice ale României, s-a autocenzurat antologatorul, fiindcă eu cred că Păstorel, ca să dau un exemplu, putea fi prezent cu altă epigramă mult mai bună.

Botoşaniul e prezent  cu nouă nume: Mihai Eminescu – De poftiţi:  „De poftiţi la nemurire / Câtă am, o vând acuşi, / Ca să cumpăr dragei mele / O pereche de mănuşi…”; Gheorghe Hreapcă – De la „poşta redacţiei”: În fine, a aflat recent - / De-aceea azi e rob tristeţii - / Că a ajuns în iarna vieţii / Doar cu o brumă…de talent.”; Gheorghe Enăchescu - Bucurie:  „Personal am constatat - / Primăvara când soseşte, / Mobila ce-am cumpărat / Peste tot…înmugureşte”; Artur Enăşescu – Lui Cincinat Pavelescu:  „Ciudată soartă, Cincinat, / Ţi-a hărăzit natura ţie: / Să fii la Curte magistrat / Şi inculpat în poezie.”; Dimitrie Iov – Înginerului silvic Florin Iordăchescu: „Sunt şi codri şi păduri, / Sunt şi ingineri – mă-nclin. / Dar în codri-s uscăciuni / Şi-ntre ingineri, Florin”; Dumitru Iurea – Îndemn: „Voi, cei care, cu duiumul, / Căutaţi un adevăr, / Nu mai scărmănaţi volumul, / Că şi-aşa e tras de păr!”; Ion Pribeagu – Proprietarului meu: „Eu ţi-am promis, în chip firesc, / Că nu mă mut pîn’ nu-ţi plătesc / Şi cum respect tot ce discut, / Nu ţi-am plătit, deci nu mă mut.”;  Al. O. Teodoreanu (Păstorel) – Logică: „Popa Man e om cu cap, / Bere bea-n polobocel! / Doar nu-s capră – zice el - / Să mă mulţumesc cu-n ţap!”; Nicolae Tăutu – Logofătului Tăutu: „Străbunul meu, vel logofet, / Era la suflet darnic: / Ştiind că n-am s-ajung poet, / M-a hărăzit…paharnic!”

Lui Păstorel îi sunt atribuite şase epigrame: Ion Calboreanu – Pe Dunăre de-ar curge vin…: „O, ar fi fenomenal! / Mai mult ca-n literatură, / Păstorel – pe litoral - / Ar umbla din gură-n gură!”; Mihu Dragomir – Păstorel: „Teodoreanu (zis: Al. O.), / Semnează-n cronici: „Păstorel”. / Defect: preferă vin Bordeaux, / Virtuţi: e frate cu Ionel.”;  N. Georgescu-Cocoş – Epitaf lui Păstorel: „Mormântul trist de sub terasă, / Turnat în marmură şi ghips, / Ascunde un boem de rasă - / Şi-o sete de Apocalips.”; Ion Manu – Pă şi pă: „Dacă zăreşti paharul plin, / Zici: uite acolo „pă Storin”; / Dar când e gol un păhărel, / Zici: uite acolo – Păstorel!”;  Alexandru Predescu – Epitaf lui Păstorel: „M-a nenorocit groparul / Cu nemernica lui sapă! / A săpat adânc, tâlharul, / Până când a dat de apă!”; George Topîrceanu – Gastronomică: „În literatură, / Când vorbim de burtă, / Eu sunt prăjitură, / Păstorel e turtă!”.

Merită reluat finalul din cuvântul înainte al antologatorului Giuseppe Navarra: „Astfel, chiar dacă nu întotdeauna am reuşit depistarea acelei epigrame-nucleu, la care se referă spusele lui Păstorel, credem că prea departe de ea nu ne-am aflat. Oricum, antologia constituie, sperăm, un rezumat atrăgător şi expresiv al unei activităţi literare devenită tradiţională în ţara noastră.”

Dintr-o altă perspectivă, antologia ne arată un aspect care astăzi nu se întâmplă: numele mari ale literaturii române au cochetat cu epigrama. (GEORGICĂ MANOLE)

 

Pentru voi, epigramiştii, Ştiri.Botoșani.Ro  a inventat acest LOC DE DAT CU… EPIGRAMA.  Aşteptăm creaţiile voastre  pe adresa de mail manolegeorgica@yahoo.com  până în fiecare  zi de vineri a săptămânii. (Georgică  Manole)

FOBIA GOLICIUNII

Chiar de n-ar avea veşminte,

Nu mă simt deloc stingher,

Doar de-mi iese înainte

Dezbrăcat de caracter. (GRIGORE COTUL)

 

SEMN DE PRIMĂVARĂ

Azi, când mă duceam acasă,

Mă privea, puţin bezmetic,

Un mănunchi de iarbă grasă,

De pe un gazon sintetic. (GRIGORE COTUL)

 

ADEVĂRUL DIN VIN

Am vrut să dau uitării vinul,

Dar ar fi fost păcat

Să las pe semenii mei chinul

De-al bea nedegustat. (GRIGORE COTUL)

 

PARAFRAZĂ

Având bărbat un bătrânel –

Că are-averi în toată ţara –

Şi-a tras amant un tinerel,

Că… toamna nu-i ca primăvara. (PETRU-IOAN GÂRDA)

 

EXPERIENŢĂ

Când s-a însurat, odată,

Cea cu care-mparte patul,

Teoretic era fată,

Practic o ştia tot satul… (PETRU-IOAN GÂRDA)

 

CRIZĂ ÎN SISTEM

Sistemul sanitar se-neacă,

E depăşit şi e caduc:

Păcat că doctorii ne pleacă…

Dar unii bine că se duc! (PETRU-IOAN GÂRDA)

 

ÎNTR-O  VIAŢĂ…

Omul poate, cum se zice,

O căsuţă să-şi ridice,

Cel corupt cu bani şi pile,

Doar atât…vreo şapte vile. (VASILE LARCO)

 

GÂNDUL PRIMĂVERII

Calm privesc în depărtare

Şi îmi spun, scrutând cărarea:

Vara e în aşteptare…

Tot la fel ca bunăstarea! (VASILE LARCO)

 

AU CRESCUT PENSIILE

S-au mărit, e treabă bună,

Zise moşul, fără vlagă:

Cu ce iau acum pe-o lună,

Voi trăi şi-o…zi întreagă! (VASILE LARCO)

 

ROMANUL DE DRAGOSTE

De când se face-aşa lucrare,

După umilul gând al meu,

Cu…introducerea, se pare,

Din an în an e tot mai greu. (GHEORGHE BÂLICI)

 

BĂRBATUL LA O ANUMITĂ VÂRSTĂ

Dorind şi Cerului să placă,

Încearcă mult, prin tot ce are,

Pe voia Domnului să facă

Şi-a …doamnei, dacă e în stare. (GHEORGHE BÂLICI)

 

ALTĂ FAŢĂ A MEDALIEI

În troleibuz, în tren sau într-o gară

Când îţi oferă loc o domnişoară,

Te simţi pe situaţie stăpân,

Deci respectat şi mândru…deci bătrân. (GHEORGHE BÂLICI)

 

DEFINIŢII ETNO - COBILIŢA  

Pentru românime e,

Doamnelor şi domnilor

Greul ce apasă pe

Umerii oltenilor! (GHEORGHE GURĂU)

 

DEFINIŢII ETNO – ROATA OLARULUI  

Să o definesc, vezi bine

Mult m-a ajutat iubita,

Ea o ştie și susține

Că aduce cu-nvârtita… (GHEORGHE GURĂU)

 

DEFINIŢII ETNO – JUGUL  

Jugul ataşat la care

Ştie-oricine dintre noi

E-o invenţie-n mişcare

După capul unor… boi! (GHEORGHE GURĂU)

 

DEFINIŢII ETNO – PIUA  

Încercând s-o definesc,

Simt ceva că-mi scapă,

Nu ştiu, drobul îl zdrobesc

Sau în ea… bat apă? (GHEORGHE GURĂU)

 

UNUI CRITIC

Cu piatra-n baltă zvârle-un prost

Un gest cam fără de socoată;

Dar iată-acum capătă rost,

Când umoriştii sar s-o scoată. (MIHAI BATOG-BUJENIŢĂ)

 

PÂINE ŞI CIRC

La putere să te ţină,

Stratagema-i de succes,

Dar cum pâinea-i cam puţină

Circul este în exces. (MIHAOI BATOG-BUJENIŢĂ)

 

EXCURSIE ÎNTR-O INSULĂ

Ce zi frumoasă am avut!

Privit-am stânci de andezit,

Prăpăstii multe am văzut

Dar şi mai multe-am auzit. (MIHAI BATOG-BUJENIŢĂ)

 

REGRETE

Azi, când stam într-o speluncă,

Un plâns amar m-a podidit

Când cineva mi-a povestit

C-a murit Doru D. MUNCĂ. (GHEORGHE I. GHEORGHE)

 

CU TELEFONUL LA VOLAN   

Poliţistul l-a oprit

Şi-i explică scurt năpasta:

Un cuvânt nu am rostit,

A vorbit numai nevasta. (GHEORGHE I. GHEORGHE)

 

PERSPECTIVĂ   

Aşa cum multe temple au devenit

Sacre abia după ce s-au năruit,

Astfel am devenit ţară divină

Pentru că suntem deja în ruină. (GHEORGHE I. GHEORGHE)

 

VINA ŞEFILOR DIN SILVICULTURĂ

Azi, pentru “verdea” naţie,

Crescută-n furturi şi trădare,

Pădurea e în graţie

Securei…înspre defrişare. (ELENA MÂNDRU)

 

APARENŢELE ÎNŞEALĂ

În viaţă, sărind mereu zidul,

Chiar moale din fire cum pare,

E tare de înger perfidul,

Când vrea să obţin-o favoare! (ELENA MÂNDRU)

 

NOSTALGIE

De câte ori nu ne iubeam

În dormitor, ca de-obicei,

Cu ea în braţe adormeam

De ne trezea doar soţul ei. (VASILE MANOLE)

 

TEMELIA DRAGOSTEI

Baza într-o căsnicie

Este clar că e femeia,

Jos nu stă o veşnicie,

Doar atât cât vorba ceea… (VASILE MANOLE)

 

PARADOXUL VIEŢII

Numai ei se plâng sărmanii:

Viaţa asta ca nebuna,

La barbate adună anii,

La femei îi scade-ntruna. (VASILE MANOLE)

 

AM CITIT…

Am citit trei ciocârlii,

Am scris vreo câţiva cocori,

Şi în loc de poezii,

Toamna-mi recită nori. (GIREL BARBU)

 

SPERIETOAREA DEVENITĂ DORINŢĂ

O ameninţa mămica,

C-o mănâncă păsărica;

Astăzi şi-ar dori Rodica

S-o ia în cioc păsărica. (GIREL BARBU)

 

LANŢUL VOIEVOZILOR 

Am avut de toată mâna:

Papură, Ciubăr, Cercel...

De când s-a ales smântâna,

Ne-am ales c-un  ... Sparanghel. (NICOLAE MĂTCAŞ)

 

LUMEA SE MULEAZĂ PE TIPIC  

Umbla lumea, slóbodă,

Ca vodă prin lobodă.

Îngrădită-acum nițel,

Ca vodă prin sparanghel. (NICOLAE MĂTCAŞ)

 

PLAGIATUL ÎN VIZIUNEA LUI CIORAN
Se numește plagiat,
Când pe unu-ai copiat;
De la mulți, când furi, se pare
C-ai făcut o...cercetare. (DUMITRU BUJDOIU) 

CARANTINA TINERILOR CĂSĂTORIȚI
S-au găsit să facă nuntă,
Chiar în vremea asta cruntă;
Și-n loc de luna de miere,
Acum, au două de ...fiere. (DUMITRU BUJDOIU) 


AVANTAJ-DEZAVANTAJ
Noroc am de carantină,
Că m-a prins la o vecină;
Dar necazul e mai greu:
Ce vrea ea, aș vrea și eu. (DUMITRU BUJDOIU)

 

BUCURIA ASISTATULUI
Pachet de la primărie
Gratis, de aproape-o mie;
Și prin mască îi sărut,
Poate-aduc și de băut. (DUMITRU BUJDOIU)

 

UNUI PARLAMENTAR

Biroul de parlamentar,

Bine dotat de la buget,

Are  PROGRAM-şi scrie clar:

Sunt pe teren astăzi!...(regret!). (MAX OPAIŢ)

 

UNUI ÎNDRĂGOSTIT

Vrând iubirea să-i declare

Şi să îşi  facă un rost,

A-nţeles târziu, se pare,

C-a fost luat şi el de ...prost! (MAX OPAIŢ)

 

NEÎNŢELEGERE CONJUGALĂ 

Era tânăr, cu maniere 

Şi-a simţit că-i înşelat:

El visa lapte şi miere,

Ea visa la... alt bărbat! (MAX OPAIŢ)

 

UNUI AROGANT 

Amicul, un om titrat,

A căzut iarăşi în plasă -

A crezut că-i educat,

Fără şapte ani de-acasă! (MAX OPAIŢ)

 

POLITICA PE BANI GREI

Un fapt îmi pare indecent,

Spun asta, dar fără ocol:

Mai sunt astăzi  în Parlament,

Aleşi care muncesc de-un...pol! (MAX OPAIŢ)

 

PROSTIA

Privind fără-ncetare

Prostia omenească,

De lung urât cuprinsă,

Eternitatea cască. (VASILE ALECSANDRI)

 

PE MORMÂNTUL UNUI BĂUTOR

Mă obsedă gândul fix

Că-n Infern e admirabil…

Însă, ca lichid potabil,

Ai doar apele din Stix! (ALEXANDRU ALTENLIU)

 

UNUI ORATOR

Când ascult al tău discurs,

Îţi spun drept că mă uimeşte –

N-am nimic de regretat…

Nici măcar că se sfârşeşte. (GEORGE ANGHELESCU)   

 

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

La Dolina, preotul Haras a adunat astăzi din sat toate pomelnicele și paușele și le-a așezat la fiecare mormânt din cimitir, în locul sătenilor

astăzi, 16:00
926

Se poate. Astăzi, preotul Claudiu Ioan Haras din satul Dolina, comuna Leorda, a spus sătenilor ”Hristos s-a Înălțat!” și a făcut unul din cele mai frumoase gesturi de În...

PSD Botoșani: Să nu ne uităm eroii!

astăzi, 15:18
407

Comunicat:Ziua Eroilor, zi de mare însemnătate pentru toți românii, sărbătorită în fiecare an în aceeași zi cu o mare sărbătoare creștină, Înălțarea Domn...

Liderii administrației de stat de la Botoșani au depus astăzi o jerbă de flori în Cimitirul eroilor- Pacea

astăzi, 14:15
389

Respectând regulile de distanțare fizică, prefectul județului Botoșani, Dan Nechifor, împreună cu subprefectul județului, Rodica Zelincă, reprezentanții Guvernului în teritor...