Loc de dat cu…EPIGRAMA (LXVI)

Loc de dat cu…EPIGRAMA (LXVI)

de prof. Georgică Manole, scriitor, epigramist:

Lui Mihai Haivas i se potrivește de minune sintagma “neastâmpăr creator”. După ce şi-a manifestat cu seriozitate calităţile de cercetător sagace în abstractul domeniu al matematicilor, omul s-a apucat de epigramă pentru că trebuia expusă şi secvenţa de talent efervescent. Nu poţi să stai o viaţă în singurătatea pe care ţi-o impune o ştiinţă exactă.  Pentru a ieşi de acolo, o cale sigură este şi aceea de a te apleca asupra filonului de umor cu care a fost blagoslovit acest popor.  Ca profesor de matematică a trebuit să mă intersectez deseori cu produsele în domeniu ale lui Mihai Haivas, foarte des cu problemele propuse de acesta în revistele de specialitate. Domina acolo o creativitate inventivă, exprimată prin capacitatea de a realiza conexiuni noi între conceptele matematice. Însă pe primul plan trebuie pusă creativitatea inovativă, specifică talentelor, adică a celor care îşi manifestă superior aptitudinile.

Creaţiile umoristice ale lui Mihai Haivas au o seriozitate care te obligă să le supui criteriilor impuse de o posibilă teorie a umorismului. Cum această teorie nu există şi nici nu putem să ne raportăm la cea pe care o fac două cercetătoare din America (o psihologă şi o matematiciană), apelând la secvenţe din teoria cuantică şi  pe care o consider forţată,  vom reveni la  singura explicaţie plauzibilă: umorul existent în gena poporului român.  De aici şi observaţia făcută cu mult timp în urmă de contele Keyserling, care constata că „România este singura ţară în care se cultivă epigrama ca gen literar”. Şi tot de aici şi apariţia unui număr foarte mare de epigramişti de bună calitate. Unul dintre ei este şi Păstorel (Alexandru Osvald Teodoreanu) căruia Mihai Haivas îi dedică două volume: „Cel mai iubit dintre epigramişti – Păstorel” (Editura „Pim”, Iaşi, 2017).  Primul volum  cuprinde epigramele dedicate lui Păstorel de către contemporanii să până în 1964, anul morţii sale, când nu pleacă din această lume nici din cauza vinurilor băute şi nici a femeilor, cărora „le-a dăruit inima”, ci ca urmare a unui cancer pulmonar. Este foarte posibil ca epigramele din acest volum  să fi fost cunoscute de Păstorel şi tot aceasta şi ideea lui Mihai Haivas de a se opri cu acest volum la anul amintit. Alegem câteva epigrame din acest volum, puse de Mihai Haivas în ordinea alfabetică a autorilor: 

„DARUL EPIGRAMIŞTILOR”

Al nostru dar, iubiţi confraţi

E dar domnesc, susţin cu zel:

Ne-a fost transmis de Păstorel

De Radu de la Afumaţi. (GHEORGHE BELEI)

 

COMPARAŢIE

Păstorel cu duhul său 

Nu se-aseamănă cu mine:

El bea rău şi scrie bine

Eu beau bine şi scriu rău. (I. ŞT. BOGZA)

 

MORMÂNTUL LUI PĂSTOREL

În această groapă zace

Păstorel, poet divin,

Fericit că popa Nae

I-a stropit racla cu vin. (ALEXANDRU CORVIN)

 

PORTRET

Teodoreanu (zis Al.O.)

Semnează-n cronici Păstorel

Defect: preferă vin Bordeaux

Virtuţi: e frate cu Ionel! (MIHU DRAGOMIR)

 

TOT CEVA DESPRE PĂSTOREL

Constatarea nu e grea

Dacă Păstorel mult bea,

Nu-i vina lui…ci negreşit

A popii când l-a-mpărtăşit. (GIGI PAPADOPOL)

Cititorii acestui prim volum pot face  o veritabilă călătorie de istorie literară citind prefaţa „Pro şi contra Păstorel” semnată de George Corbu, preşedintele Uniunii Epigramiştilor din România, eseul „Fenomenul Păstorel” semnat de prof. univ. dr. Ilie Dan (preluare din „Dacia literară” nr. 5 şi 6 din 2005), precum şi „Cuvinte de însoţire…” ale autorului, care sunt însoţite de o pertinentă concluzie drept motto: „Sunt de acord toţi umoriştii / Că, prin al său mesaj rebel, / Azi, dintre toţi epigramiştii, / Cel mai iubit e Păstorel.” (Georgică Manole)

Pentru voi, epigramiştii, Ştiri.Botoșani.Ro  a inventat acest LOC DE DAT CU… EPIGRAMA. Aşteptăm creaţiile voastre  pe adresa de mail manolegeorgica@yahoo.com  până în fiecare  zi de vineri a săptămânii. (Georgică  Manole)

 

AUTUMNALĂ

Sunt galbeni pomii şi tufarii,

S-aşterne bruma pe coline,

Dar tot mai verzi foşnesc dolarii

…În buzunarele străine! (ION DIVIZA)

 

ALTRUISTUL

Fiind un om ce preţuieşte

Şi hâtri şi netoţi,

Atât de tare ne iubeşte,

Că ne-ar mânca pe toţi. (ION DIVIZA)

 

CONCLUZIE 

S-or găsi motive varii, 

Dar confuzii nu încap: 

De-i furtună-n cancelarii, 

Lumea s-a stricat... la cap!   (GHEORGHE BĂLĂCEANU)

 

LA CONFRUNTĂRI PREELECTORALE 

De vrei să afli cui să nu dai votul, 

Scoţi osu-n faţă-n toiul confruntării 

Şi candidatul care pune botul, 

E clar că suge din avutul ţării!   (GHEORGHE BĂLĂCEANU)

 

UMORUL ROMÂNILOR 

Şi-n criză reuşind mereu să crească, 

Umorul nostru-i sigur mai de soi 

Şi-orice popor ar vrea să-l depăşească, 

Nu poate-ajunge mai de rîs ca noi!  (GHEORGHE BĂLĂCEANU)

 

URĂSC BEŢIA

(scriitorul Georgică Manole afirmă 

că eu nu sunt artist în băut)

Pe vin eu nu mai dau un ban,

Un euro şi nici o rublă,

Căci multora, nu-s vorbe-n van

Eu le-aş vedea prostia dublă! (VASILE LARCO)

 

CONFIRMARE

(epigramistului Georgică Manole)

Nu sunt cu Păstorel la paritate,

Cu toate astea, însă, vă previn

Că am şi eu  o dublă “calitate”:

...Nici scriitor, nici băutor de vin. (AL. D. FUNDUIANU)

 

DEZACORD

(epigramiştii  Vasile Larco şi Al. D. Funduianu

se dau “fete mari” când e vorba de băut vin) 

Urmând sfatul vostru breaz,

Am stat două zile treaz,

După care-am constatat:

E-o prostie…la pătrat. (GEORGICĂ MANOLE)

 

EXTRAVAGANŢĂ

De când e iarba, frunza, omul,

Cad fructe dacă zgâlţâi pomul,

Pe unii dintre noi de-i scuturi

Te-ntâmpină un nor de fluturi. (VASILE LARCO)

 

NOUA ORDINE VLAHUŢIANĂ

Dorea prin rege, va să zică,

Minciuna-n lume să tot iasă,

Guvernul nu se mai complică:

Stă cu destui corupţi la masă. (VASILE LARCO)

 

SITUAŢIA ROMÂNULUI

Cum e azi, va fi şi mâine,

Sunt prea mulţi cu ochii rouă,

Căci salariul e de-o pâine,

Cheltuielile-s …de două. (VASILE LARCO)

 

FORMALITATE

Primind prin vot un nou mandat –

Ieşind de facto şi de jure(?) –

Alesul astăzi ne-a jurat;

De-acum poate să ne-njure. (PETRU-IOAN GÂRDA)

 

IMPOSIBILA (RE)CUMPĂRARE

Oricât în mine au băgat

Licori, tării de zeci de lei,

Eu n-am ajuns aşa de beat

Ca să votez din nou cu ei. (PETRU-IOAN GÂRDA)

 

BEŢIA DE CUVINTE A CANDIDAŢILOR

Ne`ncetat analizez

Când mă uit la candidaţi:

Eu cu care să votez

Dintre-atâţia…turmentaţi? (PETRU-IOAN GÂRDA)

 

PARLAMENTARII ŞI LEGILE

Le discută, se-nţelege,

Punct cu punct, cum e corect.

Pentru dânşii orice lege

E respinsă din proiect (MIHAI HAIVAS)

 

DESPRE DEŞTEPŢI ŞI PROŞTI

Ştiu şi-o să vă spun povestea

Cu deştepţi, ori slabi cu duhul:

Despre primii s-a dus vestea,

Celorlalţi li s-a dus buhul! (MIHAI HAIVAS)

 

O PICTORIŢĂ ÎŞI VINDE TABLOUL „NUD”

Zău că „Nud”-ul dumneaei

Nu-i prea scump (trei mii de lei)

Căci al ei, cel natural

Te-ar costa cât un…Chagall! (MIHAI HAIVAS)

 

CUM PUTEM TRATA GRIPA PORCINĂ

Antidotul noii gripe

Care bântuie poporul

Eficace-i în trei clipe

Dacă-nchizi televizorul. (MIHAI BATOG-BUJENIŢĂ)

 

TOAMNĂ ELECTORALĂ CU GRIPĂ PORCINĂ

Vorbe goale, fum, grătare,

Porcăieli cu stofă fină...

Spui privind cu-ngrijorare

Că nu-i gripa, doar, porcină. (MIHAI BATOG-BUJENIŢĂ)

 

FARMACIŞTII RECOMANDĂ HEXORAL 

PENTRU DURERI ÎN GÂT

Dorind exact ce-a comandat

De la un spiţer imberb,

Blonda cu un trup superb

Subtil o literă-a schimbat. (MIHAI BATOG-BUJENIŢĂ)

 

ŞEDINŢĂ DE CENACLU ALPI

Urmând programul, fir cu fir,

Cam timp de-oră se citeşte;

Apoi, un bun coleg, Profir,

C-un vin de soi ne-nveseleşte! (ELENA MÂNDRU)

 

UNUI PROFESOR DE MATEMATICĂ

Să divorţeze, soaţa nu-I dispusă

Şi-atuncea el, păstrând-o pe-avocată,

A şi-aplicat, nu pentru prima data,

Iar regula cea grea…de trei compusă. (ELENA MÂNDRU)

 

CONSTATARE  

După ce i-a pus cununa,

Adevărul l-a pătruns:

O femeie e ca luna –

Are şi un chip ascuns. (MIHAI SĂLCUŢAN)

 

APARIŢIE ÎNŞELĂTOARE  

Pe umeri părul îi unduie

Şi pasu-i moale, feminin,

Mânuţa-i fină, de duduie,

Doar sexul este... masculin! (MIHAI SĂLCUŢAN)

 

COSI FAN TUTTE  

Ochii negri ca de smoală,

Părul lung până-n pământ,

Mai întâi te bagă-n boală,

După-aceea în mormânt. (MIHAI SĂLCUŢAN)

 

UNUI SUBALTERN DEŞTEPT

Nu pune nimeni sub tăgadă

Că ştii mai mult ca înainte

Şi pentru c-ai mai prins la minte.

O grijă ai: să nu se vadă!... (GHEORGHE BÂLICI)

 

UNUI CANDIDAT  

  Văzându-l la tribună des

  Vorbind fără măsură,

  Îmi vine, bineînţeles,

  Să-i pun căluşu-n gură. (GHEORGHE I. GHEORGHE)

 

  ZĂDĂRNICIE  

 Geaba toţi fugim buluc

 Spre un fericit final,

 Când cei care ne conduc

 Poartă ochelari de cal. (GHEORGHE I. GHEORGHE)

 

 PROMISIUNILE POLITICIENILOR  

 Nu vorbesc, zău, în răspăr,

 Nici nu sunt un ţăcănit:

 În zadar ne dau un măr, 

 Dacă măru-i otrăvit. (GHEORGHE I. GHEORGHE)
 

O FEMEIE ÎMPOTRIVA A ŞAPTE BĂRBAŢI  

Zicea că - o eminență-augústă -,

La ce lași sunteți și fanfaroni,

Ați purta, mai bine, câte-o fustă,

Pe când ea, bărbata, - pantaloni. (NICOLAE MĂTCAŞ)

 

KATANA – S-O APERE DE SATANA 

Doamnă,-n lupta grea cu craii,

Să tăiați ca samuraii

Unde-o fi - în lung și-n lat -

Tot ce este de tăiat. (NICOLAE MĂTCAŞ)

 

RĂSPUNSUL CANDIDATEI-SAMURAI 

Le-aș tăia, întâi, trufia

Lor supremă - bărbăția,

Însă, ca s-o spun pe șleau,

Cam de mult ei n-o mai au. (NICOLAE MĂTCAŞ)

 

MITURI BIBLICE ACTUALE

Parlamentul? Turnul Babel;

Proști, corupți, mereu se-njură,

Parcă-ar fi Cain și Abel…

Sunt frați pân’ la... prăjitură. (DUMITRU BUJDOIU)

 

SEMNELE AMORULUI

Ne-ntrebăm cam furioși,

Când ne zgârâie gagica:

Cum fac sex porcii spinoși

Și ariciu’ cu-aricica? ( DUMITRU BUJDOIU)

 

"ROMÂNIA 2019"

(Generic de campanie!)

În campanie, de-o vreme,

Dezbateri nu mai gaseşti,

Candidaţii au...probleme,

Alţii vin şi spun...poveşti!  (MAX OPAIŢ)

 

REFORMAREA CLASEI POLITICE 

Azi vedem în România,

Evident, dar nefiresc,

Se poartă mitomania;

Cei aleşi ...n-o ocolesc!!  (MAX OPAIŢ) 

 

 MISOGINISM POLITIC  

Mai puţine ministere,

În Guvernul nou format,

P.S.D.-ul, însă, cere?...

Ouăle la numarat!?... (MAX OPAIŢ)

 

 PARADOX CONJUGAL  

Te văd că eşti neliniştit,

Cred că-i firesc la vârsta asta,

Dar nu-nţeleg cum ţi-a venit

Să-nşeli amanta   cu...nevasta?!... (MAX OPAIŢ) 

 

VIAŢĂ DE PENSIONAR 

Mă uit că încărunţesc

Şi trăiesc din amintiri,

Oficial, acum muncesc

La canale ...dar de ştiri!!  (MAX OPAIŢ)

 

CANDIDAŢILOR LA PREZIDENŢIALE

De e femeie sau bărbat,

Vrea să ajungă la Palat,

Nu ne spun ce vor a face,

Ei preferă să se-atace. (ADRIAN TIMOFTE)

 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Două mașini au fost puternic avariate după o ciocnire violentă pe strada Sucevei din Botoșani

Duminică, 9 August 2020
627

Două mașini au fost puternic avariate, duminică seară, după o tamponare produsă pe strada Sucevei din municipiul Botoșani.Cele două autoturisme se deplasau în aceeași direcție, di...

Campionul european Alin Alexuc - Ciurariu: Baza sportivă multifuncţională din Răchiți îmi va purta numele

Duminică, 9 August 2020
233

“Sunt bucuros să vă anunţ că au început lucrările la baza sportivă multifuncţională din Răchiți, Botoșani. Aceasta îmi va purta numele şi voi primi titlul de cetăţean d...

FC Botoșani lansează an de an speranțe pentru fotbalul românesc: a devenit "aeroportul de talente"!

Duminică, 9 August 2020
305

După promovarea în prima ligă, FC Botoșani a fost constant o echipă de mijlocul clasamentului. Totuși, în ultimele trei sezoane, echipa a avut o creștere semnificativă, asta datorit...