Botoșani: Amenzi de aproape jumătate de milion de lei, împărțite în domeniul muncii, în ultimele trei luni

Botoșani: Amenzi de aproape jumătate de milion de lei, împărțite în domeniul muncii, în ultimele trei luni

Conform situţiei centralizatoare privind activitatea compartimentelor Control Relaţii de Muncă şi Control Muncă Nedeclarată, în perioada1 aprilie-30 iunie a.c., în cadrul acţiunilor de control au fost verificate un număr de 322 unităţi.

Pentru neconformităţile constatate au fost sancţionaţi un număr de 20 angajatori, au fost dispuse 463 măsuri de remediere, au fost aplicate 26 sancţiuni contravenţionale, dintre care 15 amenzi în valoare totală de 437.000 lei şi 11 avertismente.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Codului Muncii - Legea nr. 53/2003, republicată şi actualizată, ale altor acte normative de dreptul muncii, precum şi ale clauzelor contractelor colective de muncă.

În perioada 01.04.2019 –30.06.2019, compartimentele Control Relaţii de Muncă şi Control Muncă Nedeclarată şi-au desfăşurat activitatea în baza programărilor lunare şi a temelor din “Programul de actiuni” al ITM Botoşani pentru anul 2019.

Astfel, în această perioadă, au fost verificaţi din punct de vedere al modului în care respectă prevederile legale referitoare la încadrarea în muncă un număr de 296 agenţi economici, 11 angajatori fiind sancţionaţi pentru că foloseau muncă nedeclarată.

Au fost depistate un număr de 28 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, dintre care 4 femei şi doi tineri cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani. În urma acestor verificări au fost aplicate 12 sancţiuni contravenţionale, dintre care 7 amenzi în valoare totală de
340.000 lei şi 5 avertismente. Au fost dispuse un număr de 10 măsuri.

În acţiunile de control efectuate de către inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoşani, odată cu identificarea cazurilor de muncă nedeclarată s-a urmărit în tematica de control şi evaluarea modului în care agenţii economici respectă dispoziţiile imperative ale Legii 53/2003, referitoare la executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor, precum si a ltor acte normative din dreptul muncii.

În acest sens, au fost aplicate un număr de 19 sancţiuni contravenţionale, dintre care 11 amenzi şi 8 avertismente, valoarea amenzilor fiind de 10.000 lei. Verificarea modului în care se respectă de către agenţii economici prevederile O.G.
25/2014 referitoare la încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Pe parcursul trimestrului II 2019, au fost efectuate 4 controale toate împreună cu IGI.

A fost aplicată o amendă contravenţională în valoare de 80.000 lei pentru primirea la muncă a persoanelor străine fără respectarea prevederilor legale.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G. 905/2017 privind întocmirea, completarea şi transmiterea la inspectoratul teritorial de muncă a registrului general de evidenţă a salariaţilor.

În conformitate cu prevederile H.G.905/2017 privind întocmirea, completarea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic, în termenul legal, din totalul de 320 angajatori controlaţi în perioada 01.04.2019–30.06.2019, au fost sancţionaţi 4 angajatori, cu amenzi în sumă totală de 7000 lei.

Pentru remedierea deficienţelor constatate au fost dispuse 78 măsuri .

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile art. 129 alin. 1 şi 2 din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe parcursul trimestrului II al anului 2019, inspectorii din cadrul Compartimentului Control Relaţii de Muncă au verificat 22 de angajatori, sub aspectul respectării dispoziţiilor art.129, alin 1 şi 2 din Legea dialogului social nr.62/2011 republicată, şi au constatat că la un număr de 9 unităţi nu se respectă prevederile acestei legi, drept pentru care au fost dispuse 9 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

În domeniul Securitate şi Sănătate în Muncă În vederea îndeplinirii obiectivelor sale strategice Compartimentul Control Sănătate şi
Securitate în Muncă din Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani elaborează, anual, un Program propriu de acţiuni, în conformitate cu Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii în care sunt prevăzute activităţile pe care inspectorii de muncă
urmează să le desfăşoare.

Astfel, în această perioadă, au fost efectuate 182 controale pentru verificarea respectării prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; au fost aplicate 462 sancţiuni contravenţionale din care 2 amenzi în valoare de 16000 lei şi 460 avertismente.

Au fost desfăşurate următoarele activităţi:

1. Campanie națională „Program educațional privind prevenirea în mediul lucrativ și consilierea profesională timpurie a elevilor din ciclul gimnazial” – Proiect AVE

La această acţiune au participat un număr de 5 unităţi şcolare din judeţul Botoşani(liceul Dimitrie Negreanu, liceul tehnologic Stefan cel Mare Vorona, liceul tehnologic Bucecea, colegiul economic Octav Onicescu Botoşani şi liceul tehnologic Nicolae Bălcescu Flămânzi). Concursul judeţean are loc în data de 16.04.2019.


2. Campanie națională privind obligațiile angajatorilor de a implementa, pe baza principiilor generale de prevenire, a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea la înălțime

S-a nominalizat grupul local de lucru care va participa la acţiune, urmând a se desfăşura acţiuni de mediatizare, informare şi conştientizare privind riscurile de cădere de la înălţime cu principalii actori din judeţ cu activitatea din domeniul construcţiilor, care a
avut loc în data de 27.05.2019, la care au participat un număr de 24 angajatori. Au fost efectuate 6 controale la un număr de 6 angajatori cu un număr de 230 de lucrători şi au fost constatate 20 de deficienţe pentru care s-au dispus 20 de măsuri. Au fost sancţionaţi 6 angajatori cu un număr de 20 avertismente.

3. Campanie națională privind verificarea respectării prevederilor referitoare la autorizarea funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, conform H.G. nr.1425/2006, cu modificările și completările ulterioare

A avut loc o şedinţă de conştientizare, la care au participat un număr de 30 unităţi, cărora le-a fost prezentată metodologia acţiunii. Acţiunile de control urmează a fi efectuate începând cu trimestrul III.

4. Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2019, coordonat de către Comisia Europeană

Au fost efectuate controale, conform metodologiei acţiunii, în care au fost verificate un număr de 20 produse.

5. Acțiune de îndrumare a inspectorilor de muncă din serviciile și compartimentele de control securitate și sănătate în muncă, pentru o abordare unitară a prevederilor legislației din domeniul de competență și pentru diseminarea modelelor de bune practici în activitatea de control și cercetare a evenimentelor

Au fost îndrumaţi inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control Securitate şi Sănătate în Muncă cu privire la abordarea unitară a prevederilor legislaţiei din domeniul SSM pentru aplicarea metodelor de bune practici în activitatea de control şi cercetarea
evenimentelor.

6. Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din microîntreprinderi (1 - 9 lucrători).

Au fost transmise un număr de 120 chestionare angajatorilor din categoria microîntreprinderilor, conform metodologiei acţiunii, pe care majoritatea le-au completat şi transmis inspectorilor, urmând ca aceştia să le analizeze şi să efectueze controale în perioada următoare. Au fost efectuate un număr de 12 controale, fiind constatate 37 de neconformităţi, au fost dispuse 37 măsuri şi s-au aplicat 37 avertismente.

Valoarea totală a sancţiunilor aplicate de către serviciile Control Relaţii de Muncă şi Sănătate şi Securitate în Muncă, în cursul trimestrului II 2019, este de 453.000 lei.

De la începutul anului, s-au cumulat amenzi în valoare de 751.500 de lei.

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Municipalitatea a aprobat proiectul de reabilitare a Liceului „Petru Rareș”. Trei clădiri vor fi modernizate și echipate, cu peste 5,6 milioane de lei

astăzi, 15:44
94

Proiectul „Reabilitare şi modernizare Grup Şcolar Botoşani” a fost aprobat de către consilierii locali ai municipiului Botoșani, în prima ședință din acest an, desfășurat...

Locala a luat la ochi mașinile parcate necorespunzător. Pe ce străzi s-a intervenit și ce urmează

astăzi, 15:05
176

Polițiștii locali au acționat, joi, pentru identificarea conducătorilor auto care parchează pe timpul nopții, mijloacele de transport persoane și bunuri, dar și cele în alte locuri, dec&...

Uvertura Mall se așteaptă la 3,5 milioane de vizitatori în 2020. Profitul a cunoscut o creștere semnificativă, după patru ani de insolvență

astăzi, 14:52
169

Uvertura Mall din Botoşani se aşteaptă la 3,5 milioane de vizitatori în 2020 şi extinde zona de divertisment. În 2019, complexul a avut venituri din chirii de circa 8 milioane de lei, ...