O importantă revistă de cultură din Botoşani îşi încheie apariţia!

O importantă revistă de cultură din Botoşani îşi încheie apariţia!
Primul număr a apărut în anul 2001. A devenit, în timp, un tezaur valoros pentru ţinutul Botoşanilor şi nu numai. Fără susţinerea instituţiilor de cultură, fără sprijinul factorilor decizionali de la nivelul judeţului, fără o politică implicată în dezvoltarea pe verticală a cetăţenilor, Cultura moare în tăcere, neştiută, nepreţuită.

"Revista Forum Cultural nu va mai apărea. Nu mai avem cu ce tipări, nu dispunem de fonduri, suntem nevoiţi să ne declarăm învinşi", ne-a trasmis dr. Octavian Liviu Şovan.

Forum Cultural a publicat articole ale specialiştilor în domeniul conservării şi valorificării patrimoniului cultural naţional, proiecte culturale, informaţii despre structuri ale societăţii civile, despre asociaţii ale creatorilor. Revista şi-a asumat un rol important în formarea gustului artistic şi a deprinderilor intelectuale, spre o corectă educare a publicului către valorile autentice ale spaţiului şi timpului pe care le străbatem.

Primul număr al revistei Forum Cultural apărea în luna mai a anului 2001, cu materiale de înaltă ţinută, de la "Biserica şi cultura" (Protos. Luca Diaconu), "Botoşanii, muzeu în aer liber" (dr. Octavian Liviu Şovan), "Casa Manolache Iorga" (Elena Ibănescu) etc.

Redacţia primului număr era formată din: Dr. Octavian Liviu Şovan (redactor coordonator), Dana Petraru, Elena Ibănescu, Protosinghel Luca Diaconu, Ionel Bejenaru, Violeta Damaschin. Număr de număr, a adunat nume de primă mărime din Cultura botoşăneană şi naţională.

De-a lungul timpului, revista a acordat o atenţie sporită patrimoniului arheologic, punctând momentele de referinţă ale descoperirilor de pe teritoriul judeţului Botoşani, precum şi stadiul lucrărilor, dar şi pericolul la care sunt expuse cercetările arheologice, lupta continuă cu lipsa de bani şi cu dezinteresul autorităţilor.

În luna iulie 2015 a apărut ultimul număr tipărit al revistei. Se încheie, astfel, o aventură culturală în timp şi "împotriva" timpurilor. Timpuri care, iată, nu îşi mai recunosc valoarea, nu mai investesc în trecut pentru că, se pare, au renunţat la viitor.

Arhiva revistei poate fi studiată în format online, pe site-ul cimec.ro. Măcar în acest fel îşi va împlini menirea, va da mărturie că Botoşanii au existat, vor exista şi vor rezista prin Cultură. 

Iată prezentarea pe care red. coord. dr. Octavian-Liviu Şovan o făcea revistei: "Revista Forum cultural, editată de Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional Botoşani, şi-a făcut apariţia, în mai 2001, în urma unificării fostului Inspectorat pentru Cultură şi al Oficiului Judeţean pentru Patrimoniul Cultural naţional, rezultând o instituţie activă având ca obiectiv cunoaşterea şi ocrotirea patrimoniului cultural de pe raza judeţului Botoşani.

Fără îndoială că, dincolo de activitatea de zi cu zi a specialiştilor în vederea aplicării legilor care guvernează domeniul patrimoniului cultural, s-a simţit nevoia unei relaţii cu publicul, concretizată prin apariţia acestei publicaţii trimestriale.

După un început modest, revista s-a diversificat în ceea ce priveşte conţinutul şi şi-a ridicat standardele, propunându-şi şi reuşind să aducă la îndemâna celor interesaţi aproape toată gama de bunuri aflate şi cunoscute de pe teritoriul judeţului Botoşani: patrimoniul arheologic, mobil, imobil precum şi referiri la muzee, colecţii şi colecţionari, note, comentarii, idei sau recenzii privind volume sau studii referitoare la acest patrimoniu cultural deosebit de bogat şi divers.

Din păcate patrimoniul cultural a fost păgubit de-a lungul anilor, mai ales după 1989, datorită lacunelor legislative, dar şi factorilor antropici, sub imboldul speculei deşănţate a teritoriului urban sau incompetenţei şi chiar relei voinţe a unor factori administrativi sau chiar culturali. Nu lipseşte şi o Cronică a celor mai importante evenimente dintr-un judeţ cotat fiind mai ales prin moştenirea şi prezentul său cultural şi ştiinţific".

 

 

Spune-ne opinia ta