Facilități fiscale pentru botoșănenii care înregistrează datorii la bugetul local

Municipalitatea botoșăneană vrea să acorde o înlesnire la plată pentru botoșănenii care înregistrează datorii la bugetul local.

Facilități fiscale pentru botoșănenii care înregistrează datorii la bugetul local

Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local din data de 31 iulie va fi un proiect de hotărâre privitor la aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote de 75% din majorările de întârziere datorate bugetului local al Municipiului Botoşani de către contribuabilii persoane fizice.

Pentru a beneficia de scutirea la plată a cotei de 75% din majorările de întârziere datorate şi neplătite, ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată principale, restante la data de 31mmartie 2017 inclusiv, contribuabilii persoane fizice vor trebui să depună la Direcţia Impozite şi Taxe o cerere.

"Având în vedere faptul că datoriile contribuabililor persoane fizice din majorări de întârziere se menţin la un nivel ridicat, respectiv au înregistrat o pondere de 20,32% în totalul datoriilor restante ale persoanelor fizice la data de 31.12.2016 şi de 19,34% la data de 31.03.2017, la nivelul Municipiului Botoşani a existat preocupare pentru acordarea de înlesniri la plată sub forma scutirii unei cote din majorările de întârziere datorate în cazul achitării datoriilor restante şi a celor curente potrivit schemelor de acordare aprobate. Pentru perioada decembrie 2016 martie 2017 a fost aprobată, prin HCL 264/22.11.2016, o schemă de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii cotei de 75% din majorările de întârziere datorate, pentru contribuabilii persoane fizice care au îndeplinit condiţiile din schemă. Pentru a beneficia de prevederile HCL m.264/22.11.2016, contribuabilii persoane fizice au depus 834 cereri, din care: 266 cereri în decembrie 2016 şi 568 cereri în trimestrul I 2017. În baza cererilor depuse s-au acordat scutiri la plata majorărilor de întârziere în sumă totală de 464.246,89 lei, din care: 105.051,28 lei în luna decembrie 2016 şi 359.195,61 lei în trimestrul I 2017 şi s-au încasat venituri la bugetul local, la data depunerii cererii, în sumă totală de 1.197.830,91 lei, din care: 320.821,54 lei în luna decembrie 2016 şi 877.009,37 lei în trimestrul I 2017", se arată în referatul de specialitate al proiectului de hotărâre de Consiliul Local.

Reprezentanții municipalității apreciază că această acţiune s-a constituit într-o pârghie fiscală de stimulare a contribuabililor să-şi mobilizeze sursele financiare pentru plata debitelor restante cu efecte benefice pentru
încasarea veniturilor la bugetul local.

Perioada de acordare a înlesnirii la plată fiind de numai 4 luni, un număr mare de contribuabili nu au reuşit să beneficieze de această facilitate din cauza neîndeplinirii condiţiilor de efectuare a plăţii debitelor restante şi a celor curente în termenul de aplicare a hotărârii.

Până la data de 31.03.2017, soldul datoriilor din majorările de întârziere ale persoanelor fizice a înregistrat o scădere de 233.601 lei, dar se menţine la un nivel ridicat, respectiv fiind la nivelul de 10.640 mii lei, ceea ce grevează posibilităţile de plată a datoriilor pentru un număr mare de contribuabili persoane fizice din Municipiul Botoşani.

 

Spune-ne opinia ta