Rotary Club Botoșani prelungeste termenul de depunere a dosarelor in cadrul celei de-a sasea editii a programului de burse scolare “Prof. dr. Constantin Manolache”

Rotary Club Botoșani prelungeste termenul de depunere a dosarelor in cadrul celei de-a sasea editii a programului de burse scolare “Prof. dr. Constantin Manolache”

Generozitatea botoșănenilor prezenți la balul de caritate "Botoșaniul iubește excelența!”, organizat la data de 22 februarie a.c., de Rotary Club Botoșani (și în urma căruia s-au strâns fonduri pentru susținerea proiectul bursier "Ajută un copil să învețe!"), a creat posibilitatea acordării, pentru anul școlar 2019-2020, a unui număr de șase burse școlare “Profesor Doctor Constantin Manolache“, în scopul sprijinirii elevilor  din ciclul preuniversitar, de la unitățile școlare ale județului Botoșani.

Valoarea unei burse este de 6.000 lei/an și se va acorda conform Regulamentului, în baza unui concurs de dosare, urmărind identificarea, susţinerea, dezvoltarea şi promovarea talentelor, în ideea creării unor premise pentru lansarea lor spre studii superioare.

Este considerat eligibil pentru a aplica la BURSA ȘCOLARĂ ROTARY orice elev care urmează cursurile la învățământul de zi, în unitățile de învățământ din județul Botoșani, și care:

- este elev într-o unitate de învățământ pre-universitar liceal de stat din județul Botoșani (clasele IX-XII), 
- s-a remarcat la olimpiada/concurs - faza națională și s-a clasat în primele 20 de locuri;

- are media generală a anului de studiu anterior peste 9,00;

- îndeplinește condiția ca suma lunară a veniturilor brute a întreținătorilor să nu depășeasca plafonul de 1500 lei/membru de familie (valoare ce se va dovedi prin documente);

- nu beneficiază de alte burse, având surse în mediul privat.

După prima sesiune de depunere a dosarelor candidaților (17 septembrie - 21 octombrie 2019), comitetul de acordare a burselor a decis prelungirea perioadei de depunere, până la data de 4 noiembrie 2019, la secretariatul partenerului  din cadrul acestui proiect: Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, str.  Nicolae Iorga nr. 28, Botoșani, cu mențiunea: “în atenția Clubului Rotary Botoșani”.

Dosarele depuse în perioada 17 septembrie - 21 octombrie 2019 au fost luate în considerare și vor fi analizate împreună cu cele din a doua perioadă de depunere.

Atribuirea burselor de studii se va face în urma unui proces de evaluare a candidaților înscriși, lista bursierilor câstigători urmând a fi publicată in intervalul 11-15 noimebrie 2019.

Regulamentul programului, criteriile de eligibilitate și conținutul dosarului de candidatură pot fi accesate pe pagina de facebook a clubului: http://www.facebook.com/RotaryBotosani

Bursele poarta numele distinsului nostru coleg, profesor doctor Constantin Manolache, personalitate cu o carieră didactică deosebită, dascăl ce a inițiat în tainele cărților generații și generații de elevi. In memoria sa, Rotary Club Botoșani a hotărât ca bursele de studiu, care vor fi acordate începând cu anul școlar 2014-2015, să-i poarte numele, în semn de prețuire, de respect dar și ca model de urmat pentru generațiile următoare.

Clubul Rotary - Botoșani, organizație non-guvernamentală și non-profit, grup de voluntari din comunitatea locală, lideri și conducători din diverse firme private sau publice,  profesioniști de elită în domeniul lor de activitate, are ca principiu / obiectiv susținerea performanței și a excelenței, prin implicarea în proiecte sociale, culturale, sportive și educaționale, sub sloganul “A servi mai presus de sine însuși”.

Iată regulamentul:

I. PREVEDERI GENERALE

Art.1 – Bursele școlare acordate în baza prezentului Regulament urmăresc identificarea, susţinerea, dezvoltarea şi promovarea talentelor, în ideea creării unei premise în lansarea acestora spre studii superioare.

Art.2. BURSA ȘCOLARĂ ROTARY CLUB BOTOȘANI se adresează exclusiv elevilor, cetățeni români.

Art.3. Pentru BURSA ȘCOLARĂ ROTARY CLUB BOTOȘANI se pot înscrie elevii care îndeplinesc condițiile stabilite prin prezentul regulament.

Art.4. Clubul Rotary Botoșani va acorda anual cel puțin două BURSE ȘCOLARE pentru elevi din instituțiile de învățământ din Județul Botoșani. Oportunitatea suplimentării numărului de burse sau a valorii acesteia se va analiza de către Club Rotary Botoșani, la începutul fiecărui an calendaristic, conform posibilităţilor și bugetului său.

Art.5. Baza materialã a burselor școlare o constituie sumele alocate prin intermediul Proiectului “Ajută un copil sa învețe! - PROFESOR DOCTOR CONSTANTIN MANOLACHE”, proiect aprobat pentru fiecare an în cadrul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Clubului Rotary Botoșani.

Art.6. BURSA ȘCOLARĂ ROTARY CLUB BOTOȘANI se acordă prin selecție de dosare, în baza unui contract semnat între BENEFICIARUL bursei și Clubul Rotary Botoșani.

Art.7. BENEFICIARUL, în timpul studiilor susținute prin prezenta bursă, are obligaţia să aibă o prezență de minim 90 % la cursurile școlare . În caz contrar, Clubul Rotary Botoșani este îndreptățit să întrerupă finanţarea BENEFICIARULUI.

Art.8. Valoarea efectivă a bursei se va situa la un nivel de 6.000 LEI/an și va fi plătită în 10 tranșe egale pe parcursul anului școlar, prin transfer bancar în contul BENEFICIARULUI.

Art.9. BENEFICIARUL bursei are obligația ca în termen de 30 de zile de la momentul anunțului public privind acordarea BURSEI ȘCOLARE să comunice în scris către Clubul Rotary Botoșani, denumirea băncii, sucursala și numărul contului pentru transferul sumei acordate.

 

 

II. CRITERII DE ACORDARE A BURSEI ȘCOLARE ROTARY

Art.10. Este considerat eligibil pentru a aplica la BURSA ȘCOLARA ROTARY orice elev care urmează cursurile la învățământul de zi în unitățile de învățământ din județul Botoșani și care:

- este elev într-o unitate de învățământ pre-universitar liceal de stat din județul Botoșani (clasele IX-XII),

- s-a remarcat la olimpiada/concurs - faza națională și s-a clasat în primele 20 de locuri .

- are media generală a anului de studiu anterior peste 9,00.

- suma lunară a veniturilor brute a întreținătorilor să nu depășeasca plafonul de 1500 lei/membru de familie (valoare ce se va dovedi prin documente).

- nu beneficiază de alte burse cu surse din mediul privat

Art.11. Nu vor constitui criterii de acordare a bursei: primirea aceluiași tip de bursă în anii anteriori, sexul, religia, rasa, apartenența politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite ori cu activitate conformă cu legislația română.

Art.12. Pentru înscrierea în concurs aplicanţii au respectat integral metodologia acordării bursei și îndeplinesc simultan următoarele criterii de departajare:

• a  obținut rezultate deosebite, demonstrabile prin rezultate, participări la olimpiadei/concursuri - faza națională și s-a clasat în primele 20 de locuri, are media generală pe anul de studii anterior peste 9.00. .

III. METODOLOGIA ACORDĂRII BURSEI

Art.13.  - Înscrierea în concurs

Pentru participarea candidaților la concursul privind acordarea BURSEI ȘCOLARE ROTARY este necesară înscrierea acestora. Aceasta se realizează prin transmiterea unui set de documente în intervalul 16 septembrie – 21 octombrie 2019 către secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, str. Nicolae Iorga nr. 28 – partener in proiect.

Perioada de înscriere poate fi prelungită de către Comisia de Acordare a Bursei Școlare Rotary Botoșani.

Toate candidaturile primite vor fi  puse la dispoziția exclusivă a membrilor Comisiei de Acordare a Bursei Școlare Rotary Botoșani dupa încheierea perioadei de înscriere.

Art.14. - Conținutul setului de documente

• Curriculum Vitae în format european, care să precizeze în mod obligatoriu datele complete de contact ale solicitantului bursei, istoricul formării acestuia, situația materială precum și activitățile și rezultatele semnificative (premii obținute, situația școlară, materiale publicate, stagii de pregătire, burse anterioare etc.)

• Copie de pe actul de identitate/certificatul de naștere;

• Copia diplomelor obţinute şi a actelor de studii care să ateste performanţele aplicantului și prezentarea acestora în original pentru conformitate;

• Dovadă care să ateste veniturile familiei din care provine aplicantul, precum și numărul de membri ai familiei

• Scrisori de recomandare de la cadre didactice care îl cunosc (minim 2)

• Declaratie aparținător pe proprie raspundere (elevul nu beneficiază de alte burse cu surse din mediul privat).

Art.15. – Evaluarea candidaților

Evaluarea candidaților în privința acordării BURSEI ȘCOLARE ROTARY BOTOȘANI se va face de către Comisia de Acordare a Bursei Școlare Rotary Botoșani, compusă din 5 membri, de regulă :

• președintele Clubului Rotary Botoșani,

• past președintele Clubului Rotary Botoșani

• future președintele Clubului Rotary Botoșani

• secretarul Clubului Rotary Botoșani

• managerul de proiecte al Clubului Rotary Botoșani

sau reprezentanţi ai acestora, desemnați de Colegiul Director al Clubului Rotary în cazul imposibilităţii participării unuia dintre membri.

Comisia va efectua evaluarea în funcție de criteriile enunțate la Capitolul II, pe parcursul a două etape:

1. Etapa preliminară – în care se va analiza eligibilitatea fiecărei candidaturi în parte de către Comisia de Acordare a Bursei Școlare Rotary Botoșani.

2. Etapa finală – prezentarea de către Comisia de Acordare a Bursei Școlare Rotary Botoșani în ședința de club documentul final care va reflecta activitatea Comisiei pe parcursul întregului proces de evaluare a eligibilității aplicanților .

Clubul Rotary Botoșani va valida Lista finală cu aplicanți.

Câștigătorii Bursei vor fi desemnați prin vot direct al membrilor Rotary Club Botoșani.

Aplicanții nu pot contesta decizia Comisiei de Acordare a Bursei Școlare Rotary Botoșani.

 

Art.16. - Acordarea bursei

Câștigătorii Bursei vor fi anunțați prin mail sau telefon în termen de 3 zile de la desemnarea lor.

Anunțarea publică a rezultatelor se va face prin publicarea pe site-ul clubului , precum și în presa locală, site-uri ale partenerilor, precum și în cadrul unei conferințe de presă organizate la ISJ Botoșani.

Contractul va fi prezentat, în vederea avizării, la unitatea de învățământ la care studiază beneficiarul, în termen de o lună de la semnare. Unitatea de învățământ va prezenta trimestrial informații privind situația școlară a beneficiarului bursei, la adresa de e-mail office@rotarybotosani.ro.

 

 

IV. PREVEDERI FINALE

Art.17. Prezentul Regulament se completeaza cu prevederile din actele normative care reglementează acordarea burselor sau se modifică după aceeași procedură aplicată la intrarea lui inițială în vigoare.

Art.18. Prezentarea de documente false, în scopul obținerii prezentei burse, atrage dupa sine sancțiuni conform legislaţiei în vigoare, precum și restituirea imediată a sumelor primite din partea Clubului Rotary Botoșani. 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

VERSURI DIN STRADĂ: Blestem

Miercuri, 19 Februarie 2020
91

La fel ca în fiecare seară, la închiderea ediției, continuăm să publicăm câte o poezie primită pe adresa de e-mail a redacției noastre. Astăzi, aceasta a fost primită de la ...

În cât timp poți afla unde stă ascuns cu radarul un polițist de la rutieră? 33 de secunde!

Miercuri, 19 Februarie 2020
666

Odată cu apariţia aplicaţiilor de trafic pentru telefoanele mobile, tot mai mulţi şoferi reuşesc să evite echipajele de poliţie cu radar. Şoferii se bucură că scapă fără amenzi, în...

Liderii PSD sunt îngroziți: PSD are în prezent un scor de 27%, dar speră să-și revină

Miercuri, 19 Februarie 2020
175

Liderii PSD au prezentat în şedinţa CEx a partidului un sondaj de opinie conform căruia PSD are în prezent un scor de 27%, la mare distanţă de PNL, care deţine 38%, arată surse cita...