Rentierii agricoli pot face demersuri pentru obținerea vizei pe 2018, până pe 2 septembrie

Rentierii agricoli pot face demersuri pentru obținerea vizei pe 2018, până pe 2 septembrie

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Botoșani informează că pentru obţinerea vizei aferente anului 2018, rentierii agricoli se mai pot prezenta până la data de 2 septembrie 2019, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru Judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti.

Rentierii trebuie să prezinte următoarele documente, în original:
1) carnetul de rentier agricol;
2) actul de identitate al solicitantului;
3) decizia de la comisia de expertiză medicală - pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de
boală gradele I și II / decizia de la comisia de expertiză medicală și decizia de pensionare
la limită de vârstă - pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I și II a cărei
pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă;
4) procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi
irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în
original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este
făcută de un reprezentant legal;
5) contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie
2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994*), cu modificările şi
completările ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu
respectarea prevederilor Codului civil.*) Legea nr. 16/1994 a fost abrogată prin art. 230 lit.
r) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011;
6) extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul
României, în lei. (extrasul se depune opţional);
7) declarația pentru obţinerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normele
metodologice de aplicare a prevederilor „titlului XI Renta viageră agricolă” din Legea nr.
247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri
adiacente, norme aprobate prin Ordinul nr. 1272/2005.

Persoana desemnată din cadrul Centrului judeţean al APIA va verifica conformitatea
documentelor originale cu copiile existente la dosar și va certifica pe copiile documentelor
“conformitatea cu originalul”.

În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanţi nu corespund realităţii,
dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului
conform prevederilor legale în vigoare.

Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 şi alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar.

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2018 poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, și a depunerii la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, până la data limită 15.10.2019, a cererii de moștenitor însoțită de următoarele documente justificative:
- carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original);
- copie a certificatului de deces;
- copie a actului de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de
moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu
formula ”definitivă”);
- copie B.I/C.I./paşaport al moştenitorului;
- împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind
solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original);
- extras de cont pe numele moștenitorului.

La depunere se prezintă documentele în original în baza cărora funcționarul APIA va certifica pe copia depusă la dosarul rentierului “conform cu originalul”.

Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua și după acest termen până la 3 ani de la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces, către moștenitorii acestora.

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Botoșănean mort de beat implicat într-un accident în Dumbrăveni. Culmea, vina este a unui sucevean, care nu s-a asigurat

astăzi, 15:52
230

Un grav accident a avut loc duminică, 22 septembrie a.c., în localitatea Dumbrăveni. Două autoturisme s-au ciocnit și au ajuns în șanț. Șoferii au fost un bărbat de 30 de ani ...

Un botoșănean de 69 de ani gonea cu 142 km/h, în apropiere de municipiul Suceava

astăzi, 15:25
134

Se spune că înțelepciunea crește odată cu vârsta, însă un botoșănean a demonstrat că proverbul nu este un adevăr universal valabil.Un bărbat de 69 de ani din județul B...

Elevii Colegiului Național „Mihai Eminescu” Botoşani participă la un experiment care va revoluționa sistemul de învățământ din Europa

astăzi, 15:19
159

Când Ana de Austria a pus bazele învățământului obligatoriu în Europa, își dorea oameni educați. Istoria a demonstrat însă că sensul era clar: dorea oameni o...