Anunt CONVOCARE a adunarii generale ordinare a acţionarilor Societăţii Victoria SA

Anunt CONVOCARE a adunarii generale ordinare a acţionarilor Societăţii Victoria SA

Adminstratorul unic al Societăţii Victoria S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acţionarilor Societăţii Comerciale Victoria SA, la data de 02 aprilie 2020, ora 10, la adresa din Botoșani, str. Victoriei nr. 20, pentru acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 15.03.2020, cu următoarea ordine de zi:

 

1.prerzentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2019;

2.aprobarea raportului anual pentru anul 2019 a administatorului unic al SC Victoria SA;

3. aprobarea repartizării profitului pentru anul 2019;

4. aprobarea repartizării la dividende a unor rezerve din anii anteriori;

5. apronbarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionată, adunarea generală ordinară a acţionarilor se va ţine la data de 03 aprilie 2020, la aceeaşi oră şi în același loc, cu acceaşi ordine de zi.

Materialele de interes pentru acţinari se pot consulta la adresa din Botoșani, str. Victoriei nr. 20 începând cu data de 15.03.2020.


Administrator unic al Societatii Victoria S.A.

Răileanu Vasile

 

Vezi alte știri publicate de Ionut Iosub

(P) Preluăm covoarele dumneavoastră, le spălăm și le livrăm înapoi acasă

Joi, 2 Aprilie 2020
782

Suntem preocupați și dedicați în această perioadă pentru curățenia căminelor noastre, a tuturor, motiv pentru care ne-am dotat cu produse specializate și mecanizare profesională pentru...

Primăria Mihai Eminescu, anunț

Miercuri, 1 Aprilie 2020
779

Prin prezentul comunicat, Comuna Mihai Eminescu transmite un semnal de alarma catre Ministerele si institutiile publice competente in vederea suplimentarii fondurilor de la bugetul de stat, data fiind...

Cum să generezi creștere cât mai mare a traficului pentru blogul tău pe WordPress

Miercuri, 1 Aprilie 2020
472

Chiar și fără a avea cunoștințe tehnice în materie de programare și web design, orice persoană obișnuită totuși cu lumea online poate să realizeze și să administreze un website pe b...