Anunt CONVOCARE a adunarii generale ordinare a acţionarilor Societăţii Victoria SA

Anunt CONVOCARE a adunarii generale ordinare a acţionarilor Societăţii Victoria SA

Adminstratorul unic al Societăţii Victoria S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acţionarilor Societăţii Comerciale Victoria SA, la data de 02 aprilie 2020, ora 10, la adresa din Botoșani, str. Victoriei nr. 20, pentru acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 15.03.2020, cu următoarea ordine de zi:

 

1.prerzentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2019;

2.aprobarea raportului anual pentru anul 2019 a administatorului unic al SC Victoria SA;

3. aprobarea repartizării profitului pentru anul 2019;

4. aprobarea repartizării la dividende a unor rezerve din anii anteriori;

5. apronbarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionată, adunarea generală ordinară a acţionarilor se va ţine la data de 03 aprilie 2020, la aceeaşi oră şi în același loc, cu acceaşi ordine de zi.

Materialele de interes pentru acţinari se pot consulta la adresa din Botoșani, str. Victoriei nr. 20 începând cu data de 15.03.2020.


Administrator unic al Societatii Victoria S.A.

Răileanu Vasile

 

Vezi alte știri publicate de Ionut Iosub

Primul cartier autonom din Botoșani - Alfa Park Residence

Vineri, 3 Iulie 2020
1368

Amplasamentul propus pentru dezvoltarea ansamblului ALFA PARK Residence este situat în partea sudică a municipiului, în zona actualului cartier Alfa Land, pe un teren cu o formă neregula...

Oferta educațională Școala postliceală „Prof. Dr. Doc. Enescu Longinus“ Botoşani

Joi, 2 Iulie 2020
1043

acreditată conform o.m.e.c.t.s. nr. 5471/18.10.2010 OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ AN ȘCOLAR 2020-2021Învățământ Postliceal - Nivelul 5 de calificare CALIFICĂRI...

Apartamente SMART Home în clădiri tinere, la capacitate funcțională maximă, peste standarde

Vineri, 26 Iunie 2020
1308

Noile apartamente Made To Measure - UNIQUE Residence Maxim Gorki, în centrul BotoșaniuluiTe-ai gândit cum ar fi ca propria casă să se comporte ca un prieten bun și sigur?Este i...