(A) Deschiderea sesiunii de depunere a fișelor de proiect: POR/GAL BOTOSANI PENTRU VII-TOR/2021/9/4/OS9.1

(A) Deschiderea sesiunii de depunere a fișelor de proiect: POR/GAL BOTOSANI PENTRU VII-TOR/2021/9/4/OS9.1

In cadrul proiectului „Botosani pentru Viitor” POCU 390/5/1 COD SMIS 123328, Asociatia GAL „Botosani pentru Viitor” anunță public deschiderea sesiunii de depunere a fișelor de proiect: POR/GAL BOTOSANI PENTRU VIITOR/2021/9/4/OS9.1

 

 • Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate  din mediul urban
 • Prioritatea de investiții 9.1: Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității
 • Obiectiv specific 9.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate

 

Obiective specifice SDL pentru care se lansează apelul:

 

 • Obiectiv Specific 2 – Creșterea gradului de siguranță al cetățenilor și îmbunătățirea aspectului peisagistic al teritoriului SDL prin reamenajarea spațiilor publice urbane în 3 ani;

 

 

Masuri si Interventii lansate:

 

Nr crt

Masura / Obiectiv specific

Tip de investitie / Interventia

Alocare financiara maxima (euro)

1

Măsura 2 – Creșterea numărului de spații de recreere pentru locuitorii din zona SDL

OS 2

Intervenție POR – Amenajare spații recreere în ZUM Centrul Vechi și ZUM Parcul Tineretului

15 000 euro

2

Măsura 3 – Realizarea amenajării peisagistice a teritoriului SDL, inclusiv a sensurilor giratorii

OS.2

Intervenție POR – Amenajare peisagistică a teritoriului SDL, inclusiv a sensurilor giratorii

195 000 euro

3

Măsura 4 – Modernizarea spațiilor publice urbane prin modernizarea utilităților publice – modernizarea iluminatului public urban

OS.2

Intervenție POR

Crearea / rebilitarea / modernizarea spațiilor publice urbane – modernizarea utilităților publice – modernizarea iluminatului public urban

90 000 euro

4

Măsura 5 – Creșterea gradului de siguranță a cetățenilor din teritoriul SDL

OS.2

Intervenție POR – Amplasarea de camere de supraveghere wireless pe teritoriul SDL

225 000 euro

Valoarea totala maxima eligibila a pachetului de fise proiecte, pentru apelul

POR/GAL BOTOSANI PENTRU VIITOR/2021/9/4/OS9.1

este de 525 000 euro

 

 

Nota : O fisa de proiect integrat poate combina mai multe interventii.

Solicitanți eligibili:

 1. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Botosani - ca membru în Grupul de Acțiune Locală  Botosani pentru Viitor.
 2. Parteneriate între UAT Municipiul Botosani  - membru în Grupul de Acțiune Locală Botosani pentru Viitor, din cadrul Listei SDL-urilor selectate la finanțare și lider de parteneriat - și furnizori publici și privați de servicii sociale - acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime în domeniu de cel putin un an, inainte de depunerea proiectului – pentru acele investiții în care se vor furniza servicii sociale (obligatoriu în cazul centrelor comunitare integrate - CCI medico-sociale).
 3. Furnizori publici și privati de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime de cel putin un an, inainte de depunerea proiectului, cu competențe în furnizare de servicii sociale, comunitare, desfaășurare de activități recreativ-educative, culturale, agrement și sport.

 

BUGETUL APELULUI:

La nivel de fișă de proiect, valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 30 000 euro.

La nivelul acestui apel, valoarea totală maximă eligibilă a pachetului de proiecte de infrastructură, respectiv valoarea apelului de fișe de proiecte, este de 525.000  euro, in conformitate cu bugetul  FEDR si cofinanțare națională (contribuția de la bugetul de stat și cofinanțare proprie), asa cum a fost aprobat prin SDL selectata pentru finantare, in cadrul bugetului SDL.

 • Data lansării apelului de selecție: 04.01.2021
 • Data și ora de începere a depunerii de fise de proiecte: 05.01.2021 ora 11.00
 • Data limită de depunere a propunerilor de fise de proiecte: 19.02.2021
 • Data și ora de închidere a depunerii de fise de  proiecte: 19.02.2021  ora 18.00

LOCUL ȘI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE:

Locul de depunere al proiectelor: sediul Asociației GAL Botosani Pentru Botosani str. Postei nr.9 Incubatorul de Afaceri, cam 214, Botosani.

 Intervalul orar de depunere a proiectelor: în fiecare zi lucrătoare între orele 11.00 – 18.00

În contextul riscului de răspândire a infecției cu COVID-19 fișele de proiect pot fi transmise și electronic, GAL Botoșani pentru Viitor având posibilitatea de a organiza sesiunea de selecție a fișelor de proiecte utilizând mijloacele electronice.

 

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:

- Sediul Asociației GAL BOTOSANI PENTRU VIITOR

- Telefon: 0755015995 – manager Lupascu Catalina

      0752783323 – facilitator Aolaritei Alexandra

- E-mail:galbotosani@gmail.com

- Pagina web: www.galbotosani.ro

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

(A).

 

Spune-ne opinia ta