Cum ne recuperăm cheltuielile din timpul spitalizării? Mic tratat de răbdare
BOTOSANI

Niciun pacient al Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoșani nu a făcut cerere pentru decontarea medicamentelor prescrise de medic, dar care nu se aflau în farmacia unităţii sanitare. "Nu ştiu sau le e lehamite", crede managerul spitalului.

Cum ne recuperăm cheltuielile din timpul spitalizării? Mic tratat de răbdare

   FOTO: Ştiri.Botoşani.Ro

Contextul: un material scris de Ştiri.Botoşani.Ro în urma unei sesizări primite de către redacţie.

Reacţia? "În acest an nu am nicio cerere de rambursare a cheltuielilor în spital. Nu ştiu de ce, poate oamenii nu ştiu. Sau le este lehamite", spune managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati, Corneliu Mihai.

Cum este procedura? "Pacientul cumpără un medicament doar dacă este recomandat de medicul curant, dacă este necesar şi este în protocolul de tratament al afecţiunii de care suferă, cu referat de la medicul curant, că medicamentul este necesar, nu se găseşte în farmacia spitalului, se avizează de către manager, îl cumpără şi vine apoi pentru restituirea cheltuielilor. Este procedură după un ordin de ministru din 2008", explică medicul Angela Ţurcanu, directorul medical al unităţii sanitare.

În Legea sănătăţii, la articolul 218 se arată că pacienţii au dreptul "să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile impuse de contractul-cadru".

Scurt şi clar. Metodologia, însă, este infernală şi deloc încurajatoare.

Ce trebuie să facă pacienţii? Să depună la secretariatul spitalului un dosar care să cuprindă: cererea de rambursare, datată şi semnată, copie după biletul de ieşire din spital, copie după un act de identitate care să conţină şi CNP-ul, reţeta emisă de medicul curant, chitanţe sau bonuri fiscale pentru medicamente sau materiale sanitare.

Ce trebuie să facă Spitalul? Medicul curant verifică existenţa medicamentelor necesare tratamentului pacientului. Dacă acestea nu există în stoc acesta va putea să întocmească, semneze şi să parafeze referatul în care va preciza medicamentul prescris bolnavului pentru a fi cumpărat din farmacie şi afecţiunea pentru care a fost recomandat. Referatul va ajunge la medicul şef pentru verificare şi aprobare.

Medicul şef de secţie verifică dacă bugetul secţiei pentru medicamente pe luna respectivă permite angajarea cheltuielilor solicitate prin referat şi menţionează pe referat dacă este de acord sau nu. Referatele aprobate de medicul şef vor fi înregistrate la secretariatul spitalului, iar referatele care nu au fost aprobate vor fi ataşate foii de observaţie.

Secretariatul spitalului primeşte referatele şi le înregistrează în registrul de rambursări. Referatele vor fi înaintate spre avizare directorului medical şi directorului financiar contabil, ulterior managerului Spitalului Judeţean. Referatele purtand toate cele trei avize vor fi arhivate în secretariat şi vor fi puse la dispoziţia oficiului juridic în cazul solicitărilor de rambursări.

Ulterior analizei managerului, referatele vor fi arhivate pentru a fi puse la dispoziţia comitetului director. Comitetul director analizează în fiecare şedinţă dosarele depuse în vederea rambursării cheltuielilor cu medicamente şi materiale sanitare pe perioada internării. Oficiul juridic analizează procedura şi documentele cuprinse în dosarele depuse la secretariat, iar în urma analizei va elabora un document centralizator conţinand toate solicitările.

În urma deciziei comitetului director consilierul juridic va formula răspunsul la fiecare solicitare, comunicand pacienţilor dacă îndeplinesc sau nu condiţiile necesare rambursării sumelor solicitate. În fine, serviciul financiar contabilitate va programa sumele ce se pot rambursa (lunar) în limita disponibilităţilor băneşti existente şi va efectua plata la termenele stabilite.

Mai trebuie spus şi că pacienţii care se înhamă la un astfel de demers au nevoie de multă răbdare.

 

Spune-ne opinia ta