Termenele impuse de legea care oferă sprijin deţinătorilor de terenuri nerecuperate prin retrocedare, aproape de expirare

A mai rămas mai puţin de o lună până la epuizarea termenului oferit de Legea 231/2018 pentru ca botoşănenii să depună acte la primăriile localităţilor pe raza cărora au deţinut terenuri şi pe care nu le-au recuperat prin retrocedare.

Termenele impuse de legea care oferă sprijin deţinătorilor de terenuri nerecuperate prin retrocedare, aproape de expirare

6 decembrie este termenul maxim prevăzut de Legea 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii Fondului Funciar 18/1991. Actul normativ reglementează situaţia juridică a terenurilor aferente caselor de locuit şi anexelor gospodăreşti şi curtea şi grădina din jurul acestora precum şi terenurile aferente locuinţelor care nu au fost cooperativizate prin constituirea/ reconstituirea dreptului de proprietate, cu îndeplinirea anumitor condiţii.

Legea, publicată în Monitorul Oficial în luna august, instituia un termen de 120 de zile în care atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice pot formula cereri pentru reconstituirea/ constituirea dreptului de proprietate asupra acestor terenuri cu îndeplinirea condiţiilor legale. În cazul terenurilor din zona cooperativizată, dovada suprafeţelor de teren aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti se poate face cu acte de proprietate, carte funciară, registru agricol sau alte documente funciare la data intrării în Cooperativa Agricolă de Producţie (CAP).

În lipsa acestor documente, dovada se poate face prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori.

Pentru terenurile aferente locuinţelor care nu au fost cooperativizate, deţinătorii/ moştenitorii acestora pot solicita Comisiei Judeţene de Fond Funciar emiterea titlurilor de proprietate în următoarele condiţii:
-Dacă solicitantul figurează în Registrul Agricol sau Registrul Cadastral şi în evidenţele fiscale
-Dacă terenul este în proprietatea statului român şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor de pe terenurile care fac obiectul Legii 231/2018.
-Dacă terenurile nu fac obiectul cererilor de constituire/reconstituire a dreptului de proprietate, formulate de alte persoane.

Nu fac însă obiectul Legii 231 cererile de reconstituire a dreptului de proprietate formulate în temeiul articolelor 23, 24 şi 27 din Legea Fondului Funciar 18/1991, aflate în curs de soluţionare prin procedură administrativă sau judiciară.

Botoşănenii care doresc să solicite reconstituirea/ constituirea dreptului de proprietate în baga Legii 231 trebuie să depună documentele la primăriile localităţilor pe raza cărora se află bunurile imobile revendicate.

 

Spune-ne opinia ta