Lege funciară cu impact asupra botoşănenilor

Legea care oferea posibilitatea recuperării terenurilor aferente caselor de locuit şi anexelor gospodăreşti şi-a dovedit efectul benefic la Botoşani. 1.500 de dosare au fost înregistrate la primăriile din judeţ, botoşănenii încercând astfel să-şi reconstituie dreptul de proprietate.

Lege funciară cu impact asupra botoşănenilor

În august anul trecut a intrat în vigoare Legea 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii Fondului Funciar 18/1991. Actul normativ reglementa situaţia juridică a terenurilor aferente caselor de locuit şi anexelor gospodăreşti şi curtea şi grădina din jurul acestora precum şi terenurile aferente locuinţelor care nu au fost cooperativizate prin constituirea/ reconstituirea dreptului de proprietate, cu îndeplinirea anumitor condiţii.

Legea instituia un termen de 120 de zile în care atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice puteau formula cereri la Comisiile Locale de Fond Funciar pentru reconstituirea/ constituirea dreptului de proprietate asupra acestor terenuri cu îndeplinirea condiţiilor legale. În cazul terenurilor din zona cooperativizată, dovada suprafeţelor de teren aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti se putea face cu acte de proprietate, carte funciară, registru agricol sau alte documente funciare la data intrării în Cooperativa Agricolă de Producţie (CAP). În lipsa acestor documente, dovada se putea face prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori.

"Termenul de 120 de zile a curs între 9 august şi 6 decembrie 2018. În urma centralizării tuturor cererilor depuse la nivelul judeţului Botoşani, am inventariat un număr de 1.500 de cereri. Două dintre ele au fost deja soluţionate, titularii acestora îşi aşteaptă acum titlurile de proprietate. Aşteptăm documentaţii din teritoriu de la Comisiile Locale pentru celelalte 1498 de cereri, după ce membrii Comisiilor Locale vor analiza în amănunt toate documentele justificative aflate în spatele acestor cereri, le vor trimite la Comisia Judeţeană pentru a fi dezbătute în plenul acesteia, întrucât procedura administrativ- jurisdicţională este suficient de rapidă şi mai puţin costisitoare", a declarat Mihaela Aroşoaie, şeful Serviciului Juridic din Instituţia Prefectului a judeţului Botoşani.

Despre acest subiect, Ştiri.Botoşani a relatat şi aici:
Termenele impuse de legea care oferă sprijin deţinătorilor de terenuri nerecuperate prin retrocedare, aproape de expirare

 

Spune-ne opinia ta