IȘJ Botoșani: Încep înscrierile la concursul pentru gradațiile de merit

IȘJ Botoșani: Încep înscrierile la concursul pentru gradațiile de merit

În Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul 3749/28.04.2021 pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2021.

Gradația de merit se acordă, prin concurs,  personalului didactic de predare, personalului didactic auxiliar şi personalului didactic de conducere, de îndrumare şi control și reprezintă o creștere cu 25% a salariului de bază deţinut, conform legii.

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Botoșani a stabilit numărul de locuri aprobate în Consiliul de Administrație din data de 11 mai 2021, pe categorii de personal (didactic de predare, didactic de conducere, îndrumare și control/ personal didactic auxiliar), pentru sesiunea 2021.

La nivelul județului Botoșani vor fi acordate 176 de gradații de merit, dintre care 36 revin personalului didactic auxiliar.

Graficul desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2021

 1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar, stabilirea numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de învăţământ.  (Perioada: 10 - 11 mai 2021)

 2. Comunicarea fişelor de (auto)evaluare, a numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de învăţământ de către inspectoratul şcolar în teritoriu. (Perioada: 11 - 12 mai 2021)

 3. Depunerea de către candidaţi a dosarelor la secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică. (Perioada: 13 - 21 mai 2021)

 4. Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului şcolar. (Perioada: 24 - 28 mai 2021)

 5. Analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate; verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit; aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestei liste la avizierul şi pe site-ul inspectoratului şcolar. (Perioada: 31 mai – 15 iunie 2021)

 6. Depunerea/Transmiterea contestaţiilor privind punctajul acordat şi stabilirea numărului gradaţiilor de merit ce pot fi redistribuite. (Perioada: 16 - 18 iunie 2021)

 7. Soluţionarea contestaţiilor de către comisia de contestaţii, validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la avizierul şi pe site-ul inspectoratului şcolar. (Termen: până la 23 iunie 2021)

 8. Înaintarea la Ministerul Educaţiei a listelor cu personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, validat, precum şi listelor cu personalul didactic civil din unităţi militare de învăţământ preuniversitar, validat, în vederea acordării gradaţiei de merit. (Termen: până la 2 iulie 2021)

9. Emiterea ordinului ministrului educaţiei pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din învăţământul preuniversitar de stat care beneficiază de gradaţie de merit. (Termen: până la 9 august 2021)

Mai multe informații puteți obține accesând următorul link: https://isjbotosani.ro/noutati/gradatii-de-merit-sesiunea-2021.html

 

 

 

 

 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Anca Savel

Manoleasa, Mileanca, Răuseni și Stăuceni pot beneficia de oportunitatea de finanțare

Vineri, 18 Iunie 2021
491

Începând cu data de 11 iunie 2021, comunitățile locale din Regiunea Nord-Est pot depune proiecte pentru amenajarea de centre comunitare integrate, în cadrul Axei prioritare 8, ...

Ploaia torențială de vineri a inundat străzile din municipiul Botoșani

Vineri, 18 Iunie 2021
1793

Mai multe străzi din municipiul Botoșani au fost inundate în urma ploii torențiale de vineri din Botoșani.Se circulă cu greutate mai ales Împărat Traian sau Pacea, unde mașinile...

Orchestra „Rapsozii Botoșanilor” va susține un concert dedicat Zilei Universale a Iei

Vineri, 18 Iunie 2021
730

Consiliul Județean Botoșani împreună cu Orchestra Populară „RAPSOZII BOTOȘANILOR” vă invită la sărbătoarea dedicată Zilei Universale a Iei.Spectacolul intitulat „...