Când încep înscrierile și reînscrierile copiilor la grădiniță, pentru anul școlar 2021-2022

Când încep înscrierile și reînscrierile copiilor la grădiniță, pentru anul școlar 2021-2022

Înscrierile la grădiniță pentru anul școlar 2021-2022 încep luni, 31 mai 2021, potrivit adresei nr. 28.269 din 27.04.2021 a Ministerului Educației.

Reînscrierile pentru copiii care frecventează deja grădinița vor începe cu două săptămâni mai devreme, din data de 17 mai 2021,  informează Edupedu.

Anul trecut au fost introduse opțiunile de a trimite actele și cererea pentru înscriere/reînscriere prin e-mail și prin telefon, iar în acest an se păstrează aceste opțiuni pentru părinți.

Programul reînscrierilor și al înscrierilor va fi stabilit de conducerea unității de învățământ și va fi afișat la loc vizibil, în fiecare grădiniță, pentru informarea părinților și a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia, transmit autoritățile.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele și presupun existența:

- unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/ plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);

- unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

- unui frate/ a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în anul școlar următor în unitatea de învățământ respectivă;

- unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/ certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil, respectiv: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate.

Grădinițele vor posta pe site următoarele informații:

- capacitatea instituției;

- numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2021 – 2022 pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare;

- criteriile generale și criteriile specifice pentru înscrierea copiilor.

 

 

 

 

 

Spune-ne opinia ta