Scandal cât Casa Poporului la Institutul de Psihiatrie “Socola” din Iaşi, condus de botoșăneanul Gabriel Oprişanu! Doctorul este acuzat că acționează ”în stil mafiot”!

Scandal cât Casa Poporului la Institutul de Psihiatrie “Socola” din Iaşi, condus de botoșăneanul Gabriel Oprişanu! Doctorul este acuzat că acționează ”în stil mafiot”!

Situația DEZASTRUOASĂ de la Institutului de Psihiatrie “Socola” Iaşi, a ajuns în atenția autorităților locale de la Iași sub forma unei ”Scrisori deschise”, scrie BunadimineataIași.

„Având în vedere numeroasele sesizări adresate atât Secretariatului General al Guvernului, cât și direct Ministerul Sănătăţii și care nu s-au soldat cu măsuri concrete, pe această cale vă aducem la cunoştinţă situaţia dezastruoasă în care a ajuns Institutului de Psihiatrie “Socola” Iaşi în mandatele actualului manager, medicul oftalmolog Oprişanu Ovidiu-Gabriel”, se arată în deschiderea scrisorii deschise.

„Medicul oftalmolog Oprişanu Ovidiu-Gabriel a gestionat problemele Institutului de Psihiatrie “Socola” Iaşi după bunul plac şi nu după litera legii”

”După numirea sa în funcție, întâi ca manager interimar, în luna mai 2015, iar apoi ca titular al funcției, medicul oftalmolog Oprişanu Ovidiu-Gabriel a gestionat problemele Institutului de Psihiatrie “Socola” Iaşi după bunul plac şi nu după litera legii, având un comportament disprețuitor față de problemele reale ale pacienţilor și ale personalului.

Imediat după ocuparea funcției managerul Oprişanu Ovidiu-Gabriel a început să îşi creeze un grup de apropiați pe care i-a plasat în funcții cheie și care ulterior urmau să îl sprijine în acţiunile ilegale pe care intenţiona să le comită și prin intermediul cărora a acționat în perioada ce a urmat numirii sale.

Astfel, managerul Oprişanu Ovidiu-Gabriel a demis Comitetul director al institutului, iar prin tematica aleasă, cu bibliografie comună şi mai ales prin subiectele de examen fără nici o legătură cu specificul posturilor scoase la concurs a îndepărtat orice concurenţă reală, oamenii agreaţi ocupând fără emoții posturile pentru care au fost aleşi. Tot prin intermediul unui concurs intens contestat același manager Oprișanu a obținut controlul personalului mediu sanitar prin promovarea în funcțiile de asistent șef a unor persoane agreate, care niciodată nu  au avut curajul sau intenția de a reprezenta interesele paciențior și ale subordonaților sau de a prezenta situația reală a problemelor cu care se confruntă institutul”

Demiteri pentru aşa-zise “nereguli”

”Șefa RUNOS, economista Tărăboanţă Adriana, a fost demisă pentru aşa-zise “nereguli” în activitatea de gestionare a problemelor de personal la foarte scurt timp după ce aceasta susţinuse cu succes prezentarea de specialitate în faţa comisiei de acreditare a institutului la sfârșitul anului 2015, iar locul ei managerul Oprişanu Ovidiu-Gabriel l-a numit pe proaspătul angajat, juristul Prepeliţă Corneliu, care la data numirii nu îndeplinea condiţiile de vechime pentru ocuparea funcţiei, prin numiri succesive ce ”s-au făcut cu încălcarea unor prevederi din legislația în vigoare” după cum avea să constate Corpul de Control al Ministerului Sănătății la începutul anului 2019”

Angajări ale persoanelor care au comis infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată comisă prin folosirea funcției pe care o ocupa

„Fosta jurista Gina Grecianu, care și în prezent este condamnată cu amânarea executării prin decizia 27/ 28.06.2018 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi în dosarul 287/45/2018 după ce şi-a recunoscut vina în comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată comisă prin folosirea funcției pe care o ocupa, a fost promovată în funcţia de şef Serviciu tehnic-administrativ și a început să gestioneze direct și dezastruos institutul, deși  chiar și  în prezent  se  află sub supraveghere judiciară în urma aceleiași condamnări, conform legislației  în vigoare fiind deci incompatibilă cu funția pe care o ocupă.

Alături de aceştia managerul a mai angajat-o și pe noua directoare financiar- contabilă în persoana economistei Aştefănoaie Alina, care în calitate de împuternicită semnează orbeşte toate documentele pentru care managerul nu doreşte să îşi asume răspunderea deși Standardul 4, pct. 4.2.8 din Ordinul 600 / 2018 al Secretariatului General al Guvernului ca și prevederile anterioare nu îl exonerează de răspunderea deciziilor chiar și prin intermediul unor terți delegați de către el. În aceste condiţii acest grup infracțional organizat creat în jurul managerul Oprişanu Ovidiu-Gabriel”

Ce a făcut managerul Oprişanu Ovidiu-Gabriel, în cadrul Institutului de Psihiatrie “Socola” Iaşi?

”a achiziționat în anul 2016 din fonduri de la Ministerul Sănătății, din sursa de finanțare buget de stat, cheltuieli de capital, un autorefractometru în valoare de 000 mii lei pentru  dotarea  cabinetului  oftalmologic,  acesta  nefiind  pus  în  funcțiune  până  la începutul anului în curs, după cum avea să constate Corpul de Control al Ministerului Sănătății”

A distrus și a vândut neperformant inventarul fermei proprii de la Secţia exterioară Şipote

”a distrus și a vândut neperformant inventarul fermei proprii de la Secţia exterioară Şipote, care suplinea în bună măsură necesarul de hrană al pacienţilor şi care în prezent zace în paragină, promițând înființarea unor culturi de plante medicinale, a unei herghelii pentru ergoterapie și a unei plantații de plante cu înaltă valoare energetică, proiecte fantasmagorice care nu s-au materializat, provocând astfel pierderi importante instituției”

A vândut sau a predat la fier vechi mijloace fixe și mobile, fără a exista avizul Ministerului Sănătății în vederea casării

”a vândut sau a predat la fier vechi mijloace fixe și mobile, fără a exista avizul Ministerului Sănătății în vederea casării.  Au  dispărut  astfel  în primăvara acestui an un tractor agricol U445 și  unul  U650,  ARO  IS34SOC, Fiat Ducato IS38SOC, un autoturism Dacia și o autoutilitară Dacia, bazinele CLU (combustibil lichid ușor) și calorifere dezafectate, fără a exista posibilitatea legală ca toate aceste mijloace să fie valorificate, deci fără a putea fi evidențiate legal  în  evidența financiară, dacă aceste sume au mai intrat în unitate”

A organizat mai multe concursuri pentru ocuparea unor funcţii de conducere fără respectarea normelor în vigoare

”a organizat mai multe concursuri pentru ocuparea unor funcţii de conducere fără respectarea normelor în vigoare, atrăgând numeroase contestaţii din partea participanţilor şi a organizaţiilor sindicale şi profesionale, bulversând activitatea personalului prin decizii ilegale, abuzive şi scandaloase multe dintre ele anulate ulterior în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive ce nu au fost respectate în totalitate, dar şi prin angajarea unor persoane care efectuează activităţi total diferite faţă de cele prevăzute în fişele posturilor ocupate în evidenţele de personal, Corpul de Control al Ministerului Sănătății constatând ”nereguli în statele de funcții, în sensul că acestea nu reflectă starea reală de ocupare a locurilor de muncă, regulamentul de  organizare  și  funcționare  nu  este  actualizat  în  conformitate  cu structura funcțională și organigrama, iar din verificarea prin sondaj a dosarelor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante s-a constatat încălcarea prevederilor legale în domeniu”

Imaginea Institutului de Psihiatrie “Socola” Iaşi, a fost afectată grav

”a afectat grav imaginea Institutului de Psihiatrie “Socola” Iaşi atât prin legătura extraprofesională scandaloasă dintre managerul Oprișanu Ovidiu-Gabriel și asistenta șefă asistenta Iuraşcu Amalia, fostă director de îngrijiri, pe care a favorizat-o în repetate rânduri în vederea ocupării unor funcţii, uneori concomitent, chiar şi fără concurs, prin numire directă, intrând sub incidența legii penale privind conflictul de interese, cât şi prin comportamentul adeseori dispreţuitor faţă de pacienţi şi subordonaţi, generând în colectiv, în mod direct sau prin interpuşi, o stare permanentă de tensiune, neîncredere şi teamă faţă de unii colegi şi faţă de conducerea Institutului de Psihiatrie Socola Iaşi”.

Gestionarea mai mult decât dezastruosă a managementul Institutului de Psihiatrie “Socola” Iaşi, în care multe dintre pavilioane sunt mizerabile şi într-o stare de degradare deplorabilă

”a gestionat mai mult decât dezastruos managementul Institutului de Psihiatrie “Socola” Iaşi, în care multe dintre pavilioane sunt mizerabile şi într-o stare de degradare deplorabilă, departe de condiţiile impuse unui centru de îngrijire şi cercetare de nivel universitar, motiv pentru care este necesară cercetarea calităţii reparaţiilor clădirilor şi a modului în care s-au respectat planurile la lucrările propuse faţă de lucrările realizate, exemplu elocvent fiind clădirea Pavilionul III Femei, un focar de mizerie și  infecție  în  mijlocul  spitalului  deși  proiectul  de  reabilitare  a  fost  atribuit  cu numărul 209387/12.06.2017 către S.C. INBIT, RO1978913”

Prejudiciere a Institutul de Psihiatrie ”Socola” Iași

”a prejudiciat Institutul de Psihiatrie ”Socola” Iași și prin luarea unor decizii eronate, prin încălcarea drepturilor fundamentale ale angajaților, cum ar fi dreptul fundamental la demnitate și drepturile constituționale la muncă și protecția socială a muncii, libertatea de exprimare, dreptul la viață și la integritate fizică și psihică, dreptul la ocrotirea sănătății, decizii ce au fost anulate și penalizate de către instanțe cu despăgubiri în valoare de sute de mii de lei, precum și prin încheierea unor contracte de mentenanță și consultanță păguboase, exemplu fiind contractul încheiat cu S.C. Network Consulting, activitățile fiind realizate de fapt de personal angajat al institutului pe funcții ce nu au nici o legătură cu munca prestată în mod real, dar și prin folosirea salariaților și a bunurilor aparținând instituției”.

Încasarea unor sume de bani reprezentând salarii necuvenite

”s-au încasat în mod nejustificat sume de bani reprezentând salarii necuvenite în urma pontării fictive a managerului Oprișanu Ovidiu-Gabriel în perioada 28.02.2015 – 03.04.2015, perioadă în care acesta era consilier în cadrul Ministerului Sănătății, dar a ocupat scriptic și funcția de medic oftalmolog în cadrul Institutului de Psihiatrie ”Socola” Iași fără a se prezenta la serviciu pentru consultații”

”Cele mai multe din aceste probleme au fost constatate şi documentate de către comisia de audit a Ministerului Sănătăţii în septembrie 2017”

”Cele mai multe din aceste probleme au fost constatate şi documentate de către comisia de audit a Ministerului Sănătăţii în septembrie 2017, atunci când membrele comisiei au constatat şi că personalului îi este frică să vorbească despre situaţia existentă şi la data controlului şi când în faţa a doi martori managerul Oprişanu Ovidiu-Gabriel şi-a permis să pună presiune pe membrele comisiei de audit şi să le transmită dispoziţii restrictive din partea domnului Constantinescu Mihai, şeful Corpului de Audit la acea dată cu care a afirmat că a avut o discuție telefonică. Precizăm că nici până la această dată concluziile comisiei de audit nu au fost concretizate într-un raport, membrele comisiei fiind cercetate disciplinar în urma refuzului de a modifica datele raportului”.

În drept, faptele de mai sus constituie infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, delapidare, fals în înscrisuri, uz de fals, fapte prevăzute și pedepsite de art. 367, 297, 295, 321, 323 din Noul Cod Penal, se scrie în scrisoarea deschisă.

”Având   în   vedere   toate   cele   mai   sus   menționate,   solicităm   autorităților competente să ia măsuri cu celeritate pentru a stopa acțiunile de distrugere a Institutului de Psihiatrie ”Socola” Iași, acțiuni săvârșite de grupul infracțional condus de managerul Oprișanu Ovidiu-Gabriel și din care fac parte Grecianu Gina – șef Serviciu Tehnic-Administrativ, Aștefănoaei Alina, director financiar- contabil, Iurașcu Amalia, fostă director de îngrijiri, Sandovici  Lucian-Ionel, jurist și alții. În susținerea demersurilor noastre vă rugăm să solicitați raportul de control întocmit în primăvara acestui an de către Corpul de Control al Ministerului Sănătății la care însăși Ministrul sănătății, ec. Sorina Pintea l-a declarat în presa locală ca fiind dezastruos în  cele  100  de  pagini  conținute, confirmarea venind în adresele 12015 și 30974 ambele din 27.05.2019”

Totodată vă rugăm să aveți în vedere hărțuirile continue săvârșite din dispozițiile acestui grup ce acționează adeseori ”în stil mafiot” care a distrus orice   intenție   de   a   reacționa   din   partea   salariaților,   impunând   tăcerea salariaților prin măsuri abuzive, nelegale, de forță, mai scriu autorii scrisorii.

”Vă rugăm ca prin luarea măsurilor legale să ne protejați asigurându-ne drepturile fundamentale și constituționale la demnitate, la muncă și protecția socială a muncii, libertatea de exprimare, dreptul la viață și la integritate fizică și psihică, dreptul la ocrotirea sănătății”, se arată în finalul Scrisorii deschise, mai scrie BunadimineataIași.

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

VERSURI DIN STRADĂ: Copii... De Constantin Apostol

Marţi, 3 August 2021
62

La ceasurile serii publicăm o nouă poezie venită pe adresa de e-mail a redacției. Vă dorim lectură plăcută.***COPIIde Constantin Apostol...of copile cât mi-e de greu...

Invitatul de la Știri - Eugen Țurcanu, directorul DSPSA Botoșani

Marţi, 3 August 2021
118

„Invitatul de la Știri” a fost astăzi Eugen Țurcanu, directorul Direcției de Servicii Publice, Sport și Agrement de la Botoșani.Eugen Țurcanu a vorbit despre managementul de la ...

Ministrul Educației: „Mă pronunţ clar în favoarea deschiderii şcolii cu prezenţă fizică pentru toţi elevii”

Marţi, 3 August 2021
108

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a afirmat că este în favoarea deschiderii noului an şcolar cu prezenţă fizică pentru toţi elevii.„Neavând niciun glob de cristal...