Record de petiții adresate Gărzii de Mediu din Botoșani

Record de petiții adresate Gărzii de Mediu din Botoșani

În anul 2020, Comisariatul Județean din Botoșani al Gărzii Naționale de Mediu (CJGNM) a înregistrat un număr de 178 de petiții, un record în acest sens, în ultimii zece ani de activitate, anunță instituția.

Potrivit sursei citate, 112 petiții au fost soluționate în termenul legal, iar 48 au fost redirecționate către alte instituții, întrucât au fost greşit adresate Gărzii Naţionale de Mediu. 12 pețiții au fost clasate, întrucât după trimiterea răspunsului s-a primit o nouă petiţie de la acelaşi petiţionar, cu acelaşi conţinut și/sau nu au fost trecute datele de identificare a petiţionarului. Alte șase petiții sunt în termenul de soluționare.

Instituția vine cu o serie de precizări valabile pentru petiționari:

- prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice.

- petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează.

- date de identificare ale solicitantului/petiționarului- numele, prenumele, domiciliul/reședința sau, după caz, firma, sediul, precum și adresa la care se solicită comunicarea răspunsului în cazul în care se dorește comunicarea acestuia la altă adresă decât cea de domiciliu/reședință sau, după caz, sediu, adresa de email.

- petiţiile greşit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petiţionarul să fie înştiinţat despre aceasta.

- dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie de la acelaşi petiţionar, cu acelaşi conţinut, aceasta se clasează.

De asemenea, Garda de Mediu anunță că, în vederea prevenirii răspândirii infecțiilor cu SARS-COV-2, transmiterea cererilor se va efectua exclusiv în format electronic (mail: cjbotosani@gnm.ro, fax 0231 580055) și prin intermediul Poștei Române sau serviciilor de curierat.

 

Spune-ne opinia ta