Garda de Mediu de la Botoșani, cu ochii pe deșeurile și pulberile provenite în urma lucrărilor de construcții

Garda de Mediu de la Botoșani, cu ochii pe deșeurile și pulberile provenite în urma lucrărilor de construcții

Garda de Mediu de la Botoșani a anunțat că în 2021 principalul obiectiv va fi controlarea valorilor limită pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot și oxizii de azot, pulberile în suspensie și plumbul din aerul înconjurător, toate provenite în timpul efectuării lucrărilor de construcții.

De altfel, nu mai puțin de două sancțiuni contravenționale au fost aplicate recent pe acest subiect, respectiv un avertisment și o amendă în valoare de 7500 lei.

Anunțul Garzii de Mediul de la Botoșani a venit pe fondul monitorizării Comisiei Europene pentru neîndeplinirea obligațiilor României față de prevederile Directivei privind valorile-limită la aceste substanțe, iar Comisariatul Județean Botoșani a început acțiuni de inspecție și control pentru îmbunătățirea calității aerului și controlul poluării industriale în cadrul șantierelor de construcții.

Controalele au vizat respectarea condițiilor din actele de reglementare, existența instalațiilor de spălare a autocamioanelor, modul de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea de construcții, existența mijloacelor de protecție împotriva degajărilor de pulberi sedimentabile.

“S-au efectuat un număr de 5 acțiuni de inspecție și control, iar pentru neconformitățile constate s-au trasat următoarele măsuri cu termen, în vederea remedierii:

1. Se va institui evidența gestiunii deșeurilor;

2. Se va institui sistemul de colectare separată a deșeurilor rezultate din activitatea desfășurată;

3. Predarea deșeurilor generate se va face către operatorii economici autorizați, numai în baza formularelor de transport deșeuri;

4. Se va asigura sistem de umectare a suprafeței terenului, astfel încat în perioada cu vânt puternic să se evite împraștierea pulberilor;

5. La ieșirea din șantier se va amenaja sistem de spălare a roților”, au anunțat comisarii din Garda de Mediu de la Botoșani.

Aspectele tematicii vor fi urmărite de către comisarii de mediu pe tot parcursul anului 2021 la operatori care dețin surse de emisii industriale, șantiere de contrucții, operatori economici care desfășoară activități de salubrizare stradală, aplasamente pe care se înregistrază arderi necontrolate de deșeuri.

 

Spune-ne opinia ta