Ce noi responsabilități va avea, din septembrie 2018, comitetul executiv al asociației de proprietari

Comitetul executiv al unei asociații de proprietari are, potrivit legislației în vigoare, o serie de atribuții, inclusiv aplicarea hotărârilor adunării generale și întocmirea proiectului de buget. Odată cu schimbarea cadrului legal privind asociațiile, în luna septembrie a acestui an, comitetul executiv va avea, precum adunarea generală, mai multe atribuții față de câte au în prezent.

Ce noi responsabilități va avea, din septembrie 2018, comitetul executiv al asociației de proprietari

După data de 28 septembrie, atunci când va intra în vigoare noua legislație privind asociațiile de proprietari, numărul atribuțiilor comitetului executiv al asociației de proprietari va crește. Mai exact, după intrarea în vigoare aLegii nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, comitetul executiv va avea cu cel puțin cinci obligații în plus față de cele existente în prezent.

După cum stabilește Legea nr. 196/2018, comitetul executiv va fi format din președintele asociației de proprietari și un număr par de membri, dar nu mai mult de patru, care vor fi desemnați de către adunarea generală a asociației. În cazul asociațiilor de proprietari din imobilele mici, adică cu până la zece apartamente, atribuțiile și responsabilitățile comitetului executiv vor fi transferate președintelui asociației de proprietari.

Comitetul executiv trebuie, în prezent, să asigure aplicarea hotărârilor adunării generale, să urmărească respectarea prevederilor legale din domeniu, dar și al statului asociației, să întocmească bugetul asociației și să pregătească desfășurarea adunărilor generale, să reglementeze folosirea, întreținerea sau modificarea părților comune.

Potrivit Legii 230/2007, legea care stabilește condițiile actuale în care se pot organiza și funcționa asociațiile de proprietari, comitetul executiv este reprezentat de către președintele asociației de proprietari.

Tot comitetul executiv are ca atribuții și întocmirea sau propunerea unor planuri de măsuri sau activități și supraveghează desfășurarea lor. Totodată, acesta își asumă obligații privind interesele legate de clădire, inițiază procese sau apără în acestea interesele asociației, avizează toate documentele asociației, gestionează situațiile excepționale și exercită toate atribuțiile conferite prin hotărârile adunării generale.

În mod special, comitetul executiv urmărește situația încasărilor și a plăților lunare, avizează documentele asociației și asigură completarea la zi a cărții tehnice a clădirii și urmărirea comportării construcției.

În afară de atribuțiile pe care le are în prezent, Legea nr. 196/2018 stabilește că, începând cu 28 septembrie 2018, comitetul executiv va avea obligația de a convoca adunarea generală a asociației de proprietari cel puțin o dată pe an sau ori de cîte ori este necesar, de a propune un proiect de regulament al imobilului, de a recalcula cotele-părți indivize rezultatea în urma modificării suprafețelor utile ale apartamentelor și de a stabili programul de încasări al asociației.

În același timp, comitetul executiv va trebui să urmărească recuperarea eventualelor datorii la asociație, să gestioneze derularea creditelor obținute pentru desfășurarea diverselor lucrări asupra clădirii (consolidare, reabilitare termică și altele), iar acesta va trebui să fie consultat în legătură cu toate activitățile care implică asociația.

Același comitet executiv va propune un sistem de penalizări ale asociației de proprietari pentru restanțele afișate pe lista de plată ce privesc cheltuielile asociației, valoarea indemnizațiilor sau numărul și funcțiile personalului ce trebuie încadrat cu contract individual de muncă sau contract de prestări servicii și va notifica instituțiilor publice în toate cazurile în care există bănuieli de încălcare a legislației privind asociațiile.

 

Spune-ne opinia ta