APIA Botoșani primește cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19

APIA Botoșani primește cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), Centrul Județean Botoșani, a anunțat că se pot depune cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19.

Cererile se pot depune într-o perioadă de 20 de zile lucrătoare de la publicarea actului normativ în Monitorul Oficial.

Formularul cererii de solicitare a ajutorului de stat se regăsește în OUG nr.151/27.08.2020 publicată în Monitorul Oficial nr.810 din data de 02.09.2020 și poate fi descărcat de pe site-ul APIA, www.apia.org.ro, accesând următorul link:

http://www.apia.org.ro/ro/ajutor-de-stat-covid-19

Cererile se depun la centrul judeţeane ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pe raza cărora își au sediul social sau la centrul județean al APIA unde a depus cererea de solicitare pentru măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachetul b) – Plăți în favoarea bunăstării păsărilor din cadrul PNDR  2014-2020.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat, însoţită de documentele solicitate poate fi transmisă la centrul județean Botoșani APIA, prin fax, poştă sau în format electronic prin e-mail.

Beneficiarii sunt întreprinderile individuale şi familiale, persoanele fizice autorizate, după caz, precum şi persoanele juridice, crescători de păsări care desfăşoară activitate de reproducție și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor pentru carne sau ouă.

Beneficiarii trebuie să îndeplinescă cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:

- să dețină exploatație autorizată sanitar veterinar;

- să desfășoare activitate de reproducție și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor în semestrul I al anului 2020;

- să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile și respectă prevederile de la punctele 20 și 23 din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01);

- să nu se afle în reorganizare, faliment sau lichidare în evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31 decembrie 2019.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat este însoțită de următoarele documente:

a) copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal/împuternicitului;

b) copie de pe autorizația sanitar-veterinară;

c) fișa urmăririi activității la păsări, inclusiv situația incubației după caz, pe o lună din semestrul I al anului 2020, din care să rezulte că a desfășurat activitate de reproducție și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor, însușită de conducătorul unității;

d) copia schiţei grajdului/halei pentru fiecare exploataţie cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor denumită în continuare ANSVSA, asumată de către beneficiar prin semnătură, din care să reiasă adresa, suprafaţa utilă a spaţiilor de creștere pentru beneficiarii care au accesat Măsura 14. Din suprafața  totală se exclude suprafaţa echipamentelor de hrănire şi adăpare așezate pe podea, stâlpii, aleile, alte spații nedestinate creșterii pentru toate categoriile de păsări.

Pe copia schiței, fermierul va menționa  instrumentul/aparatul cu care au fost efectuate măsuratorile înscrise în schițele depuse și toleranța acestuia în conformitate cu fișa tehnică sau cartea tehnică a aparatului/instrumentului cu care au fost efectuate măsurătorile;

e) copia schiţei validată de beneficiar aferentă locurilor de cazare, calculate potrivit  Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecţia găinilor ouătoare aprobate prin Ordinul președintelui ANSVSA  nr. 136/2006, cu modificările ulterioare, Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne, aprobate prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 30/2010, cu modificările ulterioare, și Normei sanitare veterinare care stabileşte standardele minime privind protecţia păsărilor în fermă şi în timpul transportului aprobate prin Ordinul președintelui ANSVSA  nr. 63/2012, pentru spațiile de cazare care nu se află în Măsura 14;

f) documentele justificative care atestă instituirea restricțiilor sanitare veterinare privind popularea cu păsări în semestrul I al anului 2020, dacă este cazul;

g) coordonate bancare/trezorerie;

h) pentru beneficiarii care au accesat Măsura 14  - Bunăstarea animalelor - pachetul b) – Plăți în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul PNDR 2014 - 2020, copiile documentelor prevăzute la lit.a) – d), f) și g) depuse împreună cu cererea de plată/deconturile justificative rămân valabile și pentru această măsură APIA va prelua datele operate şi verificate din aplicaţia electronică de gestionare a măsurii Măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachetul b) - Plăți în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul PNDR 2014-2020, referitoare la documentele beneficiarilor pentru exploataţiile cu cod ANSVSA.

i) pentru beneficiarii care solicită sprijin pentru activitatea de incubație, document oficial care să certifice capacitatea stației de incubație, respectiv pui eclozionați pe serie.

“Ajutorul de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol se acordă pe capacitatea de producție deținută de beneficiar, echivalent UVM, în funcție de speciile și categoriile de păsări, respectiv, pui de carne, pui de curcă, găini ouătoare, găini rase grele și pui eclozionați.

Cuantumul ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol este de 100 euro/UVM, echivalent în lei, ratele de conversie fiind 0,03 UVM pentru pui de carne, pui de curcă și pui eclozionați, respectiv 0,014 UVM pentru găini ouătoare și găini rase grele.

Ajutorul de stat poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), fără a depăși echivalentul în lei a 100.000 euro pentru același beneficiar”, a explicat directorul executiv al APIA, Centrul Județean Botoșani, Mihai Bogdan Cîmpanu.

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

AJOFM: Rata șomajului, în scădere la Botoșani!

astăzi, 18:13
27

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 4,29% , în această lună acest indicator a înregistrat o scădere de  0,18 pp.Din totalul de 4.585 persoane &...

Copiii unei grădinițe din Botoșani, „vizitați” de pompieri în scop educativ

astăzi, 17:23
45

Activitatea a fost organizată la cererea cadrelor didactice, în cadrul programului „PLAYFEST”.Atât educatoarele, cât și copiii și-au dorit să petreacă o oră al...

(P) CELEBRĂM ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI LA BOTOȘANI SHOPPING CENTER

astăzi, 16:33
70

Cei mici și mari sunt invitați să participe, în perioada 01-02.06.2024 începând cu orele 10.00 respectiv 11.00, la celebrarea Zilei internaționale a copilului, împreună cu...