Anunț de lansare proiect

Anunț de lansare proiect


 

MODERNIZAREA S.C. LUGABRINI S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE SPECIFICE,

ÎN MUNICIPIUL BOTOȘANI, JUDEȚUL BOTOȘANI”

 

 

Societatea comercială LUGABRINI S.R.L., cu sediul în Municipiul Botoșani, str. Împarat Traian nr. 111, județul Botoșani, cod poștal 710289, România, derulează, începând cu data de 30.09.2020 și având ca termen de finalizare data de 31.07.2021, proiectul “Modernizarea S.C. LUGABRINI S.R.L. prin achiziția de utilaje specifice, în Municipiul Botoșani, Județul Botoșani, cod SMIS 131086, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, în baza contractului de finanțare nr. 5876.

Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 “Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea ex- ploatarii economice a ideiilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

 

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

 

Organismul Intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est.

 

Valaorea totală a proiectului este de 1.210.848,03 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 814.015,48 lei.

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea susținută a activității societății LUGABRINI S.R.L. prin prin achiziția de utilaje specifice activității de tăiere și rindeluire a lemnului; crearea și menținerea de noi locuri de muncă – investiție ce va duce la creșterea eficienței, productivității și a competitivității societății, având ca punct final consolidarea poziției pe piață a acesteia.

 

Detalii suplimentare puteți obține de la:

Persoane de contact:  Gabriela PURCAREA,  Funcția: Administrator,

Brindus PURCAREA, Funcția: Director General Adjunct,

Tel.: 0726 260 492 / 0723 645 256, e-mail: nft_brindus@yahoo.es


 

 

Spune-ne opinia ta