15 mai 2021, ultima zi în care se mai pot depune cereri pentru acordarea sprijinului financiar de 3000 euro pe hectar la cultura de USTUROI!

15 mai 2021, ultima zi în care se mai pot depune cereri pentru acordarea sprijinului financiar de 3000 euro pe hectar la cultura de USTUROI!

Direcția pentru Agricultură Județeană Botoșani a făcut astăzi un nou apel către agricultorii care cultivă usturoi în județul Botoșani și a reamintit că ultim zi în care se mai pot depune cereri este data de 15 mai 2021.

Sprijinul financiar este de 3.000 euro/ha cultivat cu usturoi și  plata se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată, cu încadrarea în bugetul alocat pentru 2021, în baza programul USTUROI 2020 - HG nr. 436 / 16.04.2021.

Într-un comunicat de presă, instituția a anunțat că cererile se depun la Direcțiile pentru Agricultură Județeană BOTOȘANI, până la data de 15 mai 2021, inclusiv, (sâmbătă program 08.00 – 16.00 ) conform procedurii comunicată către UAT-uri, de către următorii beneficiari:

- producători agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător;

- producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008;

- producători agricoli persoane juridice.

Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii :

a) să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp;

b) să obțină o producție de minim 3 kg usturoi/10 mp de pe suprafața prevăzută la lit. a)

c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi la data depunerii cererii;

d) să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. a) și b) prin documente justificative;

e) sa dețină Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat cu tratamentele aplicate culturii.

Pentru a se înscrie în program, beneficiarii depun o CERERE-tip, însoțită de următoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;

b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;

c) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

d) adeverința, în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafața de teren utilizată de solicitant în anul de cerere, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;

e) declarații pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2;

f) copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află terenul utilizat în anul de cerere, din care să rezulte suprafețele cultivate cu usturoi.

g) copie conform cu originalul ATESTAT DE PRODUCĂTOR .

h) dosar cu șină.

“Valorificarea producției se face în perioada 15 iunie - 22 noiembrie, iar documentele justificative (bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare) care atestă valorificarea producției de usturoi se depun la Direcția Agricolă  Județeană BOTOȘANI până la data de 29 noiembrie. SÂMBĂTĂ – 15 mai 2021 – program 08.00 – 16.00 de primit cereri de la solicitanți !”, a mai adăugat Direcția pentru Agricultură Județeană Botoșani.

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Tudor Carare

COD PORTOCALIU de inundații pe Jijia și COD GALBEN pe râurile Siret și Prut până luni

astăzi, 13:30
391

Hidrologii au anunțat că există risc de inundații pe râurile Jijia, Siret și Prut. În aceste condiții, au instituit Cod Portocaliu pe Jijia până pe 21 iunie 2021, la ora 12:00...

Cu tot cu românii plecați în străinătate: Populația României va scădea la 13,65 milioane până în 2070

astăzi, 13:01
640

Populația României va scădea la 13,65 milioane de persoane până în 2070, de la 19,35 milioane de persoane în 2019, potrivit datelor Eurostat citate într-un amplu rapor...

Botoșaniul iese cu pași accelerați din pandemia Covid-19

astăzi, 12:31
652

Județul Botoșani are tot mai multe zile în care oficialii anunță că nu mai înregistrează niciun caz de Covid -19.Datele făcute publice de Direcția de Sănătate Publică de la ...