Amenzi de sute de mii de lei aplicate de ITM pentru muncă la negru și deficiențe de securitate, în perioada aprilie - iunie

Amenzi de sute de mii de lei aplicate de ITM pentru muncă la negru și deficiențe de securitate, în perioada aprilie - iunie

În cursul trimestrului II 2022, conform situţiei centralizatoare privind activitatea compartimentelor Control Relaţii de Muncă şi Control Muncă Nedeclarată, în cadrul acţiunilor de control, au fost efectuate 311 controale din care, 148 controale de fond, 153 controale având ca obiectiv numai identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și 10 controale având ca tematică respectarea unor legi speciale din domeniul relațiilor de muncă, de către angajatori.

În cadrul acestor controale au fost intervievate  pe baza fișelor de identificare un număr de 231 persoane.

Pentru neconformităţile constatate au fost sancţionaţi un număr de 23 angajatori, au fost dispuse 235 măsuri de remediere a deficiențelor constatate, au fost verificate un număr de 160 măsuri dispuse anterior, au fost aplicate 31 sancţiuni contravenţionale, dintre care 13 amenzi în valoare totală de 234.500 lei şi 18 avertismente scrise.

În conformitate cu Programul Cadru al ITM Botoșani, pe parcursul trim. II al anului 2022 au avut loc următoarele campanii și acțiuni:

Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia (ex: construcții, protecție și pază, service auto, depozite, comerț, etc).

Aceasta activitate se desfășoară pe parcursul întregului an și constă în identificarea și combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activitate în diferite domenii, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.

În acest sens, în perioada 01.04.2022 –30.06.2022, au fost efectuate un număr de 153 controale și au fost sancționați 10 angajatori. Au fost depistate prestând muncă  nedeclarată 18 persoane, din care 12  nu aveau încheiat contract individual de muncă (art.260,alin.1,lit.e din Codul muncii), 5 a căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în REGES cel târziu în ziua anterioară începerii activității (art.260,alin.1,lit.e^1) și una care se afla la muncă în afara programului de lucru prevăzut în contractul individual de muncă cu timp parțial (art.260,alin.1,lit.e^3).

Pentru folosirea muncii nedeclarate s-au aplicat 7 amenzi în valoare totală de 220.000 lei și 5 avertismente. Urmare a acțiunilor de control la cei 10 angajatori sancționați, s-au încheiat 6 contracte individuale de muncă și au fost înregistrate în REGES.

Toți angajatorii controlați au fost informați cu privire la situațiile de muncă nedeclarată reglementate de lege. În perioada de referință au fost transmise angajatorilor un număr de 286 scrisori informative privind munca nedeclarată subdeclarată și consecințele utilizării acesteia.

Acțiune de informare și verificare  a angajatorilor cu privire la registrul general de evidență a salariaților.

În cadrul acestei acțiuni, pe parcursul trimestrului II au fost eliberate un nr.de 30 adeverințe în baza documentelor existente  în arhiva ITM, au fost eliberate  un număr de 5530  certificate /rapoarte cu informații extrase din baza de date gestionată de Inspecția Muncii , au fost preluate la sediul I.T.M. un număr de 461 registre electronice ale salariaților, au fost eliberate un numar de 145 parole pentru transmiterea on-line a registrului electronic al salariaților, au fost înregistrate un număr de 36 contracte de ucenicie conform Legii nr.279/2005, s-au primit un număr de 34 notificări privind încheierea de contracte prestări servicii. Zilnic inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Contracte Colective de Muncă Monitorizare Relații de Muncă, sunt implicați în activități de organizare și distribuire a  carnetelor de muncă, prin colectarea de informații din bazele de date existente la nivelul instituției și înștiințarea titularilor, în vederea ridicării acestora.

În aceasta perioadă se aflau în evidența ITM  Botoșani un numar de 10173 carnete de muncă, din care au fost eliberate un număr de 34. În perioada 1 aprilie – 30 iunie 2022, inspectorii de muncă din compartimentul C.C.M.M.R.M. au soluţionat şi formulat răspunsuri la un număr de 470 adrese înaintate de către poliţie, organe fiscale, organe ale administraţiei publice locale, organe de urmărire penală, instanţe de judecată, alte instituţii ale statului, persoane fizice şi juridice.

În al – II - lea trimestru al anului 2022 s-au eliberat parole la un număr de 7 beneficiari pentru care zilierii desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional.

Tot în această perioadă, inspectorii din cadrul compartimentului C.C.M.M.R.M. au soluţionat în termenul legal adresele primite de la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Botoşani, pentru care, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, a fost interogată baza naţională de date organizată şi administrată de Inspecţia Muncii pentru un număr de 5030 persoane apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social de pe raza judeţului Botoşani.

Inspectorii din cadrul compartimentelor Control Relații de Muncă și Control Muncă Nedeclarată au efectuat 307 controale având ca tematică respectarea prevederilor HG nr.905/2017, s-au aplicat 4 sancțiuni, două cu avertisment și 2 cu amendă în cuantum total de 2000 lei și s-au dispus 62 de măsuri de remediere a deficiențelor constatate.

Acțiune de informare și verificare a modului în care angajatorii respectă prevederile art.129 din Legea nr.62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul acestei acțiuni care se desfășoară pe parcursul întregului an, se are în vedere controlul angajatorilor care au cel puțin 21 de salariați, cu privire la respectarea prevederilor art.129 din Legea nr.62/2011.

Ca urmare a acțiunilor de informare a angajatorilor cu privire la obligațiile ce le revin privind negocierea colectivă, în sem.II 2022, s-au înregistrat la Inspectoratul teritorial de muncă Botoșani 24 contracte colective de muncă și 2 acte adiționale de prelungire a celor ce urmau să expire.

S-au efectuat controale la 10 angajatori care aveau obligația de a iniția negocierea colectivă, s-au dispus 5 măsuri, toate fiind duse la îndeplinire.

Campania Națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniile fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase și comerțul cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate.

Campania s-a desfășurat în perioada 05 – 08 aprilie 2022. S-au efectuat 27 de controale, au fost identificate 2 persoane care prestau muncă nedeclarată, angajatorul fiind sancționat cu amendă de 40000 lei, s-au mai aplicat 7 sancțiuni pentru încălcarea altor prevederi din domeniul relațiilor de muncă din care 2 amenzi în cuantum total de 6000 lei și 5 avertismente și s-au dispus 30 de măsuri de remediere a deficiențelor constatate.

În domeniul Securitate şi Sănătate în Muncă

Conform situţiei centralizatoare privind activitatea compartimentelor Control Securitate şi Sănătate în Muncă şi Supravegherea pieţei şi îndrumare angajatori şi angajaţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în perioada 01.04.2022 –30.06.2022, în cadrul acţiunilor de control au fost efectuate un numar de 154 controale, din care 18 controale privind supravegherea pieţei, fiind controlate un număr de 95 produse.

Pentru neconformităţile constatate au fost sancţionaţi un număr de 120 angajatori, au fost dispuse 273 măsuri de remediere, au fost verificate un numar de 40 masuri dispuse anterior, au fost aplicate 262 sancţiuni contravenţionale, dintre care 13 amenzi în valoare de 98000 lei şi 249 avertismente.

Au fost comunicate 15 evenimente de către angajatori şi 3 evenimente au fost comunicate de către inspectorat Inspecţiei Muncii.

Au fost cercetate 17 evenimente de către angajatori şi avizate de I.T.M. şi 7 evenimente au fost cercetate de inspectorat şi avizate de Inspecţia Muncii. Au fost înregistraţi 16 accidentaţi în accidente de muncă, cu incapacitate temporară de muncă.

Acţiuni în domeniul S.S.M., conform Programului cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii  şi Programului propriu de acţiuni pentru anul 2022 al Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoşani

Campanie națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor – cod. CAEN 41, 42, 43.

Au fost controlate 4 unităţi, fiind constatate un număr de 8 deficienţe pentru care s-au dispus un număr de 8 măsuri fiind sancţionaţi un număr de 4 angajatori cu amenzi în valoare de 8.000 lei şi 6 avertismente.

Campanie națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși riscurilor de explozie şi incendiu în silozurile de cereale, fabricile de băuturi alcoolice, rafinării, industria minieră și în spitale.

Au fost controlate 5 unităţi, fiind constatate un număr de 18 deficienţe pentru care s-au dispus un număr de 19 măsuri fiind sancţionaţi un număr de 5 angajatori cu o amendă în valoare de 10.000 lei şi 18 avertismente.

Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2022, coordonat de către Comisia Europeană.

Au fost efectuate 18 controale privind supravegherea pieţei, fiind controlate un număr de 95 produse, nefiind constatate neconformităţi.

Acțiune de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoacă afecțiuni musculo-scheletice (AMS), precum și a măsurilor luate de angajatori în vederea prevenirii acestora.

Au fost controlate 8 unităţi, fiind constatate un număr de 11 deficienţe pentru care s-au dispus un număr de 11 măsuri fiind sancţionaţi un număr de 8 angajatori cu 11 avertismente.

Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mici (10 - 49 lucrători).

Au fost controlate 10 unităţi, fiind constatate un număr de 17 deficienţe pentru care s-au dispus un număr de 18 măsuri fiind sancţionaţi un număr de 10 angajatori cu 17 avertismente.

Acțiune pentru prevenirea bolilor profesionale determinate de stresul profesional.

Au fost controlate 5 unităţi, fiind constatate un număr de 14 deficienţe pentru care s-au dispus un număr de 14 măsuri fiind sancţionaţi un număr de 5 angajatori cu 14 avertismente.

Acțiune de verificare și control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în domeniul comerțului cu ridicata (CAEN 46).

Au fost controlate 3 unităţi, fiind constatate un număr de 10 deficienţe pentru care s-au dispus un număr de 10 măsuri fiind sancţionaţi un număr de 3 angajatori cu 10 avertismente.

(Comunicat de presă emis de ITM Botoșani)

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Cum se distribuie gratuit pastilele cu iod și de unde pot fi ridicate

Marţi, 9 August 2022
160

După cum s-a stabilit în iunie, persoanele cu vârsta de până la 40 de ani pot primi comprimate cu iodură de potasiu, ce vor putea fi utilizate în cazul apariției unor accid...

Gheorghe Hagi, categoric după remiza din FC Botoșani – Farul: „Meritam să câștigăm! A fost unul dintre cele mai bune meciuri”

Marţi, 9 August 2022
105

Gheorghe Hagi, managerul tehnic al echipei Farul Constanța, s-a declarat mulțumit de atitudinea elevilor săi în meciul cu FC Botoșani, însă este de părere că echipa sa ar fi meritat...

Marcel Ciolacu amenință cu alegeri anticipate dacă nu ajunge prim-ministru la vară

Marţi, 9 August 2022
59

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat marți, într-o conferință de presă la Parlament, că dacă nu se va face rotativa în ceea ce privește premierul, „nu e altă variantă...