Raport de activitatea al ITM pe 2020: amenzi de peste un miliard de lei

Raport de activitatea al ITM pe 2020: amenzi de peste un miliard de lei

În anul 2020, Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani a desfăşurat acţiuni de control, conform Programului propriu de acţiuni, aprobat de Inspecţia Muncii.

În domeniul Relaţii de Muncă (compartimentele Control Relaţii de Muncă şi Control Muncă Nedeclarată) în cursul anului 2020, inspectorii de muncă au efectuat controale la un număr total de 765 agenţi economici, cu 39.474 salariaţi, dintre care 22.915 femei şi 14 tineri cu vârste cuprinse între 15-18 ani. Unui număr de 42 de angajatori verificaţi li s-au aplicat 60 de sancţiuni contravenţionale, după cum urmează: 36 de amenzi în valoare totală de 730.500 lei şi 24 de avertismente. Au fost dispuse 949 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate în timpul controalelor.

Valoarea totală a amenzilor aplicate angajatorilor, pentru cele 34 de persoane depistate că desfăşurau muncă nedeclarată, este de 520.000 lei. 

Valoarea totală a amenzilor aplicate în cadrul domeniului Relaţii de Muncă în cursul anului 2020 este de 730.500 lei.

De asemenea, în cadrul domeniului Relaţii de Muncă, au fost desfăşurate o serie de acţiuni şi campanii, după cum urmează:

-Acţiune de informare și conştientizare a cetățenilor români aflați în căutarea unui loc de muncă în străinătate, cu privire la riscurile la care se pot expune prin necunoașterea prevederilor legale și de cunoaștere a instrumentelor de lucru ale Inspecției Muncii în domeniu.

-Acţiune de informare şi conştientizare a cetățenilor străini aflați pe teritoriul României, cu privire la condițiile de angajare și la drepturile pe care le au ca lucrători în România.

-Campania Naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia: construcţii, fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase, depozitarea şi comercializarea produselor cerealiere şi a produselor de panificaţie, industria lemnului, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, pază, unităţi care desfăşoară activitate pe timpul nopţii (restaurante, baruri, cluburi, discoteci, jocuri de noroc, unităţi de comerţ cu program non-stop, unităţi distribuţie carburant), colectarea şi reciclarea deşeurilor nepericuloase, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, alte prestări de servicii.

-Campanie Națională privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale referitoare la încheierea, modificarea, suspendarea, executarea, înregistrarea şi transmiterea în registrul general de evidenţă a salariaţilor a contractelor individuale de muncă cu timp parţial.

-Campanie Naţională privind verificarea respectării prevederilor legale cu privire la condiţiile de funcţionare şi procedura de înregistrare a persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României ca agenţi de plasare a forţei de muncă în străinătate.

-Campanie Naţională privind verificarea respectării de către persoanele juridice care desfăşoară activităţi de mediere şi plasare a forţei de muncă în străinătate, a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate şi a Normelor metodologice de aplicare aprobate prin HG 384/2001.

-Campania Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniile construcţii şi întreţinerea şi repararea autovehiculelor.

-Campania Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului în care se respectă dispoziţiile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniile fabricarea şi comercializarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte.

-Campania Naţională privind verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale referitoare la suspendarea şi executarea contractelor individuale de muncă.

-Campanie Națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor.

-Campanie Națională privind verificarea modului de respectare de către beneficiari a prevederilor Legii 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

-Campanie europeană de conştientizare a lucrătorilor şi a angajatorilor cu privire la beneficiile muncii declarate.

-Campanie Națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi respectarea normelor de securitate si sănătate în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii de activitate: fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase şi întreţinerea şi repararea autovehiculelor.

-Campania Naţională privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto în domeniul relaţiilor de muncă, a legislaţiei şi a directivelor europene ce vizează detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale transpuse în legislaţia naţională.

-Campania Națională pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru, securitatea și sănătatea în muncă, în vederea reducerii riscului de contaminare cu COVID -19.

„În perioada stării de urgentă, prin Decretul nr. 195 din 16 martie 2020, moment în care au fost suspendate controalele la angajatori, cu unele excepţii, acțiunile de informare au continuat atât  prin consiliere telefonică cât şi prin mijloace electronice. Inspectorii de muncă au fost implicați şi în procesarea solicitărilor de plată a indemnizațiilor de șomaj tehnic adresate AJPIS Botoșani”, a declarat Leo Kohut, inspector-șef al ITM

Activitatea în cadrul domeniului  Sănătate şi Securitate în Muncă

În cursul anului 2020 în cadrul domeniului Sănătate şi Securitate în Muncă (compartimentele Control Sănătate şi Securitate în Muncă  şi  Supravegherea  Pieţei)  au  fost  efectuatecontroale la   un număr de 627 unităţi, au fost depistate un număr de  1425  neconformităţi, dispuse 1496 măsuri. Au fost aplicate amenzi în valoare de 142.000 lei.

Campanii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

-Campanie națională privind obligațiile angajatorilor de a implementa, pe baza principiilor generale de prevenire, măsurile necesare pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea în șantierele temporare sau mobile.

-Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2020, coordonat de către Comisia Europeană.

Acţiuni în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă

-Acțiune de conştientizare şi control vizând modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici periculoşi.

-Acțiune de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive în silozurile de cereale, fabricile de produse de brutărie și produse de panificație, nutrețuri pentru hrana animalelor, băuturi alcoolice, mobilă și stațiile de distribuție a carburanților auto.

-Acțiune de verificare a modului de identificarea riscurilor care provoacă afecțiuni musculo-scheletice (AMS), precum și a măsurilor luate de angajatori în vederea prevenirii acestora.

-Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă  prevederile legale de

securitate și sănătate în muncă la transportatorii rutieri și la beneficiarii serviciilor de transport rutier.

-Acțiune de informare și control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime de securitate și sănătate în muncă de beneficiari – așezăminte de cult și prestatorii în

domeniul construcțiilor care desfășoară activități pe teritoriul acestora.

-Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă  prevederile legale la comercializarea articolelor pirotehnice.

-Acțiune de informare a angajatorilor care creează noi locuri de muncă și sprijinirea acestora pentru asigurarea unui mediu de muncă sigur și sănătos.                         

- Acțiune de control privind securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor vârstnici din IMM.

-Acţiune de instruire a inspectorilor de muncă cu atribuţii în domeniul supravegherii pieţei din inspectoratele teritoriale de muncă, cu privire la noul cadru legislativ european referitor la activitatea de supraveghere a pieţei şi conformitatea produselor, reglementată de Regulamentul (UE) 2019/1020 şi de ghidurile de aplicare.

În anul 2020, în cadrul compartimentului Sănătate şi Securitate în Muncă, au fost înregistrate 28 accidente de muncă, dintre care 27 cu incapacitate temporară de muncă şi unul mortal.

Au mai fost efectuate 4 cercetări de accidente mortale petrecute la locul de muncă, din cauze patologice.

Compartimentele SSM din cadrul inspectoratului au defăşurat activităţi de prevenire a infectării cu virusul SARS COV 2, prin transmiterea în format electronic, în perioada stării de urgenţă/alertă de adrese şi solicitări către angjatorii din domeniul privat şi public, privind măsurile care trebuie luate de către aceştia pentru evitarea infectării personalului (circa 700 de adrese), la care, marea majoritate a angajatorilor au răspuns:

-Informare și solicitare privind măsurile de prevenire și de protecție care trebuie luate și au fost luate de angajatori pentru prevenirea expunerii și infectării cu coronavirusul SARS COV 2;

-Informare privind Recomandarea (UE) 2020/403 a Comisiei din 13 martie 2020 privind  evaluarea conformității și procedurile de supraveghere a pieței în contextul amenințării COVID 19;

-Informare privind prevenirea infecţiei cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) în situaţia deplasărilor pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă.

„Precizăm  că, în baza Planului controlului tematic inopinat privind verificarea respectării măsurilor de prevenire și combatere a efectelor pandemiei COVID–19, al Instituției Prefectului Botoșani, am asigurat și asigurăm, prezența zilnică, a inspectorilor de muncă, la acțiunile de control comun, alături de reprezentanţii D.S.P. , D.S.V.S.A., I.P.J. , I.J.J. , I.S.U., C.J.P.C. Botoșani”, a transmis Leo Kohut, inspector-șef al ITM

Valoarea   totală   a   amenzilor   aplicate  de  către   ITM Botoşani,  în   cadrul  domeniilor Sănătate şi  Securitate  în  Muncă  şi  Relaţii  de  Muncă,  în  cursul anului 2020, este  de  872.500  lei.

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Două dintre cele trei victime au decedat, una a fost transportată la Iași cu elicopterul SMURD! (Video)

astăzi, 16:08
133

Echipajede de prim-ajutor au descoperit trei bărbați aflați în stop cardio-respirator. Toți trei au beneficiat de manevre de resuscitare, dar, din nefericire, doar unul a răspuns și a fost...

Tragedie la o fabrică de cașcaval din Botoșani, a fost solicitat și elicopterul SMURD! (Video)

astăzi, 14:33
6037

La fața locului au ajuns, în cel mai scurt timp, cinci echipaje din cadrul Detașamentului Dorohoi și Botoșani, cu două autospeciale de stingere dotate cu kit-uri de salvare din spații &ici...

Poliția avertizează: Nu plătiți pentru colete nesolicitate! Ce presupune metoda de înșelăciune „Coletul”!

astăzi, 14:18
103

Oamenilor le sunt solicitate pentru ridicarea acestor coletele, primite prin servicii de curierat, sume relativ mici, iar cei mai mulți le acceptă crezând că au fost comandate de un alt membr...