Mai sunt doar ceva mai mult de 10 zile până la termenul-limită în care se mai poate depune Declarația unică pe 2021

Mai sunt doar ceva mai mult de 10 zile până la termenul-limită în care se mai poate depune Declarația unică pe 2021

Persoanele fizice care au realizat anul trecut și estimează că vor realiza anul acesta venituri din alte surse decât cele salariale sau pentru care impozitul se reține la sursă – venituri realizate din România sau/și din străinătate, individual sau într-o formă de asociere – și profesioniștii care au primit în 2020 indemnizații de sprijin în contextul pandemiei de COVID-19 au obligația să completeze declarația unică (212), pe care să o depună la Fisc, până la termenul -limită din 25 mai.

Documentul trebuie depus și de persoanele care, deși nu au venituri fiscalizate sau acestea sunt sub plafonul de 12 salarii minime brute pe țară, vor să achite contribuții la pensii și sănătate.

Declaraţia unică (212) privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 14/2021, se completează atât pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate pe anul 2020, cât și pentru impozitul estimat şi a contribuţiilor sociale aferente pe anul 2021.

Iată și ce ve venituri trebuie declarate. Conform instrucțiunilor ANAF declarația trebuie completată de persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, potrivit Codului fiscal, provenind din:

- activităţi independente (profesii liberale, activități de producție, comerț, servicii), pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

- venituri din drepturi de proprietate intelectuală (drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor, brevete de invenţie, desene şi modele, mărci şi indicaţii geografice, topografii pentru produse semiconductoare şi altele asemenea), cu excepţia contribuabililor pentru care impozitul se reţine la sursă;

- cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se stabileşte în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli;

- activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

- piscicultură şi/sau silvicultură;

- transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului de investiţii;

- alte surse, pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei.

Conform Ordinului ANAF, declaraţia unică se depune şi de către profesioniştii, avocaţi şi persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe care au beneficiat de indemnizații de la stat, pentru șomaj tehnic/întreruperea activității și pentru Kurtzarbeit/timp de lucru redus în contextul măsurilor pentru gestionarea răspândirii noului coronavirus și stimularea ocupării forței demuncă.

Declaraţia unică se completează şi se depune şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri, nu sunt asigurate şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale (CAS – pensie, cota de contribuție de 25%) și asigurări sociale de sănătate (CASS – cotă de contribuție de 10%). Plata contribuțiilor este obligatorie pentru venituri peste plafonul de 12 salarii minime brute pe țară, la valoarea de la data depunerii declarației, și opțională dacă persoanele fizice obțin venituri sub acest nivel.

Pentru declararea veniturilor realizate în străinătate, potrivit ghidului ANAF, declarația unică se depune și de persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, și de persoanele fizice nerezidente, care îndeplinesc cel puțin una din condițiile de rezidență, respectiv centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România și/sau este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat și care realizează venituri în străinătate, supuse impozitării în România.

Conform Legii nr. 295/ 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, în cazul persoanelor fizice nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de venit, precum și a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 500 lei.

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Tudor Carare

COD PORTOCALIU de inundații pe Jijia și COD GALBEN pe râurile Siret și Prut până luni

astăzi, 13:30
359

Hidrologii au anunțat că există risc de inundații pe râurile Jijia, Siret și Prut. În aceste condiții, au instituit Cod Portocaliu pe Jijia până pe 21 iunie 2021, la ora 12:00...

Cu tot cu românii plecați în străinătate: Populația României va scădea la 13,65 milioane până în 2070

astăzi, 13:01
502

Populația României va scădea la 13,65 milioane de persoane până în 2070, de la 19,35 milioane de persoane în 2019, potrivit datelor Eurostat citate într-un amplu rapor...

Botoșaniul iese cu pași accelerați din pandemia Covid-19

astăzi, 12:31
619

Județul Botoșani are tot mai multe zile în care oficialii anunță că nu mai înregistrează niciun caz de Covid -19.Datele făcute publice de Direcția de Sănătate Publică de la ...