Instanțele nu mai pot înlătura sau reduce suspendarea dreptului de a conduce aplicată ca sancțiune complementară

Instanțele nu mai pot înlătura sau reduce suspendarea dreptului de a conduce aplicată ca sancțiune complementară

Analiza proporționalității sancțiunii complementare de suspendare a dreptului de a conduce în cadrul plângerilor contravenționale nu va mai fi posibilă.

Dacă până acum exista practică judiciară de admitere în parte a plângerilor contravenționale, în sensul că instanțele de judecată analizând proporționalitatea sancțiunii complementare a suspendării dreptului de a conduce procedau fie la înlăturarea sancțiunii complementare, fie la reducerea perioadei de suspendare, de la publicarea deciziei  RIL în Monitorul Oficial, instanțele nu vor mai putea examina proporționalitatea sancțiunii complementare amintite, singura posibilitate de anulare a sancțiunii complementare fiind admiterea în totalitate a plângerii contravenționale.

În şedinţa din 12 aprilie 2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, legal constituit, a soluţionat sesizarea Colegiului de conducere al Curții de Apel Constanţa și a pronunțat următoarea soluţie:

Decizia nr.5 în dosarul nr.3373/1/2020

Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanţa și, în consecință, stabilește că:

„În interpretarea dispoziţiilor art. 96 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) şi art. 109 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (5), art. 21 alin. (3) şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, instanţa de judecată, învestită cu soluţionarea plângerii contravenţionale formulate împotriva unui proces-verbal de contravenţie, prin care s-a aplicat sancţiunea complementară a suspendării temporare a exercitării dreptului de a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, NU are posibilitatea să examineze proporţionalitatea acestei sancţiuni complementare”.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Cu alte cuvinte, sancțiunea complementare de suspendare a dreptului de a conduce în cadrul plângerilor contravenționale nu va mai fi posibilă de către instanțe.

 

Spune-ne opinia ta