Inspecțiile Inspectoratului Școlar Județean confirmă eforturile profesorilor și elevilor de la Botoșani de a face față învățământului on-line

Inspecțiile Inspectoratului Școlar Județean confirmă eforturile profesorilor și elevilor de la Botoșani de a face față învățământului on-line

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani a anunțat astăzi că în perioada 14-18 decembrie 2020 a efectuat o inspecție tematică în toate școlile botoșănene.

Tematica de control a vizat organizarea unităților de învățământ, în contextul pandemiei, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor stabilite prin intermediul țintelor strategice ale Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, cu privire la coordonarea și monitorizarea, prin intermediul inspecției școlare, a implementării eficiente a curriculumului și a modalităților de evaluare, cu scop de orientare și optimizare a învățării, a anunțat IȘJ Botoșani.

Obiectivele controlului au fost următoarele: verificarea notării ritmice a elevilor și consemnarea notelor/calificativelor în cataloage, organizarea ședințelor cu părinții, conform programărilor, în regim exclusiv online, verificarea planurilor remediale pentru elevii aflați în situație de corigență la momentul controlului, informarea părinților/reprezentanților legali cu privire la: situaţia şcolară, comportamentul elevilor, frecvenţa acestora la ore sau în cazul în care elevul înregistrează absenţe nemotivate, situaţii de corigenţă, sancţionări disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare.

“În urma desfășurării activităților specifice, inspectorii școlari au constatat că notarea ritmică este asigurată, ședințele cu părinții au fost organizate, conform planificărilor, în procent de peste 99%,  iar modul de organizare al ședințelor a fost exclusiv online în 97% dintre unitățile de învățământ. De asemenea, s-a constatat că există suficiente note/calificative consemnate în toate unitățile de învățământ din județ, iar situațiile școlare ale elevilor au fost comunicate părinților/reprezentanților legali în 93% dintre școli”, a explicat într-un comunicat de presă profesorul Ana-Maria Loghin, purtătorul de cuvânt al Inspectoratul Școlar Județean Botoșani.

IȘJ a mai precizat că în aproape jumătate dintre unitățile școlare de la nivelul județului Botoșani există cel puțin un elev în situație de corigență la momentul efectuării controlului, dar pentru elevii aflați în această situație școlile au întocmit planuri remediale de intervenție în procent de 93%.

Recomandările inspectorilor școlari au vizat, mai ales, respectarea prevederilor ROFUIP, a Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului și menținerea comunicării cu familiile elevilor, în așa fel încât învățarea să se realizeze în condiții optime.

 

Spune-ne opinia ta