Apartamente noi în clădiri cu durata maximă de viață, peste standarde

Apartamente noi în clădiri cu durata maximă de viață, peste standarde
 
În conformitate cu  Eurocod - Bazele proiectării structurii, durata de viaţă proiectată pentru clădirile de locuit este de 50 ani. Orice construcție este supusă de-a lungul perioadei de viaţă unei diversități de acţiuni exterioare, determinând fenomene care îi scad timpul de viață proiectat, iar dacă aceasta n-a beneficiat de o proiectare și de o întreținere corespunzătore, apar fenomenele de coroziune, oxidare şi carbonatare, ce afectează grav elementele din beton armat, și, cu impact negativ asupra performanțelor clădirii, conduc la scăderea limitei duratei de viață pe care construcția o poate atinge.
 
În consecinţă, structura unei clădiri trebuie proiectată astfel încât deteriorarea pe durata de viaţă proiectată să nu afecteze performanțele construcției sub cele previzionate în mediul respectiv, iar clădirea trebuie întreținută corespunzător, permanent, pentru a nu se instala fenomenul de oboseală. Ca un exemplu din viaţa curentă, în medicină fenomenul de oboseală este asociat persoanelor în vârstă sau acelora care au depus un efort considerabil. 
 

 
UNIQUE Residence nu face excepții când vine vorba despre proiectarea de calitate, respectiv asigurarea performanțelor optime ale clădirilor dezvoltate, pentru atingerea duratei maxime de viață în toate proiectele sale.
În contextul evoluției situaţiei epidemiologice actuale, în condițiile respectării stricte a măsurilor de combatere a noului coronavirus dispuse pe teritoriul României, asigurând protecția tuturor acelora cu care lucrăm, a partenerilor și colaboratorilor cu care interacționăm, a dumneavoastră, a noastră a tuturor, ne pregătim să demarăm lucrările de execuție la cel mai nou ansamblu de apartamente Made To Measure marca UNIQUE Residence, situat în centrul Botoșaniului, lângă Biserica Sf.Dumitru, pe str. Aleea Maxim Gorki nr.6.ATINGE durata maximă de viață!
 
Proiectele rezidenţiale de excepție ale grupului de firme FORMENS, dezvoltate în patru zone ale Botoșaniului, în Iași și în Focșani - stadii de realizare:
 
Focșani, Str. Cuza Vodă nr. 58 - în faza de autorizare, premergătoare PUZ-ului.
(P).