(A) ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA LICITAŢIEI PUBLICE PENTRU CONCESIONAREA UNUI IMOBIL-TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2.000 MP, PROPRIETATE PRIVATĂ A ORAȘULUI BUCECEA

(A) ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA LICITAŢIEI PUBLICE PENTRU CONCESIONAREA UNUI IMOBIL-TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2.000 MP, PROPRIETATE PRIVATĂ A ORAȘULUI BUCECEA

Orasul Bucecea organizează în data de 28.12.2021, ora 12.00, la sediul din Bucecea, jud. Botoșani, licitație publică pentru concesionarea unui imobil - teren proprietate privată a Orașului Bucecea.

1.Informaţii generale privind concedentul :
Orașul Bucecea, cu sediul în Bucecea, jud. Botoșani,cod fiscal 3643876,
tel. 0231550112 – int. 108, fax 0231550123,
e-mail : achizitiipubliceprimariabucecea@yahoo.com

2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii :
-teren intravilan din domeniul privat al orasului , în suprafață de 2.000 mp, situat în PC 1115.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
-documentaţia de atribuire a fost publicată pe site-ul oficial www.primariabucecea.ro .Documentaţia de atribuire se poate procura și de la sediul Primăriei orașului Bucecea, pe baza unei solicitări scrise adresate Serviciului FC-RU, Compartiment achizții publice.
-data limită pentru solicitarea clarificărilor : 17.12.2021, ora 12.00

4.Informaţii privind ofertele:
  4.1. data limită de depunere a ofertelor  -  27.12.2021, ora 12:00.
  4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele – Primăria Orașului Bucecea, jud. Botoșani
  4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă  - ofertele se vor depune într-un singur exemplar, în plic sigilat la sediul UAT Oraș Bucecea, cu respectarea specificațiilor din caietul de sarcini.
Instrucțiunile privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor sunt precizate în Documentația de atribuire, cap. 4.

5.criteriul de atribuire : cel mai mare nivel al redevenței

6.nivelul minim al redevenței : 1.390,00 lei/an
 
7. data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor :
-28.12.2021,ora 12:00 - Primăria orașului Bucecea

8. garanția de participare se constituie conform legii.

9. data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării – 07.12.2021.

10.Soluționarea litigiilor apărute în legatură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificările și completările ulterioare.

           

Primar,                                                  Secretar general al orașului,            
    ec.Gheorghiu Angel                                                  jr.  Alupoaiei Paulică

 

 

 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Zeci de mii de tichete pentru vaccinați vor ajunge la Botoșani

Vineri, 28 Ianuarie 2022
548

Săptămâna viitoare vor ajunge la Botoșani 38.700 de tichete pentru persoanele care s-au imunizat împotriva infecției cu virusul Covid-19 după data de 1 septembrie cu schema completă,...

Activități de cunoaștere a istoriei și specificului local, încheiate cu un spectacol de gală pentru cercetașii din județ

Vineri, 28 Ianuarie 2022
173

În cinstea Unirii Principatelor Române de la 1859, în perioada 22-24 ianuarie, a.c. Centrul Județean de Voluntariat Botoșani alături de cercetași, tineri și voluntari din județ...

Rata șomajului este de 2,07% în județul Botoșani

Vineri, 28 Ianuarie 2022
136

La sfârșitul lunii decembrie a anului 2021, în județul Botoșani erau înregistrați 2.835 de șomeri, rata șomajului fiind de 2,07%, informează Agenția Județeană pentru Ocupar...