Valoarea tichetelor de creșă se majorează, începând de la 1 octombrie, cu 10 lei.

Valoarea tichetelor de creșă se majorează, începând de la 1 octombrie, cu 10 lei.

Românii vor primi mai mulți bani odată cu primirea tichetelor de creșă, modificarea aplicându-se începând cu luna octombrie a acestui an.

Așadar, tichetele de creșă s-au majorat cu 10 lei, începând cu luna octombrie. Aceste tichete se acordă angajaților care nu beneficiază de concediu pentru creșterea copilului care are vârsta de sub 2 ani sau copii cu handicap de până la 3 ani.

Astfel, dacă până în prezent valoarea lor era de 450 de lei, părinții vor primi începând cu luna octombrie suma de 460 de lei, sumă ce va fi păstrată până în martie 2020.

Acestea se acordă doar unuia dintre părinți și pot fi folosite doar pentru plata taxei de creșă unde a fost copilul înscris.

Tichetele de creșă sunt reglementate în România prin Legea 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și tichetelor de creșă, precum și de Normele Metodologice de aplicare a acesteia.

Societățile comerciale, regiile autonome, societățile și companiile naționale, instituțiile din sectorul bugetar, unitățile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum și persoanele fizice care încadrează personal pe bază de contract individual de muncă pot acordă bilete de valoare sub formă tichetelor de creșă.

Acestea se acordă angajaților proprii, pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani și se asigură integral din costurile angajatorului.

Prin intermediul tichetelor de creșă se pot achita numai taxele creșei unde este înscris copilul salariatului. Valoarea sumei lunare acordate sub formă de tichete de creșă se indexează semestrial cu indicele inflației comunicat de Institutul Național de Statistica și se stabilește prin Ordin al Ministrului Muncii și Justiției Sociale.

Tichetele de creșă se pot acordă lunar angajaților care nu beneficiază de concediul și de indemnizația acordate pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap, pe bază de cerere, conform prevederilor înscrise în Regulamentul Intern de acordare a tichetelor încheiat la nivelul companiei.

Tichetele de creșă se pot distribui salariaților pentru fiecare dintre copiii lor naturali, inclusiv pentru fiecare copil adoptat, încredințat în vederea adopției sau dat în plasament, precum și pentru cei cărora li s-a instituit tutelă, cu excepția celor dați în plasament la asistentul maternal profesionist și a celor pentru care s-a dispus măsură plasamentului de urgență.

 Cererea va fi însoțită de următoarele elemente:

 1.actul doveditor eliberat de creșă sau, după caz, unitatea educațională la care este înscris copilul

 2.declarație pe propria răspundere că celălalt părinte sau, după caz, tutorele nu beneficiază de tichete de creșă

 3.declarație pe propria răspundere că celălalt părinte nu beneficiază de concediul și indemnizația care se acordă pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap

 4.livretul de familie. În situația în care nu a fost eliberat livretul de familie, cererea va fi însoțită de copia certificatului de naștere al copilului sau a extrasului de naștere. În cazul în care s-a prezentat extrasul de naștere, beneficiarul tichetelor de creșă are obligația că în termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de naștere să depună copia acestuia la angajator

 5.alte documente solicitate de angajator, după caz, potrivit regulamentului intern menționat mai sus

Angajatorii, împreună cu organizațiile sindicale, sau acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții salariaților, stabilesc de comun acord unitățile emitente ale tichetelor de creșă și prevederi referitoare la:

 1.stabilirea concretă a activităților, destinațiilor și evenimentelor care se încadrează în cheltuielile sociale, pentru care se vor acordă salariaților tichete cadou și tichete de creșă și care vor face obiectul contractelor comerciale de prestări de servicii cu unitățile emitente de tichete de creșă

 2.unitatea emitentă a tichetelor de creșă cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzătoare și a tichetelor cadou în cazul cheltuielilor sociale

 3.unitățile emitente de tichete de creșă cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzătoare, în cazul în care copiii salariaților sunt înscriși la creșe care au încheiate contracte comerciale de prestări de servicii cu unități emitente diferite

 4.valoarea lunară a tichetelor de creșă și data la care se distribuie salariaților

 5.criteriile de selecție privind stabilirea salariaților care primesc tichete de creșă, ținând seamă de condițiile concrete de lucru în care își desfășoară activitatea unele categorii de salariați, de prioritățile socioprofesionale și de alte elemente specifice activității

 6.documentația pe care trebuie să o prezinte salariatul angajatorului în vederea acordării de tichete de creșă

 7.criterii și perioade pentru care salariații nu primesc tichete de creșă

 8.criterii de stabilire a unității emitente cu care vor contracta achiziționarea tichetelor de creșă

Conform prevederilor art. 76 alin. 3 lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal coroborat cu normele de aplicare a acestuia, tichetele de creșă reprezintă venit asimilat salariilor, supuse impozitul pe venit în cotă de 10%.   

 Cu referire la contribuțiile sociale obligatorii, contravaloarea tichetelor de creșă nu este inclusă în bazele de calcul a acestora, conform art. 142 lit. r) coroborat cu art. 157 alin. 2 și cu art. 220^4 alin. 2 din Codul Fiscal.   

 Astfel, putem concluzionă că tichetele de creșă sunt bilete de valoare cu scopul de a achita o parte din costurile creșelor, ce pot fi acordate de către angajatori salariaților proprii pentru copii în vârstă de până la 3 ani, în situația în care aceștia nu beneficiază de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului.   

 Asemănător tichetelor de masă, acestea beneficiază de facilități fiscale, fiind exceptate de la plată contribuțiilor sociale. Astfel, acestea devin un instrument de motivare a personalului ce nu implică costuri suplimentare majore.

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Tudor Carare

Botoșănean amendat la Vatra Dornei pentru viteză la volanul unui autovehicul cu remorca

Joi, 4 Iunie 2020
465

La 03.06.2020, un echipaj rutier din cadrul Poliției municipiului Vatra Dornei a oprit pentru control pe DN 17 în comuna Dorna Candrenilor autoturismul ce tracta o remorcă condus de un bărbat...

Lucrările la terenul de sport din Răuseni au fost finalizate

Marţi, 19 Mai 2020
530

La aproape un an de zile de la startul investiției, lucrările la terenul de sport din comuna Răuseni au fost finalizate.După cum ne-a spus primarul comunei, Maria Jijie, investiția a costat ...

Elevii din comuna Lunca au primit tablete din partea primăriei pentru cursuri on-line

Duminică, 17 Mai 2020
759

Elevii școlilor din comuna Lunca au intrat în aceste zile în posesia tabletelor cu internet gratuit cumpărate de autoritățile locale.În total, administrația locală de la Lu...