(P). Anunț finalizare proiect P.O.R. 2.1.A Microîntreprinderi

(P). Anunț finalizare proiect P.O.R. 2.1.A Microîntreprinderi

ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE TEHNOLOGICE ÎN SCOPUL CREĂRII UNEI ACTIVITĂȚI NOI ÎN CADRUL S.C. PALTINUL INTERAX PROIECT S.R.L.,

ÎN MUNICIPIUL BOTOȘANI, JUDEȚUL BOTOȘANI”

 

 

Numele beneficiarului: S.C. PALTINUL INTERAX PROIECT S.R.L.

Numele programului: PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Numele Autorității de Management: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Numele Organismului Intermediar: AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-EST

Obiectivele proiectului:

  1. Înființarea unei Hale de producție panouri de lemn;
  2. Achiziționarea de echipamente și utilaje tehnologice noi;
  3. Crearea a 5 noi locuri de muncă și menținerea acestora pentru o perioadă nedeterminată de timp.

Rezultatele proiectului:

  • 1 Hală de producție panouri de lemn, nou înființată;
  • 16 echipamente/utilaje tehnologice specifice fabricării panourilor de lemn (cod CAEN 1621) – achiziționate;
  • 5 pesoane angajate ca urmare a realizării/implementării proiectului.

Impactul proiectului la nivel local:

  • Utilizarea forței de muncă locală;
  • Promovarea principiilor privind egalitatea de gen, nediscriminarea, promovarea drepturilor persoanelor din categorii defavorizate, utilizarea eficientă a resurselor;
  • Dezvoltarea mediului de afaceri local și regional.

Valoarea totală a proiectului: 1.470.979,19 lei.

Valoarea finanțării nerambursabile: 894.293,12 lei, din care fonduri FEDR – 760.149,15 lei și fonduri Bugetul Național – 134.143,97 lei.

Data începerii proiectului: 11.06.2018

Data finalizării proiectului: 29.02.2020

Societatea comercială PALTINUL INTERAX PROIECT S.R.L., în calitate de beneficiar, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul “Achizitionarea de echipamente si utilaje tehnologice in scopul crearii unei activitati noi in cadrul S.C. PALTINUL INTERAX PROIECT S.R.L., in Municipiul Botosani, Judetul Botosani”, cod SMIS 112273, proiect finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 “Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatarii economice a ideiilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, în baza contractului de finanțare 2381 / 11.06.2018.


 

 

Vezi alte știri publicate de Ionut Iosub

Cum alegem casele de pariuri bune

Vineri, 10 Iulie 2020
135

Atunci când vorbim despre case de pariuri în România. nu putem să ne referim decât la case de pariuri licențiate conform normelor Oficiului Național  pentru Jocuri de N...

De ce un apartament nou? Recompartimentarea fără a afecta structura de rezistenţă

Vineri, 10 Iulie 2020
150

Câți dintre cei care locuiesc la bloc nu s-au gândit ca la un moment dat, pentru un confort sporit, să redimensioneze spațiile, să aducă modificări propriilor apartamente? Mai mult, ...

Ultimele două săptămâni în care se mai fac angajări pentru cea mai nouă fabrică Electroalfa

Joi, 9 Iulie 2020
1093

Compania intenționează să își completeze echipa de management (șefi atelier), cea de inginerie mecanică (proiectanți, tehnologi) și echipa de muncitori în producție pentru următo...