Controale în restaurantele din Botoşani care organizează petreceri de Revelion

Restaurantele din judeţul Botoşani, unde vor fi organizate mese festive în noaptea de Revelion, au fost verificate de inspectorii Inspecţiei de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani.

Controale în restaurantele din Botoşani care organizează petreceri de Revelion

Acţiunea a avut ca scop preîntâmpinarea, reducerea sau eliminarea riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora, protecţia populaţiei, mediului, bunurilor şi valorilor.

Pe timpul controalelor s-a urmărit respectarea condiţiilor de securitate la incediu şi/sau protecţie civilă stabilite pentru construcţii şi/sau amenajări; dotarea cu mijloace de primă intervenţie pentru stingerea incendiilor şi starea acestora (stingătoare, hidranţi interiori, accesorii la panourile de incendiu); starea căilor de acces şi evacuare (interioare şi exterioare); existenţa rezervelor de apă pentru incendiu şi asigurarea protecţiei anti-îngheţ a acestora; respectarea prevederilor normative la exploatarea instalaţiilor, aparatelor şi echipamentelor electrice şi electronice, sistemelor de încălzire locală sau centrală; modul de marcare a spaţiilor /locurilor în care fumatul este interzis, precum şi amenajarea spaţiilor şi locurilor pentru fumat; instruirea personalului privind modul de acţiune în cazul situaţiilor de urgenţă, dar şi asigurarea sistemelor de anunţare şi alertare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă.

Pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la prevenirea situaţiilor de urgenţă au fost aplicate 45 de sancţiuni contravenţionale din care 16 de amenzi în cuantum de 8.500 lei. Amenzile au fost aplicate pentru neverificarea instalaţiilor electrice sau utilizarea acestora cu improvizaţii, lipsa iluminatului de evacuare, neorganizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă şi neîntocmirea planului de evacuare.

“Operatorilor economici li s-a transmis regulile şi măsurile ce se impun pentru desfăşurarea în condiţii de securitate privind apărarea împotriva incendiilor, precum şi alte aspecte cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice de Revelion şi interzicerea unor activităţi cu risc de incendiu”, a precizat col. Cristian Amarandei, şeful ISU Botoşani.

S-a interzis folosirea flăcării : lumânări, făclii, torţe şi altele asemenea pe timpul spectacolelor desfăşurate în restaurante sau pentru ambianţă ori divertisment în restaurante.

În situaţia organizării jocurilor de artificii cu articole pirotehnice, se va solicita Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani, emiterea acordului pe baza documentelor necesare conform OIG 1045 din 2007.

Totodată, li s-a atras atenţia ca numărul persoanelor participante să nu depăşească capacitatea maximă admisă a sălilor, prevăzută în documentaţiilor tehnice.

Nerespectarea măsurilor de prevenire stabilite de către operatorii economici care organizează mese festive de Revelion, atrage răspunderea contravenţională în conformitate cu prevederile legale privind apărarea împotriva incendiilor.

 

Spune-ne opinia ta