Din această lună, vânzarea terenurilor agricole din România se supune unei legi mult mai stricte: terenurile mai pot fi revândute după 8 ani și cu impunerea unui impozit de 80%

Din această lună, vânzarea terenurilor agricole din România se supune unei legi mult mai stricte: terenurile mai pot fi revândute după 8 ani și cu impunerea unui impozit de 80%

Începând din această lună, toate vânzările de terenuri agricole se supun unor noi reguli, care sunt mult mai stricte. De exemplu, ele nu vor mai putea fi revândute mai devreme de 8 ani decât cu impunerea unui impozit substanţial, de 80%.

Legea va îngreuna vânzarea terenurilor agricole și a intrat complet în vigoare de la 1 februarie 2021, după o serie de amânări şi derogări aplicate tranzacţiilor aflate în derulare atunci când legea a intrat în vigoare. Legea a fost adoptată în august 2020.

Începând cu 1 februarie orice tranzacţie cu terenuri agricole, inclusiv tranzacţiile care erau în derulare în data de 13 octombrie şi care nu au fost încă finalizate, va trebui să fie încheiată după noile reguli.

Legea privind vânzarea terenurilor agricole prevede că, la vânzarea unui teren, primul drept de preempţiune revine co-proprietarilor şi rudelor, iar următoarele două proprietarilor de investiţii agricole realizate pe acel teren sau pe terenurile vecine ori arendaşilor, în anumite condiţii. Tinerii fermieri beneficiază de al patrulea drept de preempţiune, fiind urmaţi de institute de cercetare, vecini şi alte instituţii ale statului.

În cazul în care titularii dreptului de preempţiune nu îşi manifestă intenţia de a cumpăra terenul în termenul legal de 45 de zile lucrătoare de la afişarea ofertei de vânzare, acesta se poate vinde altui cumpărător (persoană fizică sau juridică), prioritar celor care respectă mai multe condiţii cumulative (spre exemplu, ca potenţialul cumpărător să fi desfăşurat activităţi agricole pe teritoriul naţional pe o perioadă de cel puţin cinci ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenului respectiv) şi, în cele din urmă, oricărei alte persoane fizice sau juridice.

Dincolo de restricţiile impuse la selectarea cumpărătorului, actul normativ prevede şi o „penalitate” pentru revânzarea terenului la mai puţin de opt ani de la achiziţie, respectiv un impozit de 80% pe câştig (diferenţa dintre preţul de vânzare şi preţul iniţial de cumpărare).

Aceeaşi cotă de impozitare se aplică şi în cazul înstrăinării directe sau indirecte, înainte de împlinirea a opt ani de la cumpărare, a pachetului de control al societăţilor care au în proprietate terenuri agricole situate în extravilan şi care reprezintă mai mult de 25% din activele acestora.

Legea prevede şi ca impozitul pe profit datorat ca urmare a vânzării să fie ajustat în aşa fel încât să nu se ajungă la o dublă impozitare a câştigului.

 

Spune-ne opinia ta