Antrenorii echipelor de Liga a IV-a si a V-a, invitati sa obtina LICENTA UEFA!

Antrenorii echipelor de Liga a IV-a si a V-a, invitati sa obtina LICENTA UEFA!
Conform hotărârii Comitetului Executiv al F.R.F. si prevederilor statutului antrenorului de fotbal, cluburile din campionatele judeţene vor avea obligativitatea de a fi pregătite de persoane calificate-licenţiate (cel putin licenta C UEFA).

Vor fi admişi la cursul in vederea oţinerii licenţei C UEFA următorii:

- absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat
- actualii instructori remarcaţi prin activitatea prestată
- tineri cu vârsta minimă de 18 ani, fete şi băieţi, care au practicat sau practică fotbalul
- persoane cu pasiune pentru fotbal care au un profil moral corespunzător

Candidaţii işi vor intocmi un dosar care trebuie să cuprindă următoarele :

- cerere tip
- fotocopie după CI, certificat de naştere, diplomă de bacalaureat şi după carnetul de instructor (acolo unde este cazul)
- cazier juridic
- adeverinţa medicală din care să rezulte că este sănătos clinic
- chitanţa doveditoare achitării taxei (125 lei)

Examenul de admitere constă intr-o probă practică (joc la două porţi) şi o probă teoretică (scris – subiecte din regulamentul de joc şi cultură generală fotbalistică). Ambele examene se vor nota cu calificative de la 1 la 10, iar nota finală va fi obţinută prin media aritmetică a celor două note şi trebuie să fie de minim 6.

Candidaţii declaraţi admisi, vor urma pe plan local cursul pentru obţinerea licenţei C UEFA, după un program care va fi comunicat ulterior de către Comisia Tehnică a AJF. Evaluarea finală va consta intr-un examen teoretic (curs – programa) şi unul practic prin conducerea unor părţi dintr-o lecţie de antrenament sau a unui antrenament in totalitate cu teme stabilite de comisie. Aceasta va fi alcătuită din preşedintele Comisiei Tehnice din cadrul AJF impreună cu doi membri şi un delegat din partea SFA din cadrul FRF.

Lista absolvenţilor in urma evaluării finale, impreună cu două poze ale acestora, va fi prezentată secretariatului Şcolii Federale de Antrenori a FRF, de către delegatul AJF Botoşani in vederea eliberării diplomelor şi a cardurilor cu licenţa C UEFA.

Inscrierea candidaţilor va avea loc in perioada 09–27. 03 2015 la sediul AJF Botoşani, ComisiaTehnică.Relaţii Tel. 0741249406 Preşedinte Comisia Tehnica, 0744622314 Presedinte AJF Botosani sau telefon/Fax: 0231-516877 - Sediul AJF.

(Comunicat de presa)

 

Spune-ne opinia ta