Omisiuni în declaraţiile beneficiarilor, cauza plăţilor ilegale efectuate de o instituţie botoşăneană!

Cel mai bun control de până acum: aşa a fost caracterizat auditul Curţii de Conturi la o instituţie botoşăneană ce gestionează milioane de lei. Cauzele deficienţelor au fost identificate, urmând să fie corectate, iar prejudiciile recuperate.

Omisiuni în declaraţiile beneficiarilor, cauza plăţilor ilegale efectuate de o instituţie botoşăneană!

Recent, inspectorii Camerei de Conturi Botoşani au finalizat acţiunea de audit la Agenţia Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Botoșani, referitoare la unele categorii de beneficii de asistență socială pentru anul 2016, control care s-a extins asupra beneficiilor sociale plătite și în anul 2015.

Directorul AJPIS, Sebastian Tocariu, spune că din procesul-verbal încheiat de inspectori rezultă că au fost estimate plăți nelegale în sumă de 131.207 lei, care nu depășesc nivelul pragului de semnificație stabilit la valoarea de 1.181.533 lei.

"Activitatea de control în vederea reducerii riscului de eroare, fraudă, corupție în gestionarea beneficiilor de asistență socială a avut un impact pozitiv, luând în considerare faptul că ponderea erorilor precum și ponderea suspiciunilor confirmate a scăzut considerabil. Practic, în procesul-verbal încheiat de Camera de Conturi în anul 2015, valoarea plăților nelegale estimate a fost de 352.511 lei, estimările din acest an fiind mai mici de trei ori", explică Sebastian Tocariu.

Prejudiciile existente la beneficiile de asistență socială au fost cauzate de nedeclararea de către solicitanți a faptului că ori dețin clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu, ori că dețin terenuri de împrejmuire a locuinței care depășesc 1.000 mp în zona urbană.

Alţii au omis să declare că dețin mai multe autoturisme sau motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani sau că au realizat venituri mai mari decat cele declarate. Au fost însă şi situaţii în care anchetele sociale efectuate de persoanele cu atribuții în domeniul asistenței sociale din cadrul primăriilor nu au stabilit corect situația reală a solicitanților, iar reprezentanții primăriilor nu au făcut verificări prin anchete sociale asupra modificărilor intervenite in situația famililor beneficiare.

"În prezent are loc verificarea tuturor suspiciunilor în vederea stabilirii cu exactitate a valorii prejudiciului pentru emiterea tuturor deciziilor de debit", adaugă Sebastian Tocariu.

 

Spune-ne opinia ta