MAGDA URSACHE: Construcţia deconstrucţiei (I)

În pofida lătrăilor, oamenii întregi n-au considerat sentimentul naţional ilegitim sau că n-ar fi firesc ataşamentul faţă de pământul patriei, de limba comună, de religia comună, adică pilonii care susţin naţiunea. Şi cum se manifestă identitatea, decît prin limbă şi religie? Or, ni se bagă-n cap că religia creştin ortodoxă e o tară în societatea deschisă, înălţată pe umerii lui Marx. Eşti creştin, eşti cretin, susţine un blogger iritat de ortodoxie. 

MAGDA URSACHE: Construcţia deconstrucţiei (I)


Foto: art-emis.ro

Să-l ascultăm pe Jules Michelet (1859, vă rog !), istoric onest, adresîndu-se românilor: "Nu invidiaţi vechile popoare, ci priviţi-l pe al vostru. Cu cât veţi săpa mai adînc, cu atît veţi vedea ţîşnind viaţa".
 
Există un compromis din laşitate şi unul din lichelism. Paul Goma croieşte vocabula scriitruc după politruc . Şi cîţi intelectuali n-au morala ruptă-n coate, dorindu-şi, conform tendinţelor, să trăiască, în pat cu Zeitgeist-ul, în Amoralia. 
 
Tot în tendinţe, se apreciază "dispreţurile" pentru ideea naţională. Însă, odată suspendat tripticul naţiune/parohie/familie, ajungem la vid social, la acea formă fără fond numită "umanism găunos, care combate naţionalismul, dragostea faţă de neam şi de patrie" (Mircea Platon, Ce-a mai rămas de apărat, Eikon, 2016).

Carol al II-lea a făcut România mică, nemţeşte -lupeşte. Nouă de ce ne-ar păsa de Marea Unire, cînd se aşteaptă fragmentări teritoriale? Federalizarea nu-i pentru ghermani o neagră perspectivă, nici de-românizarea pentru cei alergici la ceea ce H.- R. Patapievici numeşte " vulgata patriotică a istoriei naţionale." 

Bărbaţii Unirii au fost trimişi în temniţe, supuşi martirajului. Intelighenţia mercenară  de ce ar repeta soarta lor, când se poate delecta cu jocuri în jacuzzi? Avem nevoie de modele morale sau de analfabeţi morali?

Elita subţire a citit, desigur, A supraveghea şi a pedepsi (Michel Foucault, 1975), cunoaşte primejdia de a fi monitorizată de Secu. S-a tăiat capul balaurului, dar s-au ivit în loc şapte " servicii", gradul de risc fiind în creştere. Ştie bine intelighenţia că naţionaliştii au fost mereumereumereu suspectaţi, marginalizaţi, ostracizaţi, blamaţi. Pe Ion Flueraş l-au bătut pînă-n moarte, la Gherla, cu saci de nisip.

Alexandru Lapedatu, fost preşedinte al Academiei, a murit la Sighet, după 4 luni de arest. Aurel Vlad, fost ministru de Finanţe, arestat la 75 de ani, în 1950, a murit tot la Sighet, în 1953. Ghiţă Popp (Aiud -10 ani, D.O. - 5ani, în Bărăgan) a murit în sărăcie cumplită, ca şi diplomatul Dimitrie Iuraşcu, fără pensie şi scos din manualele şcolare. Iar pe Al. Vaida-Voevod, de trei ori premier al României Mari, arestat în ’45, cu D.O. din ’46, la Sibiu, vrea să-l scoată din istorie domnul Alexandru Florian, ca fascist. 

Caii de rasă din curtea preşedinţilor, înnebuniţi de harisma lui Iliescu-Constantinescu-Băsescu-Iohannis, sunt bine hrăniţi. Dacă supui criticii această oligarhie culturală, devii automat rusofil, fascist, reacţionar, antisemit, aşa că-i mai cuminte să-ţi reprogramezi mintea ca nu cumva să aluneci în delict de incorectitudine politică, să-ţi pierzi privilegiile sau să rămîi refugiat politic, însingurat exilat, aşa cum a rămas Goma, basso ostinato. Iar CTP îşi permite să-i tragă o smetie-n ochi: " Goma-Gomora". 

Laşitatea e boală veche, mondială, globală. Venit înapoi de la Moscova, în 1935, Bernard Shaw s-a mirat că poate cineva să susţină că-i foamete în U.R.S.S.: "Am mîncat foarte bine". Replica lui Goma: scriitorul intransigent spune nu la tot ce e comestibil. Numai că nu el a raportat în Procesul Comunismului, ci Vl. Tismăneanu Apostatul, model de salamandritudine după Omul din Bellville. Iar atitudinea şi altitudinea  deranjează, deopotrivă. 

Engels intră din nou, pe uşa din dos, cu "libertatea ca necesitate înţeleasă". Or, necesităţile naţionale nu mai contează, nici amor patriae. Pentru marxişti, clasele sociale şi lupta (ascuţită) de clasă erau mai importante decît naţiunile. Aşa că "intelectualii de stînga împrejur", cum le spune Mircea Platon (lucr. cit., p. 485), s-au înrolat strîns pentru a nega specificul naţional (ca şi specificul cultural de altfel), ca să se întoarcă Marcel Mauss în mormînt. Sau o fi fost şi Mauss ceauşist-naţionalist, avant la lettre, cum au fost etichetaţi Noica şi alţii şi alţii? Să nu mai fim patrioţi din cauza demagogiei cîntăcioşilor de ţară? Am mai spus-o : îmi displace sintagma naţional-comunism. Elita antinaţională s-a creat, postsocialist, motivată zice-se de  naţional - comunism. Or, aici e contradicţie în termeni. Cuvântul naţional n-are ce căuta lîngă comunism. Când a fost naţional comunismul? S-a uitat că N. Moraru a cerut arestarea lui Marin Preda după ce a apărut Delirul? Ceauşescu i-a păstrat în funcţii pe stalinişti. Naţional- ceauşism cu Teohari Georgescu reabilitat de "nea Nicu"? Cu Nicholschi onorat cu pensie de stat? A fost adus de Ceauşescu pe banca acuzării Mişu Dulgheru? Nu. “Împăratul”,cum era supranumit şeful Direcţiei Anchete MAI,a plecat în Israel; ce-i drept, fusese “rotat”la ICAB,şef peste gunoieri. Iar Drăghici,la “evenimente”,s-a dat victimă a lui Ceauşescu şi s-a vrut în noile structuri. Refuzat, a şters-o în Ungaria, ca azilant politic. Gen. Pleşiţă spunea, la O.T.V.,  în 2005, că a vrut să-l vindece pe necooperantul, insubordonatul Goma de "poziţia nepatriotică".Cum?  Bătîndu-l. Halal patriotism comunist, cu pumnul şi cu palma. Şi cine, dacă nu aparatul de propagandă, a retezat vîrfurile românismului, interzicînd citirea şi citarea lui Iorga, Gh. Brătianu, Eliade? Generaţia mea ştie ce greu se editau (cu croşete), în părelnice perioade de dezgheţ.
 
Sunt lucruri triste, dar trebuie re-spuse, re-amintite, pentru că răul a rămas nepedepsit . Aura Christi constata faptul că "prevalează, incredibil, mărturia călăului.". În "lumina" internaţionalismului proletar, e "demascat" iarăşi, ca naţionalist, Eminescu. Negoiţescu a scris destul în presa legionară ("Înălţarea " din Sibiu, "Glasul strămoşesc" sau la "Curţile dorului"), dar nu se aude asta; se aude, însă, că Eminescu, după Negoiţescu, a fost "protolegionar". Ferească Dumnezeu să afle domnul Florian. Îi dă delete, ca atîtor personalităţi modelatoare. S-a spus şi netrebnicia că Lucian Blaga nu intră în canonul etic pentru că a trimis un memoriu la P.C.R. Dar Andrei Pleşu n-a făcut tot un memoriu (către Ceauşescu), să scape de pedeapsa participării la  Meditaţia Transcendentală? Şi, peste toate, Securitatea apare, la Pavel Coruţ, ca elită patriotică. Dan Amedeo Lăzărescu a susţinut că a turnat din considerente patriotice. Să nu mai fim patrioţi? 
 
În pofida lătrăilor, oamenii întregi n-au considerat sentimentul naţional ilegitim sau că n-ar fi firesc ataşamentul faţă de pământul patriei (căreia trebuie să-i fii loial; măcar loialitate dacă nu - oho!- jertfă), de limba comună, de religia comună, adică pilonii care susţin naţiunea. Şi cum se manifestă identitatea, decît prin limbă şi religie? Or, ni se bagă-n cap că religia creştin ortodoxă e o tară în societatea deschisă, înălţată pe umerii lui Marx. Eşti creştin, eşti cretin, susţine un blogger (eu prefer să scriu blogher), iritat de ortodoxie. Stimez protestantismul (în antologia noastră de poezie creştină, a lui Petru Ursache şi a mea, Duh şi slovă, am cuprins deopotrivă ortodocşi, greco-catolici, romano-catolici, unitarieni, dar mă indispune intoleranţa unui protestant, pentru care ortodocşii sunt "naţi". Adică nazişti sau ce?  Pe pastorul Wurmbrand l-a salvat  un "naţi" ortodox, Valeriu Gafencu! 

Vocile "transumanismului" de şcoală nouă (sau de ONG-uri noi) susţin că sentinţa Anonimului, "Sîngele apă nu se face", ar fi greşită. Ne-ar trebui "infuzie de sînge arab". Dar cel care gîndeşte singur e sceptic în privinţa "umanismului global" (cum a fost şi Durkheim, apud Mircea Platon). Şi asta pentru că "numai oamenii care împărtăşesc aceeaşi cultură se pot simţi solidari unii cu alţii. (…). Or, nu există o cultură globală pentru că nu există o societate globală. (passim p. 411)" . Sprijinindu-se pe Hastings ("etniile au devenit naţiuni prin limbă şi luptă contra inamicilor interni şi externi"),  Platon refuză să devină un "reeducat" antinaţional şi n-o să se revizuiască, sunt sigură, oricît ar fi acuzat de atitudine necuvenită faţă cu globalizarea, oricît i s-ar pune în circulaţie negativul, pe anumite bloguri. Şi pentru că "trecutul nu începe ieri (p. 526)", istoricul caută  sprijinul demofililor români de la Eminescu şi Missir, la Iorga, Blaga, Mircea Vulcănescu, Ernest Bernea, Anton Golopenţia, figuri pregnante, batjocorite de florieni. Toţi cei citaţi mai sus par a-şi fi scris textele în zilele noastre. Eminescu: degradarea moravurilor private duce la degradarea celor publice şi, pe cale de consecinţă, "caracterul naţional se strică şi puterea statului slăbeşte" (Patologia societăţii noastre, Timpul, 4 ian. 1881). Th. Missir pare ca şi Eminescu, prietenul său, că scrie pentru noi, cei de acum, afectaţi de thanatosul ideologic şi-n regimul totalitar, şi-n cel posttotalitar. Mircea Platon îl alege ca exemplu de minte luminată, "ca orice conservator autentic", trimiţînd la Scrieri literare şi politice (Editura Convorbiri literare, 2010, ediţia lui Liviu Papuc), tocmai pentru că lucidul Missir s-a manifestat  "împotriva falsificării ideologice şi, de fapt, a realităţii." Missir, scrie Platon, "subliniază realitatea naţiunii etnice", cînd se propagă inversul acestei idei: naţiune civică, nu naţiune etnică, ultima fiind doar ficţiune. Lui Mircea Platon îi plac etnoaroganţii  ca Missir, care notează: “Individul cult are pentru naţia lui un interes şi o legătură în puterea căreia să lucreze pentru dînsa". Şi nu-i descurajat de opiniomanii acaracteriali, bătînd cîmpii cu scopul ca alţii să-şi ia cîmpii din România. Îi recuză şi-i refuză pe neoliberalii dovedind cinism etic, mergînd pe mîna neoconservatorilor. Şi poate că  omenimea (pattern Eminescu, Rugăciunea unui dac: "El este al omenimii izvor de mîntuire") nu va zvîrli naţiunile la groapa de gunoi a Istoriei, în nebunul secol XXI. Rolul lor nu s-a încheiat.

 

 

Spune-ne opinia ta

Articole similare

Eleganţă de chihlimbar

Duminică, 7 Octombrie 2018
1398

Mai avem nevoie de Educație?

Vineri, 5 Octombrie 2018
742

Magda Ursache: În poala lui Marx

Sâmbătă, 29 Septembrie 2018
965

Știri.Botoșani.Ro - De 10 ani împreună!

Sâmbătă, 15 Septembrie 2018
1404

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

IPJ Botoșani: Campanie de prevenire a celor mai întâlnite 7 tipuri de fraude în mediul on-line!

astăzi, 16:03
126

Poliţia Română, împreună cu Centrul European Cybercrime din cadrul EUROPOL și Federația Europeană a Băncilor, împreună cu parteneri din sectorul public și privat, lansează ...

Apă sistată, joi, în două localități din județ!

astăzi, 15:27
429

În vederea executării unor lucrări pe conducta din OL Ø500 mm, S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani anunță întreruperea furnizării apei joi, 18 octombrie 2018, între orele 8:...

Atacantul Nikola Trujic a semnat cu FC Botoșani

astăzi, 14:52
207

În lotul condus de Costel Enache s-a alăturat un nou jucător. Atacantul de origine sârbă Nikola Trujic a semnat cu FC Botoșani, iar astăzi a făcut primul antrenament sub comanda lui ...