UNBR a decis lista cu onorariile minime obligatorii pentru avocati!

UNBR a decis lista cu onorariile minime obligatorii pentru avocati!

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR) a hotarat, saptamana trecuta, ca toti avocatii sa isi taxeze clientii in functie de lista cu onorariile minimale pe care acestia le pot solicita pentru serviciile prestate. Spre exemplu, pentru o cerere de divort, daca nu sunt implicati minori, romanii vor plati avocatului cel putin 960 lei, iar pentru o ora de asistenta juridica minim 120 de lei. Totusi, tarifele minimale pot fi reduse cu pana la 50% pentru anumite categorii de persoane sau daca avocatul constata ca perceperea onorariilor minimale poate afecta accesul la justitie.

Onorariile minimale stabilite prin tabloul onorariilor minimale sunt aplicabile doar contractelor de asistenta juridica incheiate cu persoane fizice. In cazul persoanelor juridice, societatilor fara personalitate juridica ori cel al persoanelor fizice autorizate, onorariile minime stabilite se majoreaza cu 50%, potrivit Hotnews.

"Dezbaterile din sedinta Consiliului UNBR au reafirmat hotararea organelor de conducere a profesiei de la nivel central si local de a actiona pentru protectia, mentinerea si stimularea concurentei profesionale in profesia de avocat si dezvoltarea unui mediu concurential normal, astfel incat "Tabloul onorariilor minimale" sa se aplice evitandu-se restrictionarea concurentei profesionale, cu respectarea dreptului avocatilor la onorariu stabilit liber intre avocat si client in limitele legii si ale Statutului profesiei de avocat, in raport de criteriile prevazute de Statutul profesiei de avocat si cu observarea interesului beneficiarilor serviciilor profesionale de a obtine servicii profesionale de calitate, realizate cu respectarea standardelor in materie. Se are in vedere si interesul public al respectarii legislatiei privind sistemul Casei de Asigurari a Avocatilor", se arata in preambulul hotarii Uniunii.

Hotararea precizeaza ca plata onorariilor minimale nu poate fi esalonata pe o perioada mai mare de un, atunci cand o asemenea easalonare ar permite perceperea unor onorarii inferioare celor minimale.

Onorariile eferente activitatiilor prestate pentru clientii minori sau "cei din categoriile pentru care legile speciale (de exemplu: batrani, persoane cu handicap - n.red)  prevad facilitati pot fi reduse cu 50%". Daca avocatul constata ca perceperea onorariilor minimale poate afecta accesul la justitie al clientilor, poate oferi o reducere de cel mult 30% din onorariile minimale, in conditiile in care decanul baroului aproba un referat intocmit de avocat.

Hotararea a fost adoptata de UNBR in data de 26 august si va intra in vigoare dupa 30 de zile de la publicarea sa.


TABLOUL ONORARIILOR MINIMALE


A. IN MATERIE CIVILA/CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

1. Activitati si cereri cu caracter necontencios
1.1. Notificari - onorariu orar, dar nu mai putin de 225 lei;
1.2. Activitati profesionale de obtinere a apostilarii actelor / de traducere legalizata a actelor - 225 lei;
1.3. Asistare sau reprezentarea partii la mediere/conciliere/negociere - 240 lei sedinta;
1.4. Asistare sau reprezentarea partii in fata institutiilor publice, altele decat instante/parchete/politie - 240 lei;
1.5. Asistare sau reprezentarea partii in fata tertilor - 120 lei
1.6. Cereri de stramutare - 240 lei;
1.7. Cereri de recuzare - 240 lei ;
1.8. Consultatii juridice, redactarea de acte juridice tranzactii/contracte civile/acte aditionale/statute si acte constitutive pentru infiintarea unor persoane juridice - 120 lei /ora;
1.9. Activitatile de atestare prevazute la art.3 lit. c) si d) din Legea 51/1995 - 120 lei;
1.10. Activitatile prevazute la art.3 lit. g) si h) din Legea 51/1995 - 1 % din valoare, dar nu mai putin de 120 lei;
1.11. Activitatile prevazute la art.3 lit.i1 ) din Legea 51/1995 - 240 lei.

2. Activitati profesionale in procedura contencioasa

2.1. Actiuni /cereri cu caracter special
2.1.1. cererile de valoare redusa, solutionate potrivit procedurii speciale prevazute de titlul X al cartii a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Cod de procedura  civila - 360
lei;
2.1.2. cererile privind ordonanta de plata, prevazuta de titlul IX al cartii a VI-a din Codul de procedura civila - 50 % din onorariul prevazut la pct.2.2, nu mai putin de 360 lei;
2.1.3. cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fara drept, solutionate potrivit procedurii speciale prevazute de titlul XI al cartii a VI-a din Codul de procedura civila - 840 lei;
2.1.4. cererile formulate pe cale de ordonanta presedintiala - 840 lei;
2.1.5. cereri de reexaminare; cereri de scutire de la plata taxei judiciare de timbru - 240 lei.

2.2. Actiuni si cereri evaluabile in bani:
2.2.1. pana la valoarea de 5.000 lei - 450 lei;
2.2.2. intre 5.001 lei si 25.000 lei - 5 % din valoarea litigiului, insa nu mai putin de 700 lei;
2.2.3. intre 25.001 lei si 100.000 lei - 4 % din valoarea litigiului nu mai putin de 1250 lei ;
2.2.4. intre 100.001 lei si 250.000 lei -3 % din valoarea litigiului insa nu mai putin de 4000 lei;
2.2.5. peste 250.000 lei - 2 % din valoarea litigiului insa nu mai putin de 7500 lei;
2.2.6. peste 1 000 000 1 % din valoarea litigiului dar mai putin de 12500 lei.

Sunt actiuni evaluabile in bani si se vor aplica onorariile stabilite mai sus urmatoarelor categorii de cereri:
a) in constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic civil patrimonial;
b) privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial;
c) prin care se solicita pronuntarea unei hotarari judecatoresti care tine loc de act autentic de instrainare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora;
d) actiunile posesorii;
e) actiuni petitorii - actiunile care au ca obiect un dezmembramant al dreptului de proprietate;
f) in revendicare;
g) privitoare la servituti;
h) in materia partajului judiciar;
i) avand ca temei plata nedatorata/imbogatire fara just temei;
j) in declararea simulatiei unui act juridic;
k) reglementate de legislatia privind reparatiile cuvenite celor care sunt victime ale regimului comunist (Legea 10/2001; Legea 290/2003, etc).

2.3. Actiunile/cererile cu caracter nepatrimonial:
2.3.1. cereri pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept nepatrimonial - 960 lei;
2.3.2. cereri in anularea sau in constatarea nulitatii unui act juridic nepatrimonial - 960 lei ;
2.3.3. cereri care privesc dreptul de folosinta a bunului inchiriat sau arendat, daca acestea nu privesc si plata anumitor sume de bani - 960 lei;
2.3.4. actiunile in granituire - 1200 lei.

2.4. In materia executarii silite:
2.4.1. asistenta/ reprezentare in procedura executarii silite cu caracter patrimonial - se aplica onorariul de la pct.2.2;
2.4.2. asistenta/ reprezentare in procedura executarii silite cu caracter nepatrimonial - 960 lei;
2.4.3. contestatie la executarea impotriva executariisilite avand caracter patrimonial - se aplica prevederile pct.3;
2.4.4. contestatia la executare impotriva executarii silite avand caracter nepatrimonial - 1200 lei;
2.4.5. cereri de suspendare a executarii silite, respectiv a executarii provizorii - 480 lei;
2.4.6. cererile de intoarcere a executarii silite - 1200 lei.

2.5. Actiuni si cereri referitoare la raporturile de familie :
2.5.1. pentru cererea de divort fara minori - 960 lei;
2.5.2. pentru cererea de divort cu minori - 1680 lei;
2.5.3. pentru cererile care nu sunt accesorii cererii de divort si care au ca obiect: stabilirea locuintei copilului, exercitarea autoritatii parintesti, stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere si educare a copiilor, dreptul parintelui sau al altor persoane decat parintii de a avea legaturi personale cu copilul, locuinta familiei - 840 lei;
2.5.4. tutela, curatela - 840 lei ;
2.5.5. punere sub interdictie - 840 lei;
2.5.6. tagada paternitatii - 1200 lei ;
2.5.7. asistare /reprezentare adoptie - 1440 lei.

2.6. In materia contenciosului administrativ
2.6.1. redactare plangere prealabila administrativa - 840 lei;
2.6.2. actiune contencios administrativ - 1200 lei;
2.6.3. suspendare act administrativ, in conditiile art.14 din Legea 554/2014 - 960
lei;
2.6.4. redactare contestatie executare act administrativ fiscal - 960 lei;
2.6.5. actiune contestatie act administrativ fiscal - 1680lei;
2.6.6. suspendare act administrativ fiscal - 1200 lei;
2.6.7. cereri/contestatii privind achizitiile publice in fata Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (in continuare CNSC) - 1200 lei;
2.6.8. plangere impotriva deciziilor CNSC - 1680 lei .

2.7 . Actiunile, cererile, obiectiunile, contestatiile introduse la instantele judecatoresti in temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare
2.7.1. cereri de deschidere a procedurii de insolventa - 480 lei;
2.7.2. asistenta/reprezentare procedura insolventei la fond - 120 lei termen;
2.7.3. contestatii si cereri in procedura insolventei - 960 lei.

2.8. In materie contraventionala

2.8.1. plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei - 600
lei.

2.9. Actiunile si cererile in materie de carte funciara - 840 lei;

2.10. a) cereri de interventie inregistrare acte/mentiuni la Oficiul National al Registrului Comertului (in continuare, ONRC) - 840 lei;
 b) plangere impotriva rezolutiei Directorului ONRC - 840 lei .

2.11. Cererile privind litigiile de munca si drepturi si obligatii cu caracter social:
2.11.1. contestatii impotriva deciziilor emise cu privire la incheierea, executarea, modificarea si incetarea CIM - 1200 lei;
2.11.2. stabilirea si plata pensiilor, precum si alte drepturi prevazute prin sistemele de asigurari sociale - 960 lei;
2.11.3.stabilirea si plata ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin, a ajutorului social, a  alocatiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati si a altor forme de protectie sociala prevazute de lege - 960 lei.
2.12. Activitatile de curatela care presupun servicii de asistenta si reprezentare avocatiala
2.12.1. Remuneratia minima a curatorului special numit de instanta in conditiile art.80 alin. (4) si art.167 din Codul de procedura civila - 360 lei.

B. IN MATERIE PENALA

1. Consultatii juridice, prestatii ocazionale si/sau redactarea unor acte
1.1. Consultatie juridica initiala in materie penala - 240 lei;
1.2. Consultatie juridica incidentala (ocazionata de formularea unor cereri, exceptii, concluzii etc. sau de instrumentarea unui act procesual) in materie penala - 120 lei;
1.3. Contactul direct dintre avocat si cel aflat in stare de retinere / arest / internat medical pentru pregatirea apararii (grefa initiala) - 360 lei;
1.4. Contactul direct dintre avocat si cel aflat in stare de retinere / arest / internat medical pentru documentarea in vederea pregatirii apararii, subsecvent grefei initiale sau pentru redactarea unei cereri / memoriu, formularea unei exceptii, etc. (grefa incidentala) - 240 lei;
1.5. Studierea dosarului - 120 lei in cursul urmaririi penale in personam, la care se adauga cate 120 lei pentru fiecare faza sau etapa procesuala ulterioara studiata in plus;
1.6. Formularea unui act de sesizare a organelor de urmarire penala, exclusiv in calitate de persoana vatamata - 360 lei;
1.7. Formularea constituirii de parte civila - 2% din valoarea pretinsa, dar nu mai putin de 840 lei (respectiv conform dispozitiilor art. I lit. B pct. 2.2. supra);
1.8. Formularea ocazionala a unor sesizari, contestatii sau cereri - 360 lei;
1.9. Asistenta juridica si reprezentare in contestatii privind masurile asiguratorii pentru alti subiecti procesuali - 2% din valoarea bunului indisponibilizat, dar nu mai putin de 1680 lei.

2. Urmarirea penala
2.1. Asistenta/reprezentarea juridica generala (include activitatile prevazute la art. I lit. B, pct.
2.3., 2.4. infra) in fata organelor de urmarire penala - 1440 lei/pentru fiecare subiect procesual;
2.2. Asistenta/reprezentarea juridica generala (include activitatile prevazute la art. I lit. B, pct.
2.3., 2.4. infra) in fata organelor de urmarire penala - 1680 lei/pentru fiecare parte;
2.3. Formularea unei cereri, exceptii, plangeri, a unui memoriu sau a oricarui alt act - 240 lei;
2.4. Participarea la efectuarea actelor de urmarire penala - 120 lei / convocare;
2.5. Asistenta/reprezentarea subiectilor procesuali/partilor in cursul medierii sau in procedura desfasurata in vederea impacarii sau pentru finalizarea unei proceduri prevazuta de
lege care atrage stingerea actiunii penale - 360 lei;
2.6. Formularea unei cereri de initiere a acordului de recunoastere a vinovatiei - 240 lei;
2.7. Asistenta/reprezentarea juridica a inculpatului in fata procurorului in cursul acordului de recunoastere a vinovatiei - 360 lei;
2.8. Asistenta in fata judecatorului de drepturi si libertati - 360 lei pentru fiecare sesizare;
2.9. Formularea plangerilor impotriva ordonantei de clasare - 360 lei pentru fiecare plangere;
2.10. Asistenta/reprezentarea juridica in fata judecatorului de camera preliminara in plangerea impotriva solutiei - 360 lei;
2.11. Asistenta/reprezentarea juridica in fata judecatorului de camera preliminara in procedura confirmarii la renuntarea la urmarirea penala - 360 lei;
2.12. Asistenta/reprezentarea juridica in fata judecatorului de camera preliminara in alte proceduri (Titlul IV Capitolele V, VII - IX) - 360 lei;
2.13. Formularea contestatiei privind durata procedurii - 240 lei;
2.14. Asistenta/reprezentarea juridica in fata judecatorului de drepturi si libertati in contestatia privind durata procedurii - 360 lei;
2.15. Asistare/reprezentarea juridica a inculpatului in fata instantei in procedura acordului de
recunoastere a vinovatiei - 360 lei;
*
In cazul redeschiderii urmaririi penale, onorariile mai sus indicate, se percep din nou.

3. Camera preliminara
3.1. Formularea cererilor si/sau exceptiilor - 360 lei;
3.2. Asistenta juridica in procedura verificarilor privind legalitatea masurilor preventive - 360 lei pentru fiecare verificare;
3.3. Asistenta sau reprezentarea juridica in dezbateri - 360 lei;
3.4. Declararea contestatiilor - 120 lei fiecare;
3.5. Motivarea contestatiei impotriva solutiei date in camera preliminara - 480 lei
3.6. Asistenta/reprezentarea juridica in dezbaterile privind judecarea contestatiei formulate impotriva solutiei date in camera preliminara - 480 lei

4. Judecata in prima instanta
4.1. Formularea in scris a unei cereri, exceptii, plangeri sau a unui memoriu (altele decat cele vizand aplicarea procedurii simplificate) - 240 lei;
4.2. Declararea contestatiilor impotriva incheierilor privind masurile preventive si asiguratorii - 120 lei fiecare;
4.3. Asistenta/reprezentarea juridica a partilor in procedura recunoasterii invinuirii, fara schimbarea incadrarii sau repunerea cauzei pe rol - 360 lei;
4.4. Formularea concluziilor scrise in procedura recunoasterii invinuirii, vizand latura penala a cauzei - 240 lei;
4.5. Formularea concluziilor scrise in procedura recunoasterii invinuirii, vizand ambele laturi ale cauzei - 360 lei;
4.6. Formularea concluziilor scrise in procedura recunoasterii invinuirii, in contextul schimbarii incadrarii sau al repunerii pe rol - onorariile de mai sus, majorate cu 120 lei;
4.7. Asistenta/reprezentarea juridica a partilor in procedura recunoasterii invinuirii, in contextul schimbarii incadrarii sau al repunerii cauzei pe rol - 600 lei;
4.8. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in procedura judecarii cauzei prin administrarea probelor, fara constituire de parte civila - 840 lei, dar nu mai putin de 240 lei/termen;
4.9. Formularea concluziilor scrise in procedura judecarii cauzelor prin administrarea probelor, fara examinarea laturii civile - 360 lei;
4.10. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in procedura judecarii cauzelor prin administrarea probelor, inclusiv prin examinarea laturii civile - 1200 lei, dar nu mai putin de 360 lei/termen;
4.11. Formularea concluziilor scrise in procedura judecarii cauzelor prin administrarea probelor - 600 lei;
4.12. Apararea subiectilor procesuali prevazuti la art. 34 C.pr.civ. - jumatate din onorariul perceput partilor.

5. Judecata in apel
5.1. Motivarea apelului, incluzand studierea dosarului - onorariul egal cu cel aferent formularii concluziilor scrise pentru cei care isi continua mandatul sau egal cu suma dintre onorariul aferent formularii concluziilor scrise si onorariul aferent studierii dosarului, daca nu a fost perceput anterior;
5.2. Formularea in scris a unei cereri, exceptii, plangeri sau a unui memoriu (altele decat motivele de apel) - 360 lei;
5.3. Asistenta/reprezentarea juridica a partilor in procedura recunoasterii invinuirii, fara schimbarea incadrarii sau repunerea cauzei pe rol - 540 lei;
5.4. Asistenta/reprezentarea juridica a partilor in procedura recunoasterii invinuirii, pentru schimbarea incadrarii sau in caz de repunere a cauzei pe rol - 960 lei;
5.5. Asistenta/reprezentarea juridica a partilor in procedura judecarii cauzei prin administrarea probelor, fara constituire de parte civila - 960 lei, dar nu mai putin de 360 lei/
termen;
5.6. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in procedura judecarii cauzei prin administrarea probelor, vizand ambele laturi ale cauzei - 1440 lei, dar nu mai putin de 360 lei/termen;
*
Pentru formularea concluziilor scrise se percep onorariile stabilite pentru fiecare ipoteza prevazuta la art. I lit. B, pct. 4.4 - 4.6, 4.9 si 4.11, majorate cu cate 120 lei fiecare;
Pentru ipoteza in care onorariul nu se stabileste pentru prestatii diferentiate in fiecare cauza, se aplica onorariile minimale corespunzatoare judecatii in fond la prima instanta, majorate cu 50%.

6. Caile extraordinare de atac
6.1. Motivarea caii extraordinare de atac, incluzand studierea dosarului - un onorariu egal cu onorariul aferent formularii motivelor de apel pentru cazul in care se continua activitatea profesionala de acelasi avocat sau egal cu suma dintre onorariul aferent activitatii de formulare a motivelor de apel si onorariul aferent studierii dosarului, daca avocatul nu a perceput un
6.2. Asistenta/reprezentarea juridica a partii la judecarea caii de atac - jumatate din onorariul aferent activitatii de motivare a caii de atac, dar nu mai putin de 480 lei/termen.

7. Executarea hotararilor penale si legile speciale de executare
7.1. Formularea contestatiei la executare - 360 lei;
7.2. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in contestatia la executare - 480 lei;
7.3. Formularea cererii de liberare conditionata - 360 lei;
7.4. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in cererile de liberare conditionata - 360 lei;
7.5. Formularea cererilor privind regimul de executare, plangerilor impotriva masurilor si altele asemanatoare - 240 lei;
7.6. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in cererile privind regimul de executare, plangerile impotriva masurilor si altele asemanatoare - 360 lei;
7.7. Formularea cererilor privind obligatiile din continutul supravegherii - 240 lei;
7.8. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in cererile privind obligatiile din continutul supravegherii - 360 lei;
7.9. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in cererile privind revocarea suspendarii sub supraveghere - 360 lei;
7.10. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in executarea cheltuielilor judiciare sau a altor dispozitii - 240 lei;
7.11. Declararea cailor de atac - 120 lei.

8.Reabilitarea
8.1. Formularea cererii de reabilitare - 360 lei;
8.2. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in cereri de reabilitare - 480 lei;
8.3. Declararea contestatiei - 120 lei.
9. Asistenta judiciara internationala in materie penala
9.1. Consultatia juridica - 360 lei
9.2. Asistenta si/sau reprezentarea partilor - 720 lei

 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri

Nicolae Bănicioiu trece în barca lui Victor Ponta: "Acum PSD e un partid de râsul lumii"

Vineri, 25 Mai 2018
424

Deputatul PSD Nicolae Banicioiu si-a anuntat, vineri, demisia din partid, alaturandu-se valului recent de plecari din tabara social-democrata, in contextul in care Opozitia pune la cale o motiune de c...

Dan Negru: "Am plătit 135 de euro amenda in Paris pentru ca mi-am verificat mailurile la un semafor! Ai noștri pun lumânări"

Vineri, 25 Mai 2018
2122

Vedeta Antena 1, Dan Negru, face o comparație între atitudinea românilor și a francezilor sau americanilor în privința tragediilor. Noi doar punem lumânări, ei fac regulame...

Cazul impresionant al unui artist celebru: "Sursa puterii este întotdeauna acolo, Sus! Dumnezeu lucrează prin oameni, însă"

Vineri, 25 Mai 2018
756

În urmă cu şase ani, Leo Iorga a primit un diagnostic crunt: cancer pulmonar. Au urmat mai multe operaţii chirurgicale şi tratamente chinuitoare cu citostatice. La scurt timp după ce a &ici...