O nouă şedinţă publică organizată de Inspectoratul Şcolar pentru posturile vacante

O nouă şedinţă publică organizată de Inspectoratul Şcolar pentru posturile vacante

Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani organizează în data de 8 septembrie o nouă şedinţă publică de repartizare pe posturile vacante în unităţile de învăţământ din întreg judeţul a suplinitorilor calificaţi şi necalificaţi care au participat la concursul organizat la nivel judeţean.

Şedinţa va începe la ora 10.00, în Aula Colegiului Naţional "A.T. Laurian".

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar, în cadrul acestei şedinţe va avea loc repartizarea candidaților conform prevederilor art. 94 alin. (5) din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5739/14.11.2016 cu modificările și completările ulterioare; - repartizarea candidaților conform prevederilor art. 96 alin. (2) din Metodologia - cadru ; - repartizarea candidaților conform art. 102 alin. (1) şi (2) din Metodologia cadru; - ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform art. 103 alin. (1) din Metodologia cadru.

Candidații vor avea asupra lor actul de identitate. În cazul în care candidatul nu este prezent personal sau printr-un împuternicit (procură notarială în original) la ședința publică de repartizare, cererea acestuia nu se soluționează.

 

Spune-ne opinia ta