Vrei să devii consultant fiscal? Cine se poate înscrie și ce trebuie să conțină dosarul de concurs!

Înscrierile încep de lunea viitoare, iar dosarele pot fi depuse până pe 9 iunie. Dacă vor să se participe la acest concurs, candidații trebuie să achite și o taxă de 500 de lei!

Vrei să devii consultant fiscal? Cine se poate înscrie și ce trebuie să conțină dosarul de concurs!

Cei interesați să devină consultanți fiscali sau consultanți fiscali asistenți vor putea susține un examen în acest sens în luna lnua iunie, potrivit unui anunț recent al Camerei Consultanților Fiscali (CCF).

Înscrierile încep de lunea viitoare, iar dosarele pot fi depuse până pe 9 iunie. Dacă vor să se participe la acest concurs, candidații trebuie să achite și o taxă de 500 de lei.

Potrivit Avocatnet.ro, examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent se va organiza pe 24 iunie 2017, în București, potrivit unui anunț recent al CCF. Înscrierile se vor desfășura online în perioada 22 mai - 9 iunie 2017, pe pagina www.ccfiscali.ro, iar dosarele se vor depune sau transmite prin poștă în aceeași perioadă.

Potrivit Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, examenul constă într-o probă de tip grilă sau o lucrare scrisă, care conține de regulă întrebări din legislația fiscală, din dreptul comercial și financiar-fiscal, din gestiunea financiară și contabilitatea întreprinderii. Pentru a trece de concurs, candidații trebuie să obțină măcar 80 de puncte dintr-un total de 100.

Notă: CCF nu a publicat însă bibliografia, până la acest moment, dar a promis că va reveni cu detalii în curând.

Pentru cei care sunt interesați să devină consultanți fiscali, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală stabilește următoarele condiții de înscriere la concurs:

-să fie licențiați ai unei facultăți cu profil economic;
-să aibă o experiență profesională de minimum cinci ani, dintre care măcar trei ani în una sau mai multe dintre următoarele activități:
-elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislației fiscale;
-administrare fiscală;
-elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;
-activitate financiar-contabilă;
-activitate didactică universitară în domeniul finanțelor publice, fiscalitate, politici fiscale și bugetare, contabilitate financiară, finanțele instituțiilor publice;
-activitate de consultant fiscal asistent;
-să nu aibă antecedente penale pentru săvârșirea unor infracțiuni sancționate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și alte infracțiuni în legătură cu exercitarea activităților prevăzute mai sus;
-să aibă capacitate deplină de exercițiu;
-să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei.

În schimb, pentru a deveni consultant fiscal asistent, ordonanța prevede că sunt necesare următoarele condiții:

-calitatea de licențiat al unei instituții acreditate de învățământ superior cu durata stabilită de lege;
-experiență profesională de măcar doi ani;
-lipsa antecedentelor penale pentru săvârșirea unor infracțiuni sancționate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și alte infracțiuni în legătură cu exercitarea activităților prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din OG nr.71/2001;
-capacitate deplină de exercițiu;
-apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei.

Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere

După ce se înscriu, candidații trebuie să depună sau să transmită prin poștă dosarul de înscriere, la adresa str. Alecu Russo nr.13-19, et.4, ap.9, sectorul 2, Bucureşti. Depunerea sau transmiterea dosarelor trebuie să se facă tot în perioada 22 mai - 9 iunie 2017.

Potrivit anunțului de concurs, dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

-cererea de înscriere (model de cerere pentru consultanți fiscali, aici; model de cerere pentru consultanți fiscal asistenți, aici);
curriculum vitae;
-diploma de studii superioare în copie legalizată, precum şi copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui;
-carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverinţă eliberată de angajator, adrese eliberate de asociaţiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale;
-actul de identitate, în copie;
-certificatul de cazier judiciar;
-certificatul de cazier fiscal;
-adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de instituţia medicală la care este înregistrat;
-documentul de plată a taxei de înscriere la examen, în original (500 lei, conform Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 1/2017);
-trei fotografii 2/3 cm.

Plata taxei se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (CUI 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN RO36BTRL04101202D58602XX sau în contul deschis la BCR Sucursala Sector 4 - IBAN RO91RNCB0075119726870001.

Atenție! Confirmarea înscrierii, numărul de înregistrare şi modul de soluţionare a cererii de înscriere, se face prin afişare pe site-ul CCF, numai după primirea dosarului, verificarea documentelor solicitate pentru înscriere şi înregistrarea acestuia, conform anunțului.

Află de pe Avocatnet.ro cu ce se ocupă un consultant fiscal...

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri

Cezara Munteanu: "Îmi iubesc țara și mă mândresc cu ea. Nu mi-aș dori să plec definitiv..."

Luni, 18 Martie 2019
1262

Cezara Munteanu, actriță. De unde vine Cezara și unde vrea ea să se îndrepte? Să privim un pic în urmă către devenirea sa. Cum s-a format actrița de astăzi?Cezara vine de depa...

În ultimii 15 ani, România a pierdut peste două milioane de locuitori. Ce căi de a crește natalitatea au găsit alte țări europene

Luni, 18 Martie 2019
321

Potrivit estimărilor publice, peste 10 ani, vor mai fi în țară între 17 și 18 milione de români (în funcție de scenariul pessimist, mediu sau optimist de calcul). Asta e v...

Românii care pot ieși la pensie mai devreme. Se propune modificarea legii

Luni, 18 Martie 2019
902

O propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost înregistrată de puțină vreme la Senat pentru dezbatere.Măsurile ce-i vizeaz...