Cum se va face introducerea în circuitul agricol pentru terenurile din extravilan

Cum se va face introducerea în circuitul agricol pentru terenurile din extravilan

Cum se va face introducerea sau re-introducerea în circuitul agricol al terenurilor aflate în extravilan și care au fost temporar sau definitiv scoaze din folosința agricolă. Prevederile fac obiectul unui nou Ordin de ministru pe care Ministerul Agriculturii l-a lansat în dezbatere publică. Actul propus vizează procedura privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan. Proiectul se află pe site-ul MADR iar fermierii pot trimite sugestii în termen de 10 zile.

La ce terenuri se referă decizia:

a)scoase temporar din circuitul agricol;
b) scoase definitiv din circuitul agricol;
c) situate în perimetrul rezervațiilor ocupate cu amenajări piscicole;
d) ocupate cu amenajări piscicole care fac obiectul unui contract încheiat în temeiul dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura,
cu modificările și completările ulterioare;
e) ocupate cu amenajări piscicole deținute de către Agenția Naționala pentru Pescuit și Acvacultura;
f) cu destinaţie specială.

Redarea în circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan se aprobă:

a) prin decizia directorului direcţiei pentru agricultură județeană, pentru terenurile mai sus la literele a) și b);
b) prin decizia directorului direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru terenurile prevăzute mai sus literele c)și f);
c) prin hotărâre a Guvernului, inițiată de MADR pentru terenurile prevăzute mai sus la literele a)-b) cu suprafețele ce depăşesc 100 ha.

Atenție! Redarea în circuitul agricol a terenurilor scoase temporar din circuitul agricol situate în extravilan se face în termen de 1 an de la expirarea perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol.

Mai mult, redarea în circuitul agricol a terenurilor scoase temporar din circuitul agricol situate în extravilan se poate face înainte de expirarea perioadei de scoatere temporară din circuitul
agricol cu respectarea termenului de 1 an.

Documentaţia şi modul de acordare a deciziei de aprobare a redării sau introducerii în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan

Redarea în circuitul agricol terenurilor pentru care s-au eliberat aprobări de scoatere definitivă/temporară din circuitul agricol sau introducerea în circuitul agricol se poate solicita în baza unei documentaţii care va cuprinde:

a) cererea beneficiarului cu specificarea suprafeţei solicitate pentru redarea în circuitul agricol a terenurilor, însoțită de CI/BI/certificat de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului, în copie, după caz;
b) aprobarea pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului agricol, în copie, după caz;
c) planul de situaţie al întregului imobil, actualizat, pe care se va evidenţia atât suprafaţa scoasă din circuitul agricol, cât şi suprafaţa solicitată pentru redarea în circuitul agricol şi care va fi vizat spre neschimbare de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, după caz;
d) extras de carte funciară pentru informare valabil la data depunerii documentaţiei, după caz;
e) studiul pedologic și agrochimic, întocmit de oficiul de studii pedologice și agrochimice sau de persoanele fizice/juridice cu obiect de activitate specific, atestate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
f) proces verbal de constatare a categoriei de folosință a terenului la data expirării termenului redare, întocmit de reprezentanții DAJ în prezența beneficiarului.

Atenție! În cazul terenurilor prevăzute la art. 2 lit. c) documentația  se completează cu următoarele documente:
a)hotărârea consiliului județean în raza căruia se află amenajarea piscicolă din care să reiasă că acesta avizează redarea sau introducerea în circuitul agricol a acestor terenuri;
b)acordului administratorului rezervației emis în condițiile legii.

Agrointel.ro

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri

Corneliu, ex-episcop de Husi, va lucra pentru o manastire: Poate sa faca traduceri

Luni, 21 August 2017
533

Preasfintitul parinte Corneliu, ex-episcop de Husi, va lucra pentru o manastire si va primi bani pentru munca sa. Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al Patriarhiei, Vasile Banescu, potrivit ...

Numai un român putea să pățească asta: A rămas fără mașină, după ce a oprit să ia o autostopistă!

Luni, 21 August 2017
430

Furt hilar în România! O femeie i-ar fi furat maşina unui bărbat care a oprit să o ajute, după ce a susţinut că se simte rău.Un bărbat a depus plângere la poliție după ...

Primele simptome ale cancerului mamar. Când e durerea de sân un semn de alarmă

Luni, 21 August 2017
846

Cel mai frecvent semn al cancerului mamar este apariția unei tumori nedureroase la nivelul sânului, dar boala poate debuta cu fenomene inflamatorii (roșeață, căldură, edem, durere la nivel...