Vârful Câmpului, important și recunoscut spațiu cultural. Tradiție și continuitate

Istoricul Nicolae Iorga, la 2 iunie 1938, într-o mare adunare populară organizată pe toloaca satului Maghera, a vorbit numeroșilor participanți despre reformele ce trebuiau să ducă România în rândul țărilor moderne.

Vârful Câmpului, important și recunoscut spațiu cultural. Tradiție și continuitate

Căminul Cultural,
Societatea Culturală "Ecoul Siretului",
Universitatea Populară Vârful Câmpului la 90 ani (1927-2017)

Odată cu apariția primelor școli de stat în Moldova apar și primele forme organizate de răspândire a culturii la sate, mai întâi prin cercurile culturale, înființate la începutul secolului al XX-lea, conduse de învățători și mai apoi prin constituirea unor instituții culturale în cadrul cărora se desfășurau activitățile educației științifice, pentru combaterea misticismului, de educație sanitară, patriotică, pentru promovarea unor noi metode de cultivare și exploatare a pământului. Conferințele, șezătorile, serbările școlare și sătești reprezentau la timpul respectiv cele mai adecvate forme de culturalizare.

Marile personalități ale țării, Titu Maiorescu, V. Conta, V.A. Urechea, P. Poni, Tache Ionescu, inegalabilul ministru al învățământului Spiru Haret și mulți alții care au răspuns de destinul învățământului și culturii în România, au contribuit la realizarea unui mare salt în conceperea, organizarea învățământului și activităților extrașcolare, promovând cu succes trăsăturile morale, cinstea, hărnicia, corectitudinea, credința în neam și țară. Este perioada în care s-au statuat la 29 iunie 1927, de Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Căminul Cultural "Albina", Societatea Culturală "Ecoul Siretului" și Universitatea Populară Vârful Câmpului, Biblioteca școlară și sătească.

La capitolul I, din statut era specificat: "scopul acestor instituții este curat cultural și bisericesc", urmărind: "Formarea și dezvoltarea educației cetățenești; cunoașterea și îndeplinirea datoriilor și respectarea drepturilor statului, societății, familiei și ale omului, formarea minții și a caracterelor prin întărirea patriotismului și a spiritului de sacrificiu, prin dezvoltarea sentimentelor  de justiție și umanitate, dezvoltarea credinței religioase, cultivarea tradițiilor, înălțarea sufletului și fortificarea trupului prin adaptarea și dezvoltarea oricărei idei de bine și oricărui sentiment de natură a întări fondul moral al societății românești..."

O prevedere interesantă înscrisă în Cap.V al Statutului Căminului Cultural, Dispozițiuni diverse, se referă la organizarea anuală a unei aniversări "printr-un fast deosebit în cadrul unei serbări populare pentru a se împărți premii tinerilor ce se disting prin zel și devotament, spirit creștin și cultural, care citesc mai mult". Un program cât se poate de cuprinzător, care era transpus în viață de învățătorii și preoții vremii, prin instituțiile culturale nou create.

Scopul Societății Culturale era și acela de a încuraja și susține dezvoltarea economică și culturală, meșteșugurilor populare, punerea în valoare a resurselor locale dar și păstrarea tradițiilor etnofolclorice strămoșești, organizarea de excursii și schimburilor de experiență pentru promovarea noului.
    
Este perioada în care au poposit la Vârful Câmpului mari personalități ale lumii științifice și culturale. Istoricul Nicolae Iorga, la 2 iunie 1938, într-o mare adunare populară organizată pe toloaca satului Maghera, a vorbit numeroșilor participanți despre reformele ce trebuiau să ducă România în rândul țărilor moderne. Cu aceleași sentimente de dragoste și respect față de țăranul român, preotul cărturar D. Furtună, fondator și director al Seminarului Teologic Dorohoi, al revistei de folclor "Tudor Pamfile", coordonator al eforturilor intelectualilor din fostul județ Dorohoi, în misiunea sa de răspândire a culturii a fost la Vârful Câmpului, în mai multe rânduri, cu scopul de a lărgi cercul de colaboratori la revistele vremii.
    
Astfel, eminentul învățător apoi profesor de istorie, Dimitrie Urzică de la Școala Maghera devine un colaborator frecvent al mai multor reviste: Ion Creangă, Neamul românesc pentru popor, Duminica poporului, la care publică numeroase culegeri de folclor autentic.
    
În anul 1923, patriotul și cărturarul Dimitrie Urzică, participant și rănit în primul război mondial, a înălțat, în fața Școlii nr.1 Maghera, monumentul Eroilor căzuți pe câmpul de luptă pentru reîntregirea neamului.
    
Asemenea inițiative, dar mai târziu, au avut, profesorul Aristide Zub, din preocuparea căruia s-a înălțat în anul 1996, în centrul comunei Troița Eroilor, sculptată din lemn de stejar de meșterul Constantin Soroceanu. În anul 2008, în același loc s-a înălțat pentru cinstirea, prețuirea și neuitarea bravilor eroi căzuți în războiul de independență (1877-1878), războiul pentru reîntregirea neamului (1916-1919) și în cel de-al II-lea război mondial (1941-1945).
    
Un grup de intelectuali ai satului Vârful Câmpului constituit din: prof. Constantin Hariga, ing. Vasile Huțanu, ec. Vasile Ciornohuz, înv. Nicolae Costea, a inițiat și înfăptuit (iunie 2000) Monumentul Eroilor, situat în fața Școlii Gimnaziale "George Hazgan".

De-a lungul timpului sunt consemnate și cunoscute preocupările cadrelor didactice pentru organizarea și diversificarea activităților cultural-artistice. De numele învățătorului Gheorghe Vasiliu se leagă o bogată activitate corală. Preotul Eugen Grigorescu, Parohia Maghera, organizează numeroase serbări cu sătenii în toate satele din împrejurimi, învățătorul Dumitru Zura, cu pricepere, talent și pasiune a pregătit formațiile de dansuri, ansamblu folcloric, obținând o meritată recunoaștere pe plan județean și național.
    
Directorii de Cămin Cultural din periooada anilor 1970-1989, în ordine cronologică, prof. Aristide Zub, prof. Constantin Olaru Ciubotarașu, prof. Pavel Rusu, au diversificat și determinat un salt calitativ în munca, mai ales artistică a formațiilor existente sau nou create, care s-au impus pe plan național.
    
După 1989, directorul Căminului Cultural, doamna Maria Olariu, sprijinită îndeaproape de primarii comunei: ing. Maria Huțu, Dumitru Țuca, col (r.) Aurel Ungureanu, a reușit să pună în valoare cultura tradițională, contribuind alături de Societatea Culturală, Universitatea Populară, Centrul de Documentare și Informare, condus de prof. Luminița Grosu, la educația populației. Ansamblul folcloric "Sirețelul" a dus mai departe tradiția colindelor, obiceiurilor de Anul Nou, dansurilor populare, reprezentând cu mare succes comuna Vârful Câmpului la manifestările organizate de instituțiile de cultură din județ, plan național și străinătate.
    
Inițierea în anul 1973 a ciclului de acțiuni sub genericul "Comuna Vârful Câmpului-Trecut-Prezent-Viitor" de prof. Aristide Zub, în cadrul Școlii Maghera, a însemnat o formă superioară de menținere a climatului cultural în rândul intelectualilor și sătenilor.
    
Întâlnirile anuale ale intelectualilor din comună cu participarea unor mari personalități din domeniul științei și culturii din cadrul Institutului de Istorie "A. D. Xenopol", Universității "Al. I. Cuza" Iași, Universității "Ștefan cel Mare" Suceava, inspectorilor școlari generali, inspectorilor de specialitate din Botoșani, a unor reprezentanți ai Casei Corpului Didactic, Administrației județene și locale, și-au dovedit în timp eficacitatea. Meritul organizatorilor a fost, mai ales acela de a atrage și implica în activitatea de perfecționare a vieții culturale, un număr cât mai mare de fii ai satului, alți intelectuali, recunoscuți în diferite domenii. Așa au devenit prezențe permanente ilustre personalități: acad. Al.Zub, profesorii universitari: Adrian Neculau, Gh. Buzatu, Ion H. Ciubotaru, Gh. Mustață, Stelian Dumistrăcel, Ana Stoica, Mircea Huțanu, Dumitru Ivănescu, Nicoleta și Cătălin Turliuc, Leonid Boicu, Naela Costică, Vasile Cocriș, Dan Teodoru, Teodor Chifu, Dumitru Vitcu, Mihai Dorin, Gh. Cliveti, doamna prof. Ioana Irimia, care a și inițiat un șir de schimburi de experiență între școlile ieșene și cele din Vârful Câmpului. S-au adăugat mai târziu prof. Cristina și Marius Rîznic ș.a. care au abordat în cadrul întrunirilor de mare ținută intelectuală o mare varietate de teme istorice, pedagogice, metodice, literare, economice, administrative, protecțiea  mediului, manageriale etc.
    
Întrucât activitatea Societății Culturale și Universității Populare și-a încetat activitatea în perioada comunismului, la inițiativa prof. Aristide Zub, la 26 aprilie 1993, prin Hotărâre Judecătorească, se reconstituie Societatea Culturală "Ecoul Siretului" pentru ca mai târziu, în 1997, să se reconstituie și Universitatea Populară, în cadrul căreia s-au organizat, o perioadă cursuri teoretice și practice comasat, pe durata de 3-6 luni, conduse de profesori, preoți, maiștri instructori, ingineri, cu rezultate notabile.

Redăm Organigrama Universităţii Populare pentru anul 2000-2001, precum şi Programul deschiderii festive a cursurilor Universităţii Populare.


Prin activitățile organizate s-a urmărit captarea energiilor locale pentru cunoașterea trecutului, întocmirea unor monografii care să slujească elevilor și tineretului. Prof. Aristide Zub a editat: Monografia comunei: Vârful Câmpului-Privire Monografică, Ed. PIM Iași, 2012; Monografia Bisericilor și Școlilor din Vârful Câmpului; Vârful Câmpului în imagini și cuvinte (2015); Forme de rezistență anticomunistă, zona Siretului Superior (2015). Regretatul prof. Constantin Hariga a publicat documente istorice privind evoluția comunei Vârful Câmpului, prof. Ioan Mintici, dispărut prea devreme dintre noi, a publicat  Date privind geografia locului.
S-au organizat frumoase manifestări culturale de sărbătorirea școlilor (1975, 2015), de atestare documentară a 600 de ani a comunei Vârful Câmpului (1993) la care au participat cu entuziasm un număr foarte mare de locuitori. Au fost sărbători de suflet, menite să închege legăturile tradiționale comunitare. În acest context, comunitatea locală a ținut să-l omagieze pe academicianul Al. Zub la împlinirea vârstei de 80 de ani pentru contribuția adusă la creșterea prestigiului localității.

Pentru localnici a fost o bucurie să-i asculte cu această ocazie pe domnii prof. univ.: Dumitru Vitcu, Cătălin Turliuc, Ion H. Ciubotaru, Stelian Dumistrăcel, prof. Ioana Irimia, prof. Pavel Rusu, prof. Dănuț Huțu, Aurel Melniciuc care au ținut să fie prezenți la cinstirea și sărbătorirea organizată.

În viitor, va fi meritul actualilor intelectuali de a duce mai departe tradiția culturală a acestei frumoase localități - Vârful Câmpului.


(A r i s t i d e  Z u b)


Citește și ARISTIDE ZUB: "Nu toţi posesorii unui carnet de partid sunt destul de responsabili pentru a conduce învăţământul!"

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Angajații din Sănătate amenință cu grevă generală, ministrul Sorina Pintea promite creșteri salariale

Sâmbătă, 15 Decembrie 2018
205

Ministrul Sorina Pintea a declarat ca intelege temerile sindicalistilor din Sanatate, care au anuntat ca vor declansa proteste sau chiar greva generala daca Guvernul ingheata salariile, insa a sublini...

Îngropați în datorii! Câți bani datorează un român

Sâmbătă, 15 Decembrie 2018
368

Potrivit BNR, datoria totală a populaţiei a continuat să se majoreze într-un ritm susţinut, crescând cu 8,3 la sută, până la valoarea de 147 miliarde lei în luna iunie 2018. Asta înseamnă...

UTIL: Metode de a face fata gerului!

Sâmbătă, 15 Decembrie 2018
203

Iarna este un anotimp foarte frumos, in care zapada creeaza peisaje de neuitat. De asemenea, iarna este asteptata de majoritatea persoanelor deoarece in acest anotimp este inclusa si luna cadourilor....