Oferta şcolară a Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sf. Gheorghe" Botoşani

Oferta şcolară a Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sf. Gheorghe" Botoşani
Pentru cei interesați, Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sf. Gheorghe" Botoşaniare anunță următoarea ofertă şcolară pentru anul 2013 – 2014:

-28 de locuri pentru clasa a IX-a la profilul Teologie pastorală (filiera vocaţională)

-28 de locuri pentru clasa a IX-a la profilul Teologie patrimoniu (filiera vocaţională – sunt admise şi fete)

La seminariile teologice se pot înscrie elevi ai clasei a VIII-a şi absolvenţi de gimnaziu din anii anteriori care au promovat testele naţionale / tezele unice.

Înscrierile se fac la secretariatul şcolii. Dosarul de înscriere va cuprinde:

-Certificat de botez (ortodox)
-Fişă medicală (original) – se găseşte la secretariatul Seminarului
-Fişă de înscriere, în original, pentru şcolile vocaţionale, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazială
-Recomandarea Consiliului Parohial
-Binecuvântarea Chiriarhului locului, care se obţine de Seminar
-Vizita medicală este obligatorie şi eliminatorie (se desfăşoară la Seminar)
-Copie xerox Certificat de naşte

CALENDARUL ADMITERII pentru anul şcolar 2013 / 2014
 
23 mai 2013 - Eliberarea anexelor fiselor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini.

27-31 mai 2013 - Înscrierea pentru probele de aptitudini.

3 iunie 2013 - Desfăşurarea probelor de aptitudini.

4 iunie 2013 - Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini.

Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru.

5 iunie 2013 - Afişarea rezultatelor finale în urma contestaţiilor la probele de aptitudini.

8 iulie 2013 - Ridicarea, de la liceele vocaţionale, a fiselor de înscriere, de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini, pentru a se putea înscrie la repartizarea computerizată în licee.

La seminariile teologice ortodoxe se organizează probe de aptitudini, care constă din probe orale, probe practice  şi probe scrise.

PROBELE DE APTITUDINI pentru seminariile teologice ortodoxe, SPECIALIZAREA PASTORALĂ  sunt următoarele:

PROBE ORALE

- Verificarea dicţiei prin rostirea uneia din rugăciunile: Împărate ceresc, Prea Sfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă;
- Verificarea aptitudinilor muzicale prin
- Intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericeşti: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; Doamne al puterilor; Troparul Învierii; Tatăl nostru; Fie numele Domnului binecuvântat; Binecuvântat eşti Hristoase Dumnezeul nostru; Colinde cu conţinut religios;
- Intonarea unui cântec patriotic (Deşteaptă-te române; Limba noastră - Al. Cristea; Ţara Mea - D.G. Chiriac; Imnul eroilor - I. Brătianu; Pui de lei - I. Brătianu)
- Verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin intonarea gamei Do Major, a arpegiului şi a unor sunete din gamă.
- Verificarea simţului ritmic.

Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice.

Probele orale vor fi apreciate cu calificativul Admis / Respins.

PROBĂ SCRISĂ

- Lucrare scrisă, cu durată de doua ore, la Religie

Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programa şcolară de religie, clasele a VII-a – a VIII-a. Lucrarea scrisă se apreciază cu note de la 1 la 10.

-Subiecte pentru lucrarea scrisă:

Clasa a VII a
1.  Dumnezeu se descoperă oamenilor: Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie
2.  Crearea lumii
3.  Hristos, Lumina lumii: vindecarea orbului din naştere
4.  Rugăciunea în viaţa creştinului
5.  Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos
6.  Legea cea nouă – fericirile

Clasa a VIII a
1. Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă
2.  Pilda Semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu
3. Biserica, locaş de închinare
4. Răbdare şi încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov.

Bibliografie:
1.Mica Biblie
2.C. Muha, Religie creştin ortodoxă. Caiet pentru elevi, cadre didactice si părinţi, clasa a VII-a şi clasa a VIII-a,Ed. Sf. Mina Iaşi, 2007

Proba scrisă va cuprinde două teme din cele menţionate mai sus cu pondere egală pentru nota finală.

PROBELE DE APTITUDINI pentru seminariile teologice ortodoxe, SPECIALIZAREA PATRIMONIU sunt următoarele:

- PROBA SCRISĂ de verificare a cunoştinţelor religioase, evaluată cu notă, după tematica menţionată mai sus la specializarea pastorală

- PROBA PRACTICĂ pentru testarea aptitudinilor la studiul formelor, desen după natură, evaluată cu notă;

- PROBA PRACTICĂ pentru testarea aptitudinilor la studiul culorii si compoziţie plastică, evaluată cu notă.

Conţinuturile pentru cele două probe practice de verificare a aptitu¬dinilor artistice sunt cele din programa şcolară de educaţie plastică pentru gimnaziu.

NOTĂ:
Până la sfârşitul timpului de elaborare a fiecărei lucrări scrise, comisia afişează baremul de corectare.
Probele scrise şi cele practice sunt evaluate cu note. Nota minimă de admitere la fiecare probă este 6.00. Candidaţii care la proba orală obţin calificativul respins nu mai susţin proba scrisă.

La probele orale şi practice nu se admit contestaţii.

La proba scrisă, se admit contestaţii.

Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: (APT + 3 MA) : 4. = MFA
unde: APT = media aritmetică a notelor obţinute la probele de aptitudini, calculată cu două  zecimale, fără rotunjire; MA = media de admitere; MFA = media finală de admitere. Media finală de admitere este minim 6.00. La medii egale, departajarea candidaţilor se va face după media obţinută la testele naţionale. Dacă egalitatea persistă, departajarea se va face după nota obţinută la lucrarea scrisă din cadrul probelor de aptitudini. Media finală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. Candidaţilor respinşi la probele de aptitudini li se înapoiază dosarele şi participă la repartizarea computerizată în licee.

IMPORTANT! DUPĂ TERMINAREA STUDIILOR  ŞI PROMOVAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT ABSOLVENŢII SEMINARULUI  SE POT ÎNSCRIE LA ORICE FACULTATE, INDIFERENT DE PROFIL (PATRIMONIU,PASTORALĂ,ISTORIE, FILOZOFIE, ARHITECTURĂ, ACADEMIA DE POLIŢIE, Ş.A.) ŞI SE POT ANGAJA, URMARE A PROMOVĂRII EXAMENULUI DE COMPETENŢE PROFESIONALE.
 

 

 

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

La mulți ani, SOFIA VICOVEANCA - "Nu mi-a fost greu să port costumul, pentru că în acest costum eu m-am născut!"

astăzi, 10:47
189

Sofia Vicoveanca s-a născut la data de 23 septembrie 1941 în comuna Toporăuți (Toporuica de astăzi), localitate aflată în apropiere de orașul Cernăuți (astăzi în Ucraina), p...

O masă uriașă de aer arctic va lovi România. Temperaturile scad drastic

astăzi, 09:49
284

O masă de aer polar loveşte cu putere Europa, inclusiv România, şi va aduce atât de mult frig, încât la munte pot apărea primele ninsori. Dar nici în restul ţării n...

Memoria zilei: În urmă cu 130 de ani se năștea la Botoșani Didia Saint-Georges, pianistă și compozitoare

astăzi, 08:54
168

Didia Saint-Georges l-a cunoscut pe George Enescu. "Pe Enescu l-am cunoscut personal la Botoșani, prin 1918 – 1919, în casa lui Cristea Ciomac, frate cu muzicologul Emanoil Ciomac. E...