Laurenţiu C. Maftei - Rădăcini în istoria noastră

Laurenţiu C. Maftei - Rădăcini în istoria noastră
Asistăm la un continuu demers făcut pentru a demonstra devenirea noastră, perenitatea relevată în timp de oameni pătrunşi de sentimentul dragostei faţă de istoria noastră, faţă de marile valenţe ale prezenţei românilor nu numai în plaiul strămoşesc, ci şi în peisajul universal, în care ne-am afirmat din vremurile de demult ale Istoriei. 

Pentru Laurenţiu C. Maftei, Istoria  devenit, de mult timp, o pasiune, mărturia acestui lucru fiind şi cele două cărţi publicate până acum: "Împreună au făurit istoria" şi "Rădăcini adânci".
Dacă în prima apariţie editorială se conturează cu claritate scopul autorului de a pleda pentru cunoaşterea adevărului istoric, în cea de-a doua el realizează un arbore genealogic de familie menit să ne dea imaginea perenităţii neamului românesc în spaţiul botoşănean.

"Rădăcini adânci", carte apărută în vara acestui an la Editura "Quadrat" Botoşani, ne prezintă originea şi evoluţia unor familii dintr-un spaţiu cunoscut autorului, locurile natale, iar încrengăturile genealogice reprezintă sursa ascendenţilor familiei sale, precum şi a altor asemenea "arbori" ce s-au pomenit în viaţa de secole în şesul Prutului.

Volumul este structurat pe trei paliere, introducându-l pe cititor în problematica studiată, permiţându-i să se edifice asupra subiectului tratat: grafica ascendenţilor şi descendenţilor arborelui genealogic, cuvinte vechi şi noi în zona studiată, imagini fixând aspecte ce ţin de profilul istoric şi morala religioasă, de viaţa şi activitatea locuitorilor din zona studiată.

Corespunzător fiecărei părţi, autorul îşi conduce cititorul pe cale cunoaşterii în profunzime a filiaţiei existente în cadrul familiilor al căror arbore genealogic în realizează, oferind suficiente argumente în susţinerea aserţiunii privind adâncimea rădăcinilor străbunilor.

Materializarea metaforei îşi găseşte expresia în graficele şi schemele întocmite de autor, întinderea acestora în timp demonstrând marele volum de muncă investit în studierea documentelor de arhivă şi reconstituirea "lanţului" firesc al generaţiilor care au vieţuit în acest spaţiu. Familia Mafteienilor, Familia Plaponenilor, Familia Mihălăchenilor formează un triptic întins, în spaţiu şi în timp, fiecare fiind prezentată cu multiplele ei ramificaţii în "plan vertical" şi în "plan orizontal", fiecare demonstrând adâncimea "rădăcinilor" în solul Patriei.

Reproducând certificate de naştere, de căsătorie şi de deces, întocmite de oficiile de stare civilă, autorul autentifică afirmaţiile, înscrisurile frumos caligrafiate de notari susţinînd deducţiile emise.

Cele o mie două sute de "cuvinte din străbuni" înregistrate şi publicate în partea a doua a cărţii, "arhaisme, regionalisme, neologisme", completează susţinerile expuse în paginile în care autorul realizează o sumă de consideraţii asupra limbii române.

Laurenţiu C. Maftei îşi intitulează partea a treia a cărţii "Fotografii şi documente de ieri şi de azi". În paginile ce se referă la Voievozi şi Eroi, întâlnim reproduceri ale chipurilor întemeietorilor, domnitorilor, ale regilor,  imagini de monumente; Sfinţii Părinţi, subsumează imagini-argument în sprijinul demonstrării apartenenţei la ortodoxie, iar Documente de ieri şi de azi, Medalii, Imobile de ieri şi de azi, Album de Familie completează documentar volumul "Rădăcini adânci".

Sentimentalismul care, firesc, există în fiecare dintre noi cedează locul datelor exacte, seci şi reci. Satisfacţia rămâne în atingerea dezideratului de a fi dobândit arborele genealogic al neamului tău, ca o nepreţuită bijuterie de familie, să ştii că a evoluat, a trecut prin epoci, că rădăcinile se regăsesc în propria-ţi fiinţă şi, de ce nu?, în urmaşi – spune istoricul Ionel Bejenaru în paginile care prefaţează cartea.

Relevând importanţa întreprinderii unui asemenea demers publicistic, putem conchide că efortul depus de Laurenţiu C. Maftei merită pe deplin a fi lăudat, iar gestul său – model de urmat şi în alte zone ale judeţului, de către alţi împătimiţi ai istoriei locale. O dată în plus, acest lucru a reieşit şi din cuvântul celor care au participat la lansarea volumului, ce a avut loc recent în cadrul Muzeului Judeţean de Istorie, care au primit cu multă căldură noua apariţie editorială.


Prof. Dumitru Ivan,
directorul Editurii "Quadrat"


 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Mark Twain – "Autobiografie"

Marţi, 14 August 2018
343

În ceea ce priveşte autobiografiile, sunt de acord cu Mark Twain: "Autobiografia convenţională a fost, în toate timpurile, o fereastră deschisă. Autorul şade acolo şi-i priveş...

Loc de dat cu... EPIGRAMA! (I)

Duminică, 12 August 2018
865

Dacă ar trăi Păstorel, ar fi singurul care ne-ar atrage atenţia că epigrama trebuie să existe şi, probabil, ne-ar face şi "lista de bucate" ce ar aduce un plus de "calciu&q...

Transferat în stare gravă la Iași, după un accident în plină noapte!

Duminică, 12 August 2018
2083

Un tânăr în vârstă de 26 de ani a fost grav rănit în urma unui accident petrecut la Ungureni. Medicii de la Botoșani au decis ulterior ca victima să fie transferată la Iași, într-o clinic...