Eminescu și educația religioasă din școli

Eminescu și educația religioasă din școli
Ca în fiecare an, mijlocul lui Ghenar ne oferă binecuvântatul prilej de a ne reîntâlni cu Eminescu, comemorându-l la data nașterii. În amintirea poetului, vă îndemn să zăbovim asupra monumentalei sale opere, ca să descoperim ori să redescoperim alte valențe ale gândirii sale geniale. Dat fiind faptul că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2016 drept Anul omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox, vă propun câteva crâmpeie din textele referitoare la educație în general și la cea religioasă în special. Și asta pentru că, ori de câte ori îl citim pe Eminescu, îl regăsim tonic, surprinzător și mereu actual.

Dintru început, să reamintim că Eminescu a cunoscut, poate ca nimeni altul, problemele școlii românești, căci la 1 iulie 1875 Titu Maiorescu, pe atunci ministrul învățământului și cultelor, îl numește revizor școlar al județelor Iași și Vaslui, funcție deținută până-n 4 iunie 1876. Îi revenea obligația ca, de două ori pe an, să inspecteze 152 de școli din cele două județe și să îndeplinească sarcinile administrative ale cancelariei revizorului. Munca uriașă depusă de Eminescu în această calitate se păstrează în prețioase documente de arhivă, reprezentând o radiografie obiectivă a problemelor învățământului nostru din perioada respectivă. Ele conțin și o serie de propuneri salvatoare aduse de poet la cunoștința celor din ministerul de resort, în vederea revigorării și eficientizării procesului educațional românesc, căci el vedea în cultură și educație principalii vectori ai progresului națiunii.

Ulterior, ca jurnalist, bazându-se pe bogata experiență căpătată în domeniu, Eminescu a publicat numeroase articole în care a abordat probleme de pedagogie, psihologie pedagogică și metodica predării diferitelor discipline. A manifestat un necurmat interes pentru calitatea educației școlare, prestigiul pedagogilor și condițiile lor de viață, militând necontenit în scopul creșterii interesului autorităților față de învățământ. Peste toate, genialul nostru scriitor vedea în educație nu doar un proces de informare, ci îndeosebi unul de formare a omului: "Educațiunea e cultura caracterului, cultura e educațiunea minții. Educațiunea are a cultiva inima și moravurile, cultura are a educa mintea. De aceea, un om bine educat, cu inimă, caracter și moravuri bune poate să fie cu un cerc restrâns de cunoștințe, pe când, din contra, cultura, cunoștințele cele mai vaste pot fi cuprinse de un om fără caracter, imoral, fără inimă".

Legat de educația religioasă, Eminescu o vedea mai mult decât necesară: credința, considera poetul, este una din cele mai importante moșteniri pe care Biserica, Școala și Familia le pot transmite viitorimii; prin religie, învățăceii ajung să diferențieze valorile perene de cele trecătoare; educația religioasă contribuie la formarea personalității, învățân­du-i să caute frumosul, bunătatea, să iubească pe Dumnezeu și pe semeni, să poarte recunoș­tință față de înaintași, să privească viitorul cu responsabilitate. Fără educația religioasă, societatea românească este amenințată de multe plăgi, cu urmări negative în toate domeniile de activitate.

Iacă ce spunea Eminescu: "Într-o țară în care religia și curăția moravurilor au fost înlăturate prin epicureism și sibatirism, în care conștiința de drept și nedrept, de bine și rău sunt zilnic jignite prin ridicarea socială a unor pături de oameni neonești, în care nepăsarea a ajuns a admira oamenii de nimic, spiritul public caută în zadar un razim în contra corupțiunii. Departe de a găsi undeva acest razim, el e din contră atras de vârtejul general și ajunge a crede că legile morale, uniforme pentru toate popoarele sunt vorbe goale care pretextează din gură, dar pe care nu le crede nimeni". Educația religioasă, alături de celelalte "științe sănătoase", are menirea nu doar de a informa elevii, ci de a-i responsabiliza în a fi capabili să pună umărul la propășirea spirituală și materială a poporului român. De aceea poetul specifica rolul fundamental al școlii, al Bisericii și al societății în acest sens: "Prin ignorarea laturii educative a școlii, a bisericii, a vieții de stat, am ajuns a face dintr-o țară înzestrată cu atât de multe condiții de dezvoltare sănătoasă, această Americă dunăreană, o țară în care totul e atins de morbiditate. Dacă starea materială a populațiunilor noastre e rea, cea morală e aproape și mai rea".

Simțind și crezând că Biserica noastră strămoșească este "adăpostul de mântuire națională", nu a pregetat să reitereze în numeroase articole rolul ei fundamental în educarea și formarea conștiinței elevilor. Mergând mai departe și prevăzând relativizarea credinței noastre ortodoxe, a datinilor strămoșești - realități cu care, din păcate, ne confruntăm din ce în ce mai des astăzi -, poetul a intuit pericolul foarte mare la care ne supunem ca națiune, primejdie venită din partea celor ce au ales a se război cu aceste temeiuri naționale: "disprețuind Biserica noastră națională și înjosind-o, ei ne-au lipsit de arma cea mai puternică în lupta națională; disprețuind limba prin împestrițări și prin frazeologie străină, au lovit un al doilea element de unitate; desprețuind datinile drepte și vechi și introducând la noi moravurile statelor în decadență, ei au modificat toată viața noastră publică și privată în așa grad încât românul ajunge a se simți străin în țara sa proprie". Câtă dreptate avea Eminescu!

Arhim. Mihail Daniliuc

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Șofer de România: Te-ai întâlnit cu așa ceva în trafic? VIDEO

astăzi, 10:55
95

Șoferul unui Volkswagen Passat a ajuns în centrul atenției pentru modul în care conducea nebunește pe o șosea. Bărbatul făcea dreapta, făcea stânga, de pe o bandă pe alta, pu...

Cum va fi vremea până la sfârșitul lunii

astăzi, 09:37
222

Meteorologii anunță că ploile se vor extinde pe tot teritoriul țării de miercuri, însă temperaturile rămân cele normale pentru această perioadă. Vremea va fi capricioasă pâ...

"Învățământul merge pe drum paralel, prea mulți absolvenți de studii superioare ajung vânzători în hypermarket"

astăzi, 09:08
180

Deși are disponibilitatea de a fi folosită ca "poligon de încercare" pentru cei care vor cei care vor să învețe, una dintre cele mai importante companii din piața mater...